[Advies van Toppy] Welk krediet past bij mijn behoeften?

|Posted by | Leningen

Heel kort: wat is een lening?

Een lening of een krediet is een budgettair voorschot dat wordt uitgegeven door een bank of financiële instelling voor de financiering van een project. De uitgeleende som moet, verhoogd met interest, integraal worden terugbetaald binnen een bepaalde termijn die wordt overeengekomen tussen de twee partijen. Alle leningsvoorwaarden worden uitgeschreven in het leencontract. Het is mogelijk om jouw lening gratis te simuleren op TopCompare.be en zo een duidelijk overzicht van de mogelijke leningen te verkrijgen.

Wat zijn de verschillende types lening?

Naargelang de reden voor de leningsaanvraag kan men twee soorten kredieten onderscheiden. Wanneer het krediet direct op de rekening van de ontlener wordt gestort en de uitgave ervan hoeft niet verantwoord te worden, dan spreekt men van een persoonlijke lening. Indien het geld daarentegen wordt uitgeleend om een specifiek project te financieren, zoals de aankoop van een auto, dan gaat het om een lening voor specifieke doeleinden.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening, ook wel een lening voor alle doeleinden genoemd, is een consumentenkrediet dat je via vaste maandelijkse aflossingen moet terugbetalen (kapitaal + interest) volgens de voorwaarden gespecificeerd in het contract. De kredietnemer of ontlener kan het krediet aanwenden zoals hij/zij wil en moet geen verantwoording aan de bank afleggen. Het krediet financiert dus niet één bepaalde aankoop, maar kan voor alle doeleinden worden gebruikt. De rentevoeten voor een lening voor alle doeleinden zijn meestal hoger dan bij een lening voor specifieke doeleinden, omdat de financiële instelling bij een lening voor de aankoop van een auto of moto meer garantie heeft dat de ontlener het geleende bedrag zal terugbetalen. De instelling weet waarvoor het krediet gebruikt wordt. Echter, het geld voor een lening “alle doeleinden” is meestal wel snel beschikbaar en er komt ook niet al te veel administratie bij kijken. Net zoals bij alle leningen moet je wel nog steeds jouw inkomsten kunnen bewijzen om aan te tonen dat je de lening zal kunnen terugbetalen.

Het regelen van een huwelijksfeest, een reis naar Latijns-Amerika, de aankoop van een nieuwe televisie of de financiering van de studies van jouw kinderen zijn allemaal voorbeelden van persoonlijke leningen ofwel vormen van consumentenkredieten. Voor een online simulatie van alle mogelijke persoonlijke leningen kan je een kijkje nemen op het online vergelijkingsplatform van TopCompare.be.

Studielening

De studielening bestaat uit een financiële hulp die de Gemeenschappen toekennen aan studenten en families die moeilijkheden hebben om studies te betalen. Het krediet kan verschillende kosten dekken die in het studentenleven regelmatig terugkeren: het inschrijvingsgeld, de aankoop van boeken, handleidingen en ander materiaal,  de huur van een kot en kosten uit het dagelijkse leven.

Een studielening kan op 2 manieren worden terugbetaald:

  • direct: de maandelijkse terugbetaling begint onmiddellijk;
  • uitgesteld: de terugbetaling begint gebruikelijk zes maanden na het einde van de studies.

Als je een relatief lage interest wilt betalen, dan is het aangewezen om eerst een raming van jouw inkomsten en uitgaven te maken. Zo creëer je een duidelijk beeld van jouw maandelijkse situatie. Een studentenjob is ook een mogelijkheid om geld te verdienen zodat de student minder hoeft te lenen en is een bron van inkomstenbewijzen.

Huwelijkslening

Een huwelijk(sfeest) kan een hoop kosten met zich meebrengen. Het is best mogelijk dat je jou niet in de positie bevindt om het hele geldbedrag in één keer op te hoesten. Een huwelijkslening is de ideale optie om toch heerlijk te kunnen genieten van deze mooie dag. Je kan het krediet gebruiken om de trouwjurk te kopen, de huur van de trouwzaal te bekostigen of de traiteur en de DJ te betalen. De terugbetaling is gespreid doorheen de tijd waardoor u gradueel alle kosten kan afbetalen.

