Welk krediet past bij mijn behoeften?

|Posted by | Leningen
Tags:

Droom je van een auto, een huis of een verre reis, maar heb je nog wat extra budget nodig? Dan zijn er gelukkig verschillende mogelijkheden om je dromen toch waar te maken. Maar welk krediet past nu het beste bij jouw project? Wij helpen je op weg. 

Wat zijn de verschillende types lening?

Naargelang de reden voor de leningsaanvraag kan men twee soorten kredieten onderscheiden. Wanneer het krediet direct op de rekening van de ontlener wordt gestort en de uitgave ervan niet verantwoord hoeft te worden, dan spreekt men van een persoonlijke lening. Indien het geld daarentegen wordt uitgeleend om een specifiek project te financieren, zoals de aankoop van een auto, dan gaat het om een lening voor specifieke doeleinden.

1. Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening, ook wel een lening voor alle doeleinden genoemd, is een consumentenkrediet dat je via vaste maandelijkse aflossingen moet terugbetalen (kapitaal + interest) volgens de voorwaarden gespecificeerd in het contract. De kredietnemer of ontlener kan het krediet aanwenden zoals hij/zij wil en moet geen verantwoording aan de bank afleggen. Het krediet financiert dus niet één bepaalde aankoop, maar kan voor alle doeleinden worden gebruikt.

De rentevoet van een lening voor alle doeleinden is meestal hoger dan die bij een lening voor specifieke doeleinden, omdat de financiële instelling bij een lening voor de aankoop van een auto of motor meer garantie heeft dat de ontlener het geleende bedrag zal terugbetalen. De instelling weet immers waarvoor het krediet gebruikt wordt. Echter, het geld voor een lening “alle doeleinden” is meestal wel snel beschikbaar en er komt ook niet al te veel administratie bij kijken. Net zoals bij alle leningen moet je wel nog steeds jouw inkomsten kunnen bewijzen om aan te tonen dat je het geleende bedrag zal kunnen terugbetalen.

Je huwelijksfeest, je reis naar Amerika, de aankoop van een nieuwe televisie of de studies van je kinderen kan je bijvoorbeeld financieren met een persoonlijke lening. De meeste banken geven vaak een commerciële naam aan het krediet, afhankelijk van het project. Enkele voorbeelden:

  • Studielening: Een lening op afbetaling om je studies mee te financieren, waaronder het inschrijvingsgeld, de huur van je kot, je cursussen, enz.
  • Huwelijkslening: Een krediet om alle kosten van je huwelijk te dekken, van je trouwkleed tot het feest of je huwelijksreis.
  • Elektronicalening: Om je digitale apparaten, zoals een smartphone, laptop of fototoestel mee te betalen.
  • Decoratielening: Met deze lening kan je nieuwe meubels kopen en jouw huis opnieuw inrichten.
  • Vakantielening:  Een krediet om je vakantie mee te financieren, of dat nu een citytrip of een wereldreis is.

Schuldconsolidatielening

Een schuldconsolidatielening wordt ook wel de herfinanciering of hergroepering van kredieten genoemd en dient om een lening af te sluiten met het doel om alle andere leningen te kunnen afbetalen. De financiële instelling vereffent alle lopende kredieten en stelt een unieke lening voor waarin alle betalingen gegroepeerd worden in één bepaalde maandelijkse aflossing, één interestvoet en één aflossingstermijn. Gedaan dus met de complexiteit van al die verschillende ingewikkelde afbetalingen.

Wat zijn de voordelen van schuldconsolidatie? De maandelijkse aflossingen, interestvoeten en de aflossingstermijn worden op voorhand vastgesteld in het contract. Dit maakt het beheer van de terugbetalingen erg simpel.

Er zijn wel twee minpunten: een consolidatielening is vaak moeilijk te verkrijgen en brengt een langere duur en hoger totaal te betalen bedrag met zich mee.

2. Krediet voor specifieke doeleinden

Een lening voor specifieke doeleinden hanteert hetzelfde principe als een krediet voor alle doeleinden (je moet jouw inkomsten kunnen bewijzen), maar nu moet het doel van de lening gespecificeerd zijn: de aankoop van een auto, een renovatie, … Bij de aanvraag van het krediet moet je een aankoopbewijs kunnen voorleggen aan de bank. Men beschouwt dit als een extra garantie: in geval van annulering van het verkoopcontract van het goed of de dienst, wordt de lening meestal ook geannuleerd zonder extra kosten. In geval van niet-betaling kan de financiële instelling beslag leggen op het aangekochte goed. Hierdoor zijn de interesttarieven vaak voordeliger dan bij een gewone persoonlijke lening.

Autolening, motorlening en caravan-mobilhome lening

Deze drie soorten leningen worden beschouwd als leningen met specifieke doeleinden omdat het doel van het krediet vrij simpel is: het financieren van een voertuig, zowel nieuw (tussen 0 en 2-3 jaar) als tweedehands. De ouderdom van het voertuig is belangrijk voor de interest die je zal moeten betalen bij de lening: hoe ouder het voertuig, hoe hoger het tarief. Indien het gaat om de aankoop van een tweedehandsauto kan de kredietnemer meestal wel van dezelfde voorwaarden genieten indien het om een nieuwe auto had gegaan.

Het is bovendien mogelijk om tot 120% van het bedrag te lenen om extra kosten te dekken zoals de verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Als je een voertuiglening wilt aanvragen, moet je ter verantwoording een aankoopbewijs bij de kredietgever voorleggen. Dit bewijs dient als garantie voor de financiële instelling die, in geval van niet-betaling, beslag mag leggen op het aangekochte goed.

