[Advies van Toppy] Hypothecaire inschrijving: 10 feiten die je moet weten

|Posted by | Hypothecaire Lening
Tags:
Hypothecaire inschrijving

Het concept van een hypothecaire lening kan voor velen vaag zijn omdat het nogal complex is. In dit artikel leggen we uit wat je moet weten over de hypothecaire inschrijving.

1. Wat is een hypothecaire inschrijving?

De hypotheek, volgens artikel 41 van de hypotheekwet, is “een echt recht op het onroerend goed dat is toegewezen aan de vervulling van een verplichting.” Kortom, het is een recht op onroerend goed. Bij het afsluiten van het hypotheekcontract wordt het onroerend goed dus in onderpand (garantie) gegeven in geval van wanbetaling.

2. Juridische, conventionele of testamentaire hypotheken?

Als je een hypothecaire lening afsluit, heb je drie opties: hypothecaire inschrijving van wettelijke, conventionele of testamentaire oorsprong.

  • Juridisch: de hypothecaire inschrijving bestaat niet uit een contract maar uit de wet.
  • Conventioneel: het is gebaseerd op de conventies en is afhankelijk van de verschillende contracten en handelingen. De schuldeiser kan het eigendom in beslag nemen en het bij een rechtbank verkopen in geval van wanbetaling.
  • Testamentair: het wordt vastgesteld door de erflater, namelijk de auteur van het testament, op het eigendom of de goederen die als garantie zijn aangewezen. Dit houdt dus in dat je naar de notaris gaat, wat resulteert in notariskosten.

3. Waar kan ik een hypotheek voor verstrekken?

De meest voorkomende praktijk in het geval van een hypotheek is om het gekochte onroerend goed te verpanden. Als je echter een ander eigendom als onderpand wilt opgeven, is dit ook mogelijk. Als je andere bezittingen hebt, of het nu een tweede woning, een winkel, een boot of iets anders is, kan je die ook als garantie geven in plaats van het huis dat je koopt.

4. Kan mijn huidige woning worden gebruikt als hypothecaire inschrijving?

Het antwoord is een grote ja! Inderdaad, het kan dienen als een garantie bij het kopen of bouwen van jouw nieuwe woning. Zelfs als het nog niet 100% is terugbetaald.

Om jouw huidige woning als onderpand te kunnen geven, is het over het algemeen noodzakelijk dat de hypothecaire inschrijving van je huidig onroerend goed nog minstens 10 jaar loopt, om al een groot deel van de lening terugbetaald te hebben (bijna een derde van het geleende bedrag) .

Opmerking: het is moeilijker om een hypotheek te vestigen op een onroerend goed dat je reeds bezit als je 100% van het bedrag hebt geleend om het te financieren, aangezien je reeds ten minste een derde van de lening moet hebben terugbetaald.

5. Wat is de hoogte van mijn hypothecaire inschrijving?

Het bedrag van de hypothecaire inschrijving weerspiegelt niet de waarde van het onroerend goed dat je koopt, dat wil zeggen de aankoopprijs. In feite, zoals voor elk krediet, betaal je rente over het geleende bedrag. Om er zeker van te zijn dat de schuldeiser de volledige lening terug krijgt, neemt hij de som van de lening vermeerderd met de aanhorigheden. Over het algemeen bedragen deze ongeveer 10% van het krediet en worden ze gebruikt om de verschillende kosten in verband met de woningverzekering, beslaglegging kosten en andere kosten in geval van gedwongen verkoop, te dekken.

Laten we een voorbeeld nemen: je koopt een mooi huis op het platteland voor € 450.000. Het bedrag van de hypothecaire inschrijving wordt als volgt berekend: € 450.000 + (10% van € 450.000). Dit zou neerkomen op € 450.000 + € 45.000, of een totaal van € 495.000.

6. Wat is een eerste rang hypothecaire inschrijving?

Wanneer je een hypothecair krediet afsluit, vraagt de kredietverstrekker de koper meestal om een eerste rang inschrijving. Dit betekent dat hij (de bank) in geval van wanbetaling en gedwongen verkoop, als eerste wordt terugbetaald. Indien het echter om een achtergestelde inschrijving gaat, krijgt de schuldeiser pas zijn geld terug als de eerste schuldeiser is terugbetaald. Hoe hoger de rang, hoe meer risico de geldschieter neemt.

7. Wat zijn de garanties van de hypotheek?

Volgens de Belgische wetgeving moet een woningkrediet worden gedekt door een garantie. Dit betreft meestal de eigendom waarop het krediet betrekking heeft. Er zijn echter twee andere mogelijkheden voor een hypothecaire inschrijving:

  • Hypothecaire mandaat, ook wel ‘hypothecaire volmacht’ genoemd, is een authentieke akte waarin je jouw schuldeiser de volmacht geeft om het onroerend goed in hypotheek te nemen, maar alleen als dat nodig is (bijvoorbeeld bij wanbetaling). Er wordt vanaf het begin geen hypothecaire inschrijving gevormd.
  • Hypothecaire belofte: in het geval van een hypothecaire belofte belooft de eigenaar de kredietgever een hypotheek te verlenen zodra de bank het vraagt. Het wordt opgesteld met een onderhands contract waarvoor geen notaris nodig is.

8. Moet ik een schuldsaldoverzekering afsluiten?

De schuldsaldoverzekering is een verzekering die vaak door kredietverstrekkers wordt geëist. Het is interessant voor de schuldeiser. Als je overlijdt voordat de lening volledig is terugbetaald, betaalt de verzekeraar jouw bank geheel of gedeeltelijk terug. Dit is ook gunstig voor jouw partner of erfgenamen. Het zal hen van financiële zorgen besparen, omdat ze niet instaan voor het aflossen van jouw schuld.

9. Wat is een eigen woning?

Volgens de wet is de eigen woning degene die je persoonlijk bewoont. In het geval van meerdere panden, is dit degene waar je jouw domicilie hebt gekozen. Indien derden (die geen deel uitmaken van jouw huishouden) een deel van jouw huis bewonen, wordt dit deel van de woning niet beïnvloed.

10. Kan ik mijn hypotheek terug kopen?

Het is zeker mogelijk om jouw hypotheek terug te kopen. Dit is vooral interessant als je opnieuw wilt onderhandelen om te profiteren van het laagste tarief. Om dit te doen, koop je gewoon jouw hypotheek terug door een nieuwe woonlening af te sluiten met betere voorwaarden. Hierdoor vergemakkelijk je ook de terugbetaling van jouw lening omdat je de maandelijkse betalingen verlaagt (dankzij een lagere rente).

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.