[Advies van Toppy] Wat kan je doen als je jouw hypothecaire lening wilt wijzigen?

|Posted by | Hypothecaire Lening
Tags: , , ,
Hypothecaire lening wijzigen

Jouw hypothecaire lening heeft een vaste looptijd die je op voorhand bent overeengekomen met je bank of financiële instelling. Het is echter mogelijk om de looptijd van jouw lening te wijzigen. Hieronder vind je de mogelijkheden.

Vervroegde aflossing

Stel dat je plotseling veel meer hebt om te besteden of je veel gespaard hebt, dan kan je dat geld gebruiken om (een deel van) jouw hypothecaire lening vervroegd af te lossen. Dit is legaal en kan je een financieel voordeel opleveren omdat je dan minder rente moet betalen over de hypotheekaflossingen omdat de looptijd korter wordt.

Er bestaat ook een kans dat de premie voor jouw schuldsaldoverzekering aanzienlijk zal dalen. Dankzij de vervroegde aflossing is het te verzekeren kapitaal immers lager.

Als je een vervroegde aflossing wilt doen, moet jouw bank daarmee akkoord zijn. In principe is dit één keer per jaar toegestaan. Als je echter tien procent of meer van het kapitaal in één keer wilt terugbetalen, kan je dit vaker doen.

Er is echter één nadeel: als je vervroegd aflost, moet je een wederbeleggingsvergoeding betalen. De bank rekende immers op de rente die zij gedurende de overeengekomen termijn zou ontvangen. Om hun inkomsten veilig te stellen, rekent zij daarom een soort van boete aan. Deze kosten zijn bij wet geregeld: het bedrag van de kosten mag niet hoger zijn dan drie maanden rente over het terugbetaalde kapitaal.

Een pauze nemen

Wanneer je een lening aangaat, teken je een overeenkomst om maandelijks af te lossen. Het is echter mogelijk dat je niet aan deze verplichtingen kan voldoen als je bijvoorbeeld zonder werk valt, gaat scheiden of langdurig ziek wordt.

Hou er rekening mee dat elke bank in dit verband haar eigen beleid heeft. Het is echter in het belang van jouw bank om het geld te krijgen dat zij verschuldigd is, en daarom zal zij eerst met jou naar een oplossing zoeken. De gevonden oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit een betalingspauze: de aflossingen worden dan tijdelijk opgeschort. Het is wel zo dat je nog steeds de maandelijkse rente moet betalen. Het verzoek om een tijdelijke opschorting van de terugbetaling brengt ook administratieve kosten met zich mee.

De bank kan ook aanbieden de looptijd van de lening te verlengen. Op die manier wordt het bedrag dat je per maand moet betalen naar beneden bijgesteld. In dat geval moet je ook een wederbeleggingsvergoeding betalen.

Als je niet alle betalingen verricht, is de bank verplicht de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank daarvan in kennis te stellen, ook al heb je een andere afbetalingsmethode afgesproken. Houd er rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor eventuele toekomstige leningen die je wilt aangaan. Indien je een betalingsachterstand hebt, kunnen andere kredietverstrekkers weigeren je een lening te geven.

Jouw lening herfinancieren

Het is mogelijk om je woonkrediet te herfinancieren, wat betekent dat je jouw huidige hypothecaire lening vervangt door een nieuwe met betere voorwaarden. Je kan dit bij jouw eigen bank aanvragen, bijvoorbeeld wanneer de rentevoet erg laag is. Het is ook mogelijk om je woonlening bij een andere bank voort te zetten.

In het laatste geval zijn er echter een aantal extra kosten waarmee je rekening moet houden. Zo moet je bijvoorbeeld de kosten betalen voor het opzeggen van jouw hypotheek bij je huidige bank, maar ook de kosten voor het inschrijven bij de nieuwe bank (denk bijvoorbeeld aan de notariskosten en hypotheekkosten). Je zal ook een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen. De nieuwe bank kan ook vragen om een nieuwe taxatie (schatting) van jouw huis. Dit is natuurlijk ook niet gratis.

Er kunnen ook extra kosten zijn in verband met verzekeringen die je opnieuw moet afsluiten. Als je bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering had bij jouw bank, zal je deze ook moeten opzeggen en een nieuwe verzekering moeten afsluiten bij je nieuwe bank.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.