10 banktermen die je absoluut moet kennen!

|Posted by | Kredietkaart, Leningen, Persoonlijke Lening
Tags: ,

10 banktermen die u absoluut moet kennen!JKP, wederbeleggingsvergoeding, zwarte lijst, bankgarantie… Deze woorden zijn je vast niet vreemd. Je hebt ze zeker en vast wel eens gehoord bij de aanvraag van jouw lening, kredietkaart of in het dagelijkse leven. De termen worden vaak gebruikt in de bankensector, zeker als het over kredieten gaat. Maar weet je ook wat ze betekenen?

Ontdek hieronder tien onvermijdelijke banktermen.

1. JKP

Het JKP of het jaarlijkse kostenpercentage is een rente die potentiële ontleners toelaat om de kosten van een lening te vergelijken bij verschillende kredietinstellingen. Dit bedrag reflecteert de werkelijke kosten van een krediet, zo omvat dit bedrag de rentekosten, commissies of administratiekosten (dossier- en beheerskosten) en ook de premies van verplichte leningsverzekeringen. Het JKP mag niet hoger zijn dan de wettelijke maximumtarieven. Deze kunnen, indien nodig, elke zes maanden worden aangepast. Let daarom op het JKP wanneer je leningen of kredietkaarten vergelijkt met onze vergelijkingstool.

2. Rentevoet

De rentevoet geeft de kost aan van het geleende kapitaal, uitgedrukt in een percentage van deze som. Voor de geldschieter geeft dit percentage de vergoeding aan die hij zal krijgen voor het verstrekken van de lening en voor het nemen van het risico van wanbetaling. Dit percentage, berekend op jaarlijkse basis, kan vast of variabel zijn.

3. De zwarte lijst

De zwarte lijst of het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, is een bestand die alle consumentenkredieten inventariseert (verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, kredietopeningen) en alle hypotheken die niet worden terugbetaald.

Je komt op deze lijst als je meer dan drie maanden achterstaat met jouw betalingen. Wanneer je hierop terecht komt, blijf je hier maximaal tien jaar op staan. Wanneer je echter jouw betalingen regulariseert, wordt dit teruggebracht tot één jaar vanaf de dag van betaling. Bij aanvraag van een lening, is de kredietverstrekker verplicht om deze lijst te raadplegen voordat zij je de lening kan verschaffen.

Lees ons artikel: Wat u wel en niet kan doen als wanbetaler op de zwarte lijst bij de NBB

4. Nalatigheidsinterest 

Nalatigheidsinteresten zijn een som die bedoeld is om de schade te vergoeden als gevolg van betalingsachterstand bij een leningsovereenkomst. Met andere worden, dit is het bedrag dat je moet betalen wanneer je jouw afbetalingen van de lening of van de kredietkaart te laat doet. Dit bedrag is meestal berekend op basis van de wettelijke rente.

5. Nulstellingstermijn

De nulstellingstermijn is de termijn waarbinnen je het saldo van het krediet dat je opnam onder jouw geldreserve (zoals die van jouw kredietkaart of bankrekening) volledig moet terugbetalen, voordat je weer krediet kan opnemen. Dit is voornamelijk van toepassing bij contracten van kredietopeningen. De wet legt termijnen op die verschillen afhankelijk van het bedrag en de kredietformule.

6. Bankgarantie

De bankgarantie is de waarborg verstrekt aan een bank in het kader van een lening. Meestal gaat het om een persoon (of een andere entiteit) die zich garant stelt voor de terugbetaling van de kredietovereenkomst wanneer de schuldenaar dit niet zou kunnen. Het is dus een zware last met gevolgen die niet licht moeten worden opgevat door de borgsteller, aangezien deze schulden zal moeten betalen van de gewaarborgde in het geval deze dat niet kan.

7. Schuldgraad of -ratio

De schuldgraad is de verhouding tussen de schulden en de inkomsten van een individu. Dit geeft aan hoeveel van de inkomsten naar de terugbetaling van diverse kredieten gaan en geeft daarom een indicatie van de toekomstige leencapaciteit. Een vuistregel bij de toekenning van een lening is dat deze ratio niet hoger dan 33% mag zijn van jouw inkomsten (en dit inclusief de nieuwe lening). De banken zijn van mening dat een schuldniveau van meer dan 33% een groot risico van wanbetaling inhoudt, waardoor zij dan voorzichtiger zullen zijn om een lening toe te kennen.

8. Bedenktijd

De bedenktijd is de tijd die je hebt om na het sluiten van een kredietcontract toch weer van de overeenkomst af te zien. Met andere woorden, het is een recht om binnen een termijn van veertien dagen van mening te veranderen en van het krediet af te zien. Als je beslist om van het krediet af te zien, moet je dit melden bij de kredietgever, meestal door middel van een aangetekende brief.

9. Insolvabiliteit

De insolvabiliteit geeft het onvermogen aan van een individu om de schuld te betalen, op korte, middellange of lange termijn.

10. De wederbeleggingsvergoeding

De wederbeleggingsvergoeding is het bedrag dat de geldschieter je kan vragen wanneer je vroegtijdig jouw krediet terugbetaalt, dat wil zeggen voor de datum die in het contract vermeld is. Deze vergoeding is een compensatie voor de schuldeiser voor het feit dat je geen rente meer betaalt, omdat jouw schuld werd afgelost.

Deze vergoeding kent het volgende plafond:

  • 1% van het vervroegd afgeloste kapitaal, wanneer het contract nog loopt voor meer dan een jaar.
  • 0,5% van het vervroegd afgeloste kapitaal, wanneer het contract nog loopt voor minder dan een jaar.
  • Het bedrag van de rente dat je nog had moeten betalen als de lening niet vervroegd zou zijn afgelost.

Deze tien banktermen zijn nu niet langer een geheim voor jou! Als je krediet nodig hebt, twijfel niet om alle financiële instellingen te vergelijken.

btn_PL_1_DUTCH

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.