[Advies van Toppy] Wat zijn jouw rechten bij een leningsovereenkomst?

|Posted by | Persoonlijke Lening

Het klinkt allemaal heel makkelijk. Even een lening afsluiten bij de bank omdat je een nieuwe auto wilt aanschaffen of een verre reis wilt financieren. Na goedkeuring van jouw aanvraag teken je een leningsovereenkomst en het bedrag staat binnen de kortste keren op jouw rekening. Maar misschien loopt het toch niet helemaal zoals je wilt. Wat zijn eigenlijk jouw rechten bij een leningsovereenkomst?

Elke kredietnemer is als consument beschermd door een aantal wettelijke bepalingen. Die laten je toe informatie te verzamelen, bedenktijd te nemen, jouw mening omtrent de leningsovereenkomst te veranderen of jouw lening zelfs vroeger terug te betalen.

Wanneer je een leningsovereenkomst wilt aangaan, begint het allemaal bij het vinden van de juiste informatie en het bekijken van de mogelijkheden. De kredietgevers zijn in deze fase verplicht om je correct en transparant te informeren over jouw eventuele kredietaanvraag. Tijdens deze periode is het bovendien belangrijk dat je de kredietgever voorziet van alle nodige informatie over jouw huidige situatie (persoonlijk, woon, werk, …). De bank moet immers zeker weten of je voldoende inkomen hebt en in een stabiele financiële situatie verkeert om te beslissen of je de lening al dan niet mag aangaan.

Laten we even vooruit denken in het proces. Alle documentatie is in kannen en kruiken en je hebt de leningsovereenkomst getekend. Dit betekent niet dat je onmiddellijk volledig vastzit aan jouw lening. Je bezit namelijk een aantal belangrijke rechten als kredietnemer, die we hieronder toelichten.

Herroepingsrecht

Na het afsluiten van de leningsovereenkomst heb je een periode van 14 dagen om terug te komen op jouw beslissing. Dit betekent dat je zonder kosten het contract mag annuleren. Hypotheekleningen vallen niet onder het herroepingsrecht. Hetzelfde geldt voor kredietovereenkomsten zonder interest waarbij je het krediet binnen twee maanden moet terugbetalen.

Mogelijkheid tot vervroegde afbetaling

Bij alle leningsovereenkomsten voor een consumentenkrediet heb je de mogelijkheid om volledig of gedeeltelijk het nog verschuldigde bedrag vervroegd terug te betalen. Dit kan in principe op elk gewenst moment. Wel moet je tien dagen van tevoren een aangetekende brief naar de kredietgever sturen om de vervroegde terugbetaling aan te vragen.

  • 0,5% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal als de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en het overeengekomen einde van de overeenkomst niet meer dan één jaar bedraagt;
  • 1% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal als de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en het overeengekomen einde van de overeenkomst méér dan een jaar bedraagt.

Deze vergoeding mag overigens nooit hoger zijn dan de rente die je nog zou moet betalen als je niet vervroegd terugbetaalt.

Voor kredietopeningen, zoals bij een kredietkaart met kredietopening, mag geen enkele vergoeding worden gevraagd. De aard van een dergelijke overeenkomst houdt immers de verplichting in dat het totaal opgenomen bedrag wordt terugbetaald zonder dat er vastgestelde aflossingen worden opgelegd.

Recht op informatie gedurende jouw leningsovereenkomst

De kredietgever is verplicht om je van informatie tijdens de looptijd van jouw leningsovereenkomst te voorzien. Het gaat bijvoorbeeld over het voorleggen van de aflossingstabel. Die tabel toont jouw maandelijkse aflossingen tot het einde van de looptijd van het krediet en laat duidelijk het onderscheid tussen wat je betaalt aan kapitaal en rente zien. De kredietgever moet je niet alleen informeren over het af te lossen bedrag, maar ook over het bedrag dat je al hebt betaald. Mocht de kredietgever enige wijzigingen omtrent jouw leningsovereenkomst doorvoeren, dan moet hij je daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Tijdelijke wijzigingen aanvragen

Als je echt even krap bij kas zit, kan het nodig zijn om een tijdelijke wijziging in jouw leningsovereenkomst aan te vragen. Je kan dan aan de kredietmaatschappij vragen om een tijdelijke oplossing te voorzien, of misschien stelt jouw bankadviseur voor om samen met hem een andere mogelijkheid te zoeken. Deze oplossing kan bijvoorbeeld in het verschuiven van de deadline voor de maandelijkse betaling of in het aanpassen van de looptijd van de lening liggen. Als je een andere looptijd overeenkomt, dan zal het maandelijkse af te lossen bedrag kleiner worden.

Vroegtijdige beëindiging leningsovereenkomst

Een leningsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. De looptijd staat gelijk aan het aantal overeengekomen maandelijkse betalingen. Je kan de leningsovereenkomst echter vroegtijdig beëindigen door het verschuldigde bedrag vervroegd te betalen, zoals hierboven toegelicht.

Zoals je ziet, heb je als kredietnemer dus behoorlijk wat rechten. Toch heb je ook diverse plichten. Zo moet je bij het aangaan van het krediet de kredietgever voorzien van alle informatie die nodig is om te bepalen of de bank je een lening kan verschaffen. Wijzigt deze informatie tijdens de leningsovereenkomst, bijvoorbeeld een nieuw adres, dan moet je de kredietgever daar ook van op de hoogte brengen. Verder heb je uiteraard een terugbetalingsplicht. De maandelijkse aflossingen moeten worden betaald op de vervaldag die is vastgelegd bij ondertekening van de leningsovereenkomst.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.