5 meest gestelde vragen over een persoonlijke lening

|Posted by | Persoonlijke Lening
Tags: ,

vragen
Met een persoonlijke lening hebt u de vrijheid om het geld te gebruiken waarvoor u het wil, zonder verantwoording te moeten afleggen. Misschien wilt u uw vakantie financieren of een computer kopen, of beide. Maar net door deze vrijheid weten mensen niet altijd hoe de meest geschikte en goedkoopste lening te vinden en aan te vragen. Hieronder geven wij een antwoord op de vijf meest gestelde vragen over een persoonlijke lening.

1. Waar kunt u uw leningsaanvraag indienen?

De lening aanvragen doet u bij een bank of een andere financiële instelling, ofwel via hun website of in een van hun kantoren of agentschappen. Het is belangrijk dat u voor u een contract ondertekent de voorwaarden daadwerkelijk worden geboden. De kredietgevers zijn in de fase vóór de leningsaanvraag bovendien verplicht om u correct en transparant te informeren over een eventuele kredietaanvraag en over de haalbaarheid daarvan.

Om zeker te zijn dat u de juiste lening tegen de beste rente hebt, loont het in eerste instantie de moeite alle persoonlijke leningen in België te vergelijken via onze persoonlijke lening simulatie tool.

2. Hoeveel kan ik daadwerkelijk lenen?

Hoeveel u kunt lenen hangt in eerste instantie af van uw financiële situatie, want de financiële instelling wil zich ervan verzekeren dat u de lening kan terugbetalen. Er is daarom ook geen standaardlimiet voor een lening, zoals die er wel is voor een kredietkaart.

Een goede vuistregel om in te schatten of deze lening haalbaar is voor u is dat de maandelijkse terugbetalingen van al uw kredieten niet meer dan 1/3 van uw nettoloon uitmaken.

Bovendien zal het bedrag dat u kunt lenen ook afhangen van het type lening. Zo zal u via een persoonlijke lening (a.k.a. een vorm van consumentenkrediet) waarmee u uw wereldreis wil financieren minder kunnen ontlenen van via een renovatie- of hypotheeklening. Toch kan u via een persoonlijke lening in theorie meer dan 100.000 euro lenen, al kijkt u voor dergelijke hoge bedragen beter naar andere type leningen met interessantere rentevoeten.

3. Hoe kan ik geld besparen op de interesten?

In eerste instantie komt het er natuurlijk op aan de lening met het laagste rentetarief te vinden. Hiervoor vergelijkt u best alle leningen op de markt op onze vergelijkingstool.

Daarnaast kan u vooral geld besparen op de interesten van de lening door een lening met een zo kort mogelijke looptijd aan te gaan. Hoe langer u doet over de terugbetaling van uw krediet, hoe meer interesten u zal betalen. Daarnaast geniet u bij leningen met een kortere looptijd meestal ook van lagere rentetarieven.

Bij alle overeenkomsten van consumentenkrediet heeft u overigens op elk moment de mogelijkheid om het volledige of deel van het nog verschuldigde bedrag vervroegd terug te betalen. Ook hierdoor kunt u besparen op interesten. Bij een vroegtijdige terugbetaling zult u de kredietgever wel een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen die niet hoger mag zijn dan:

  • 0,5% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal als het contract nog minder dan één jaar loopt
  • 1% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal als het contract nog méér dan een jaar loopt

De wederbeleggingsvergoeding mag overigens nooit hoger zijn dan de rente die u nog zou moeten betalen als u niet vervroegd terugbetaalde.

4. Welke informatie heeft de bank van mij nodig om een persoonlijke lening te kunnen aanvragen?

Om een persoonlijke lening aan te kunnen vragen zijn er verschillende vereisten:

  • U dient minstens 18 jaar te zijn
  • U bent niet opgenomen op de zwarte lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank van België
  • U bent niet in schuldbemiddeling

De meeste banken vragen u nog om aanvullende informatie om uw kredietaanvraag te beoordelen, bijvoorbeeld:

  • Netto inkomen
  • Andere leningen en andere terugkerende uitgaven
  • Beroep

Als u zich in een stabiele professionele situatie bevindt en aantoont dat u om kan gaan met geld en kan sparen zal u uw kansen verhogen om een lening te verkrijgen.

Als u daarentegen bijvoorbeeld jonger bent dan 25 jaar en werkloos is het moeilijk om een lening te krijgen. Zeker als u ook nog andere schulden hebt en weinig spaarcenten. Een uitweg kan een waarborg zijn op uw bezittingen of een borgstelling door een familielid of vriend.

5. Hoe snel wordt mijn lening geaccepteerd?

Een leningsaanvraag waarbij u duidelijk kunt aantonen dat u vlot in staat zal zijn om terug te betalen, zal het snelst worden aanvaard. Bij sommige banken kan u nog dezelfde dag een antwoord verwachten, zeker als het om een online aanvraag gaat. Het gevraagde bedrag kan dan in het beste geval al binnen 48 uur op uw rekening staan.

Mocht uw leningsaanvraag dan toch geweigerd zijn, kan u in ons artikel over een geweigerde leningsaanvraag lezen welke de redenen zouden kunnen zijn en wat te doen.

Met deze vijf weetjes kan u een beter geïnformeerde beslissing nemen om een persoonlijke lening aan te gaan.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.