10 banktermen die u absoluut moet kennen!

|Posted by | Kredietkaart, Leningen
Tags: ,

10 banktermen die u absoluut moet kennen!JKP, wederbeleggingsvergoeding, zwarte lijst, bankgarantie… Deze woorden zijn u vast niet vreemd. U heeft ze zeker en vast wel eens gehoord bij de aanvraag van uw lening, kredietkaart of in het dagelijkse leven. Deze termen worden vaak gebruikt in de bankensector, zeker als het over kredieten gaat. Maar weet u ook wat ze betekenen?

Ontdek hieronder 10 onvermijdelijke banktermen.

1. JKP

Het JKP of het jaarlijkse kostenpercentage is een rente die potentiële ontleners toelaat om de kosten te vergelijken van kredietvoorstellen van verschillende kredietinstellingen. Dit bedrag reflecteert de werkelijke kosten van een krediet, zo omvat dit bedrag de rentekosten, commissies of administratiekosten (dossier- en beheerskosten) en ook de premies van verplichte leningsverzekeringen.
Het JKP mag niet hoger zijn dan de wettelijke maximumtarieven. Deze kunnen, indien nodig, elke zes maanden worden aangepast. Let daarom op het JKP wanneer u leningen of kredietkaarten vergelijkt met onze vergelijkingstool.

2. Rentevoet

De rentevoet geeft de kost aan van het geleende kapitaal, uitgedrukt in een percentage van deze som. Voor de geldschieter, geeft dit percentage de vergoeding aan die hij zal krijgen voor het verstrekken van de lening en voor het nemen van het risico van wanbetaling. Dit percentage, berekend op jaarlijkse basis, kan vast of variabel zijn.

3. De zwarte lijst

De zwarte lijst of het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, is een bestand die alle consumentenkredieten inventariseert (verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, kredietopeningen) en alle hypotheken die niet worden terugbetaald.
U komt op deze lijst als u meer dan drie maanden achterstaat met uw betalingen. Wanneer u hierop terecht komt, blijft u hier maximaal 10 jaar op staan. Wanneer u echter uw betalingen regulariseert, wordt dit teruggebracht tot 1 jaar, vanaf de dag betaling.
Bij aanvraag van een lening, is de kredietverstrekker verplicht om deze lijst te raadplegen voordat zij u de lening kan verschaffen.

Lees ons artikel: Wat u wel en niet kan doen als wanbetaler op de zwarte lijst bij de NBB

4. Nalatigheidsinterest or moratoire interest

Nalatigheidsinteresten zijn een som die bedoeld is om de schade te vergoeden als gevolg van betalingsachterstand bij een leningsovereenkomst. Met andere worden, dit is het bedrag dat u moet betalen wanneer u uw afbetalingen van de lening of van de kredietkaart te laat doet. Dit bedrag is meestal berekend op basis van de wettelijke rente.

Lees ons artikel: wat moet u doen als u uw lening niet terug kunt betalen ?

5. Nulstellingstermijn

De nulstellingstermijn is de termijn waarbinnen u het saldo van het krediet dat u opnam onder uw geldreserve (zoals die van uw kredietkaart of bankrekening) volledig moet terugbetalen, voordat u weer krediet kan opnemen. Dit is voornamelijk van toepassing bij contracten van kredietopening. De wet legt termijnen op die verschillen afhankelijk van het bedrag en de kredietformule.

6. Bankgarantie

De bankgarantie is de waarborg verstrekt aan een bank in het kader van een lening. Meestal gaat het om een persoon (of een andere entiteit) die zich garant stelt voor de terugbetaling van de kredietovereenkomst wanneer de schuldenaar dit niet zou kunnen.
Het is dus een zware last met gevolgen die niet licht moeten worden opgevat door de borgsteller, aangezien deze schulden zal moeten betalen van de gewaarborgde in het geval deze dat niet kan.

Lees ons artikel: is het slim om borg te staan voor de lening van een naaste?

7. Schuldgraad of -ratio

De schuldgraad is de verhouding tussen de schulden en de inkomsten van een individu. Dit geeft aan hoeveel van de inkomsten naar de terugbetaling van diverse kredieten gaan en geeft daarom een indicatie van de toekomstige leencapaciteit. Een vuistregel bij de toekenning van een lening is dat deze ratio niet hoger dan 33% mag zijn van uw inkomsten (en dit inclusief de nieuwe lening). De banken zijn van mening dat een schuldniveau van meer dan 33% een groot risico van wanbetaling inhoudt, waardoor zij dan voorzichtiger zullen een lening toe te kennen.

8. Bedenktijd

De bedenktijd is de tijd die u heeft om na het sluiten van een kredietcontract toch weer van de overeenkomst af te zien. Met andere woorden, het is een recht om binnen een termijn van 14 dagen van mening te veranderen en van het krediet af te zien. Als u beslist om van het krediet af te zien, moet u dit melden bij de kredietgever, meestal door middel van een aangetekende brief.

9. Insolvabiliteit

De insolvabiliteit geeft het onvermogen aan van een individu om de schuld te betalen, op korte, middellange of lange termijn. Insolvabel zijn is niet zonder gevolgen; om er weer over te weten, lees dan ons artikel over: 4 gevolgen van het niet betalen van uw krediet.

10. De wederbeleggingsvergoeding

De wederbeleggingsvergoeding is het bedrag dat de geldschieter u kan vragen wanneer u vroegtijdig uw krediet terugbetaalt, dat wil zeggen voor de datum die in het contract vermeld is. Deze vergoeding is een compensatie voor de schuldeiser voor het feit dat u geen rente meer betaalt, omdat uw schuld werd afgelost.
Deze vergoeding kent het volgende plafond:

  • 1% van het vervroegd afgeloste kapitaal, wanneer het contract nog loopt voor meer dan een jaar.
  • 0,5% van het vervroegd afgeloste kapitaal, wanneer het contract nog loopt voor minder dan een jaar.
  • Het bedrag van de rente dat u nog had moeten betalen als de lening niet vervroegd zou zijn afgelost.

btn_PL_1_DUTCH

Deze 10 banktermen zijn nu niet langer een geheim voor u! Als u krediet nodig heeft, twijfel niet om alle financiële instellingen te vergelijken.

btn_CC_1_DUTCH

Sofie van der Does

Over Sofie van der Does

Gepassioneerd door marketing, internationale business en vreemde talen. Met veel plezier deelt ze haar kennis over persoonlijke financiën en helpt u geld besparen!