Er zijn een heleboel voertuigen die in aanmerking komen voor dit krediet. Voorbeelden zijn een auto, motor, camionette, busje, caravan, mobilhome, elektrische fiets, …

Renovatielening

Werken of renovaties aan jouw huis zijn erg duur. Een renovatielening helpt om de inrichting van jouw huis te financieren en snel over het geld voor de investeringen te beschikken. Het enige dat je moet doen is langsgaan bij een financiële instelling met een kostenraming of bestelbon voor de voorziene werken. De hoogte van de interest voor een renovatielening staat vast over de hele terugbetalingstermijn.

Dit type krediet is nuttig wanneer je er al lang van droomt van jouw badkamer te renoveren, jouw veranda uit te breiden, je keuken een nieuwe look te geven of eindelijk dat zwembad in jouw tuin te laten aanleggen. Als het doel van de werken erin bestaat om jouw energie uitgaven te minderen, is het echter aangewezen om voor een energielening te kiezen die je interessantere interesttarieven kan bieden.

Energielening

Indien je werken wil laten doorvoeren met de bedoeling om jouw energie-uitgaven te drukken, kan de bank je een energielening, ofwel groene lening, toekennen. Deze lening bezit een voordeliger tarief dan de renovatielening. De reden hiervoor ligt bij de banken die milieuvriendelijke initiatieven willen aanmoedigen. De meeste banken stellen bij dit krediet wel de voorwaarde dat een bepaald percentage van het leenbedrag moet dienen om te investeren in energiezuinige maatregelen. Je kan hiermee onder andere je dak-, muur- of raamisolatie mee financieren, een energiezuinig verwarmingssysteem plaatsen of zonnepanelen leggen.

Tip: De verschillende gewesten geven ook premies uit om deze energiebesparende werken te stimuleren. Neem dus zeker een kijkje op hun website om te kijken of jouw renovatie in aanmerking komt.

3. Lening tussen particulieren

Een particuliere lening is een alternatief voor de traditionele banklening. Het gaat hier om een collaboratief systeem waar financiële hulpmiddelen van de ene persoon worden gebruikt om projecten van een andere te financieren. De private investeerders kiezen zelf welke projecten ze willen financieren. Dit type krediet maakt het mogelijk om geld te lenen zonder bank. Mozzeno is het eerste platform dat lenen tussen particulieren ondersteunt.

4. Sociale lening

Een sociale lening is ideaal voor mensen die geen banklening kunnen verkrijgen. De interest en voorwaarden voor deze lening zijn immers een stuk voordeliger dan bij een traditionele lening. In Vlaanderen is de toekenning van sociale leningen een taak voor Het Vlaams Woningfonds. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit de Société du Logement de la Région Bruxxelloise (SLRB). Wallonië wordt vertegenwoordigd door de Société Wallonne du Logement (SWL). De sociale lening heeft wel enkele beperkingen en je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo wordt er onder andere een minimum opgelegd voor jouw belastbaar inkomen als je in aanmerking wilt komen voor het sociaal krediet. Ook op het ontleende bedrag staat een limiet.

5. Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een consumentenkrediet op korte termijn waarmee je de periode tussen de aankoop en de verkoop van een woning kan overbruggen. De financiële instelling schiet je de nodige som voor in afwachting van de verkoop van de oude woning zodat je de nieuwe woonst al kan aankopen of beginnen bouwen. De termijn (maximum 2 jaar) van het overbruggingskrediet zal verschillen naargelang de bank van jouw keuze. De hoogte van de interest staat vast over de totale duur van de lening.

De waarde van het overbruggingskrediet wordt bepaald door de schatting van de verkoopwaarde van de oude woning en het resterende bedrag van het hypothecair krediet dat nog steeds loopt voor deze woning.

Bijvoorbeeld: de waarde van jouw oude woonst is € 300.000. Je moet nog € 140.000 van jouw lopende hypothecaire lening terugbetalen. Het nieuwe huis waar je jou wilt gaan nestelen heeft een kostprijs van € 400.000. De bank kan je een overbruggingskrediet van € 160.000 toekennen. De overige € 240.000 kan gefinancierd worden door een nieuw hypothecair krediet.

6. Hypothecair krediet

Met een hypothecaire lening kan je over een periode van 10-30 jaar de aankoop van jouw huis, appartement, bouwgrond, of de bouw of renovatie van jouw droomhuis financieren. Via het krediet wordt het onroerend goed in pand gegeven (= hypotheek) zodat de financiële instelling een garantie heeft. Indien er geen terugbetaling plaatsvindt, kan de bank beslag leggen op jouw onroerend goed.

Net zoals bij alle kredieten zal je interest op de ontleende som moeten betalen en maandelijkse aflossingen moeten betalen binnen een vooraf bepaalde termijn. Het bedrag van de toegekende lening zal afhangen van het maandelijkse netto-inkomen van het huishouden, de interestvoet, de duur van de lening en de ratio tussen de waarde van het geleende bedrag en de waarde van het onroerend goed.

Een hypothecaire lening impliceert wel wat extra kosten, zijnde:

  • Notariële aktekosten
  • Ereloon notaris
  • Registratierechten
  • Hypotheekrechten

Conclusie

Je begrijpt het: een lening sluit je niet zomaar af. Het is belangrijk om de verschillende financieringsmogelijkheden te bekijken vooraleer je een beslissing neemt. Indien je beslist om een krediet aan te vragen, denk er dan aan om het aanbod van verschillende financiële instellingen te vergelijken. Elke bank zal je andere leningsvoorwaarden aanbieden. Wees daarom steeds aandachtig voor de volgende elementen: jaarlijkse kostpercentage (JKP), duur van de lening, ontleende som en toekenningsvoorwaarden. Maak gerust gebruik van onze leensimulatie om de voor- en nadelen van elke optie af te wegen.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.