5 tips om te genieten van belastingvermindering

|Posted by | Financiën
belastingvermindering

Hoe betaal je zo weinig mogelijk belastingen? Elk jaar opnieuw is het een veelgestelde vraag bij het invullen van de belastingen. Ook in 2022 zijn er immers heel wat aftrekposten waardoor je kan genieten van belastingvermindering. Wij zetten enkele interessante belastingvoordelen op een rij. 

Goed om te weten: De belastingaangifte die je nu – in 2022 – moet invullen, gaan over je inkomsten uit 2021. Ook de uitgaven die je hebt gedaan, moeten dus in 2021 betaald zijn om eventueel van een belastingvoordeel te kunnen genieten

1. Doe een gift aan een goed doel

Een gulle daad wordt altijd beloond. Als je een gift doet aan een goed doel, kan je daarom genieten van een belastingvermindering van 45% van het bedrag. De gift moet daarvoor gedaan worden aan een erkende instelling en minstens € 40 per jaar en per instelling bedragen. Voor een gift van € 40 betekent dit dat je een belastingvoordeel van € 18 krijgt.

Je mag jouw donatie gespreid over het jaar betalen of in één keer. Ook mag je meerdere goede doelen steunen.

2. Spaar voor jouw pensioen

Pensioensparen laat je toe om jouw wettelijk pensioen aan te vullen en daarbovenop belastingvermindering te krijgen. Net zoals in 2021, kan je dit jaar kiezen voor twee maximumbedragen:

  • Spaar je maximaal € 990, dan geniet je van 30% belastingvoordeel. Zo kan je tot € 297 terugkrijgen van de belastingen. 
  • Kies je voor het hogere bedrag van maximaal € 1.270, dan geniet je van 25% belastingvoordeel. Je krijgt dan maximaal € 317,50 terug.

Let op: Er is geen minimumbedrag, maar het is ook niet mogelijk om een groter bedrag te sparen. Als je het minimumbedrag van € 990 overschrijdt, dan wordt de vermindering automatisch verlaagd van 30% naar 25%. Pas als je meer dan € 1.188 stort, is dit in jouw voordeel.

3. Geniet nog van de woonbonus

Heb je een hypothecaire lening lopen? Dan kan je mogelijks met de woonbonus genieten van een belastingvermindering. De regels verschillen wel per gewest:

  • Vlaanderen: Vanaf 1 januari 2020 is de woonbonus voor nieuwe hypothecaire leningen afgeschaft. Als je echter een lening vóór deze datum hebt afgesloten, kan je wel nog genieten van een belastingvoordeel gedurende de looptijd van je lening. Het bedrag is afhankelijk van het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten. Met de afschaffing van de woonbonus kan je vanaf 2022 in ruil wel genieten van verlaagde registratierechten van 3% voor je enige en eigen woning. 
  • Brussel: Ook in Brussel kan je niet langer profiteren van de voordelen van de woonbonus en dat sinds 1 januari 2017. Je kan wel nog genieten van een fiscaal voordeel bij de hypothecaire lening van je enige en eigen woning als die vóór deze datum is afgesloten. Wie sinds 2017 een lening is aangegaan, kan nu wel profiteren van een verhoogd abattement, wat een korting op de registratierechten betekent.  
  • Wallonië: Enkel hier kan je nog genieten van een belastingvermindering voor je hypothecaire lening. Sinds 2016 krijg je een voordeel genaamd ‘Chèque Habitat’ dat berekend wordt op je netto belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste. Wie hiervoor een lening is aangegaan, geniet nog van de oude woonbonus.  

Goed om te weten: Voor de woonlening en premies van de schuldsaldopremie van een tweede woning kan je in alle drie de gewesten wel nog genieten van een fiscaal voordeel.

4. Betaal je huishoudhulp met dienstencheques

Als je in jouw woning beroep doet op een huishoudhulp, strijkhulp, hulp voor je boodschappen of vervoer van personen met een beperkte mobiliteit, kan je deze betalen met dienstencheques. Naast de extra hulp, geniet je daarmee ook van een belastingvoordeel.

De regeling is wel verschillend per gewest:

  • Vlaanderen: Je krijgt een belastingvermindering van € 1,8 op de 174 eerste aangekochte dienstencheques per persoon. In plaats van € 9 betaal je dus in werkelijkheid € 7,2.
  • Brussel: Je geniet van een verlaging van € 1,35 op de 163 eerste aangekochte dienstencheques per persoon. Je betaalt daardoor na belastingaftrek geen € 9, maar € 7,65.  
  • Wallonië: Je hebt recht op een vermindering van € 0,9 op de 150 eerste aangekochte dienstencheques per persoon. De werkelijke kost is dus € 8,1 in plaats van € 9.

5. Haal voordeel uit de kinderopvang

Als je jouw kind naar de kinderopvang laat gaan, heb je onder voorwaarden recht op belastingvermindering. Voor 2021 (voor het huidige aanslagjaar 2022) mag je maximaal € 14 per opvangdag per kind in je aangifte opnemen. De belastingvermindering bedraagt hier 45% van je uitgaven. Het voordeel kan hoger liggen als je een alleenstaande ouder met een laag inkomen bent. Let op dat je jouw kinderopvang enkel kan inbrengen voor kinderen tot 14 jaar of 21 jaar als ze een zware handicap hebben. De dag dat ze deze leeftijd overschrijden, valt je fiscaal voordeel weg. 

Conclusie 

Er bestaan heel wat aftrekposten waardoor je kan genieten van belastingvermindering. Voor de volledige lijst aan voordelen neem je best een kijkje op de website van de FOD Financiën.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.