3 Redenen om een Levensverzekering af te Sluiten

|Posted by | Financiën, Savings
3 Redenen om een Levensverzekering af te Sluiten

In ons land kan je op uiteenlopende manieren sparen voor later of voor jouw nabestaanden. Een van de meest bekende methodes om dat te doen, is een levensverzekering afsluiten. Zo’n verzekeringsproduct gaat gepaard met uiteenlopende voordelen. Wij sommen er drie op.

Laten we beginnen bij het begin: wat is een levensverzekering juist? Dat is een contract dat je, zoals de naam al doet vermoeden, afsluit met een verzekeraar. Eenmaal je zo’n verzekering hebt afgesloten, stort je premies om te sparen voor later of voor jouw kroost. Je bent doorgaans volledig vrij om te bepalen hoeveel je stort en wanneer. Zo is het perfect mogelijk om maandelijks een vast bedrag opzij te zetten.

Je hebt twee type levensverzekeringen. Om te beginnen heb je een contract waarbij het kapitaal op een vastgelegd moment vrijkomt. Denk bijvoorbeeld aan de pensioenspaarverzekering. Het gespaarde bedrag krijg je dan doorgaans op je 65ste verjaardag. Het is ook een populaire manier om te sparen voor je kind. Zo kan je bij veel verzekeraars een contract afsluiten waarbij het kind het kapitaal pas in handen krijgt als hij of zij een bepaalde leeftijd bereikt, zoals 18 jaar. Het kind wordt dan aangeduid als een begunstigde.

Daarnaast is het mogelijk om een overlijdensverzekering af te sluiten. Dat is het ideale verzekeringsproduct voor mensen die hun nabestaanden een financieel vangnet willen bieden indien ze vroegtijdig het leven laten.

Eigenlijk bestaat er ook nog een derde optie: de gemengde levensverzekering. Dat verzekeringsproduct combineert de voordelen van een overlijdensverzekering met die van een pure levensverzekering. Je kan via zo’n verzekering sparen voor later, maar je dekt tegelijk het overlijdensrisico af.

Reden 1 om een levensverzekering af te sluiten: successieplanning

De levensverzekering is een goede tool om iets op te bouwen voor je nabestaanden als je komt te overlijden. Zoals we hierboven al hebben opgemerkt, kan je in je verzekeringscontract een begunstigde aanduiden. Die persoon krijgt dan het kapitaal in handen bij jouw overlijden. Het is ook mogelijk om meerdere begunstigden aan te duiden.

De begunstigde moet wel een erfbelasting op de uitkering die hij ontvangt bij het overlijden van de verzekeringnemer. Hoeveel je verschuldigd bent aan de fiscus, hangt af van het gewest. Er gelden wel enkele uitzonderingen, zoals bij gehuwden. Als je je partner aanduidt als begunstigde, moet die maar op de helft van het ontvangen bedrag belastingen betalen als de premies betaald werden via een gemeenschappelijke rekening.

Reden 2 om een levensverzekering af te sluiten: hoger rendement dan op het spaarboekje

Tot op vandaag brengt het spaarboekje nauwelijks geld in het laatje. Bij het merendeel van de banken moet je tevreden zijn met een spaarrente van 0,11 procent. Je kan hogere rendementen behalen door een levensverzekering af te sluiten. Je krijgt daarbij de keuze uit verschillende producten, waaronder een tak21- en tak23-verzekering.

Een tak21-levensverzekering bestaat uit een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname. Daarenboven wordt het kapitaal beschermd door het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling. Zoals je intussen weet, kan je een levensverzekering afsluiten voor een bepaalde duur. In dat geval wordt er doorgaans gesproken van een spaarverzekering. Veel van die verzekeringen hebben vorig jaar ruim het tienvoud van een spaarboekje opgebracht. Er komen wel allerhande kosten bij kijken, zoals instapkosten. Je betaalt ook een roerende voorheffing van 30 procent als je het kapitaal binnen de acht jaar opvraagt. En dat kan een stevige hap uit de opbrengsten nemen, want de fiscus gaat bij de berekening van die belasting uit van een fictief jaarlijks rendement van 4,75 procent, wat veel meer is dan wat je vandaag ontvangt.

Een tak23-verzekering is in principe het verzekeringsalternatief voor het bancaire beleggingsfonds. Je belegt je kapitaal in uiteenlopende activa. Dat maakt dat product iets risicovoller dan een tak21-verzekering, maar op lange termijn liggen de rendementen doorgaans hoger. Net zoals bij een tak21-verzekering moet je rekening houden met verschillende kosten.

Reden 3: sparen voor je nageslacht 

Je hebt het hierboven al gelezen; het is perfect mogelijk om te sparen voor je (klein)kinderen via een levensverzekering. Je kan dat op twee manieren doen. Zo kan je je (klein)kind aanduiden als begunstigde. Dat heeft als grote troef dat jij de verzekeringnemer blijft en later alsnog kan beslissen om de begunstigde te wijzigen. Je kan dat bijvoorbeeld doen als er een kink in de kabel is in de relatie met je kind. Je kan dan jezelf of iemand anders aanduiden als begunstigde.

Sommige verzekeraars bieden levensverzekeringen aan waarbij je kind zowel de verzekeringnemer als de begunstigde is. Aangezien het kind ook verzekeringnemer is, moet die geen successierechten betalen op dat spaarbedrag als de ouders sterven. Indien je spaart op naam van je kind kan je het bedrag later alleen nog maar opvragen voor uitgaven die in het belang van het kind zijn. Jouw zoon of dochter is in dat geval (vanaf 18 jaar) vrij om te kiezen wanneer hij of zij het kapitaal opvraagt. 

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.