Elektronicalening

Met een elektronicalening kan je nieuwe huishoudapparaten kopen, een nieuwe telefoon, computer, videocamera, … . Als je een dergelijk krediet wilt aanvragen is het beter om bij een financiële instelling aan te kloppen en niet bij een commercieel merk. De keten of winkel zal namelijk dienen als een tussenpersoon en bijgevolg een commissie nemen.

Decoratielening

Dankzij een decoratielening kan je eindelijk jouw nieuwe interieur inrichten en de nieuwe meubels kopen waar je al zo lang op wacht. Zo’n spullen kunnen echter nogal aan de prijzige kant zijn. Dankzij de decoratielening  hoef je niet aan jouw geld op jouw spaarrekening te komen en zijn jouw betalingen gespreid doorheen de tijd.

Vakantielening

Een vakantielening is een persoonlijk krediet dat je aangaat om niet aan jouw spaargeld te moeten raken wanneer je gaat reizen. Zo hoef je jou niet meer zorgen te maken over de kost van alle extra kleine verwennerijen die jouw vakantie helemaal geslaagd maken.

Schuldconsolidatielening

Een schuldconsolidatielening wordt ook wel de herfinanciering of hergroepering van kredieten genoemd en dient om een lening af te sluiten met het doel om alle andere leningen te kunnen afbetalen. De financiële instelling vereffent alle lopende kredieten en stelt een unieke lening voor waarin alle betalingen gegroepeerd worden in één bepaalde maandelijkse aflossing, één interestvoet en één aflossingstermijn. Gedaan met de complexiteit van al die verschillende ingewikkelde afbetalingen.

Wat zijn de voordelen van schuldconsolidatie? De maandelijkse aflossingen, interestvoeten en de aflossingstermijn worden op voorhand vastgesteld in het contract. Dit maakt het beheer van de terugbetalingen erg simpel.

Er zijn wel twee minpunten: een consolidatielening is vaak moeilijk te verkrijgen en brengt een langere duur en hoger totaal te betalen bedrag met zich mee.

Krediet voor specifieke doeleinden

Een lening voor specifieke doeleinden hanteert hetzelfde principe als een krediet voor alle doeleinden (je moet jouw inkomsten kunnen bewijzen) maar nu moet het doel van de lening gespecifieerd zijn: de aankoop van een auto, renovaties, … . Er bestaan specifieke kredietcategorieën voor deze verschillende soorten leningen. Om hiervan te kunnen genieten moet je een aankoopbewijs kunnen voorleggen aan de instelling waarbij je het krediet aanvraagt; zodat het risico niet zo groot is. Men beschouwt dit als een extra garantie: in geval van annulering van het verkoopscontract van het goed of de dienst, wordt de lening meestal ook geannuleerd zonder extra kosten. In geval van niet-betaling kan de financiële instelling beroep doen op het aangekochte goed. Hierdoor zijn de interesttarieven vaak voordeliger dan bij een gewone persoonlijke lening.

Autolening, motorlening en caravan-mobilhome lening

Deze drie soorten leningen worden beschouwd als leningen met specifieke doeleinden omdat het doel van het krediet vrij simpel is: het financieren van een voertuig, zowel nieuw (tussen 0 en 2 jaar) als tweedehands. De ouderdom van het voertuig is belangrijk voor de interest die je zal moeten betalen bij de lening: hoe ouder het voertuig, hoe hoger het tarief. Indien het gaat om de aankoop van een tweedehandsauto kan de kredietnemer meestal wel van dezelfde voorwaarden genieten indien het om een nieuwe auto had gegaan.  

Het is bovendien mogelijk om tot 120% van het bedrag te lenen om extra kosten te dekken zoals de verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Als je een voertuiglening wilt aanvragen moet je ter verantwoording een aankoopbewijs bij de kredietgever voorleggen. Dit bewijs dient als garantie voor de financiële instelling die, in geval van niet-betaling, beslag mag leggen op het aangekochte goed.

Er zijn een heleboel voertuigen die in aanmerking komen voor dit krediet. Voorbeelden zijn een auto, moto, camionette, busje, caravan, mobil home, elektrische fiets, … . Wat op te merken valt, is dat het steeds om een uniek type lening gaat.

Renovatielening

Werken of renovaties aan jouw huis zijn erg duur. Een renovatielening helpt om de inrichting van jouw huis te financieren en snel over het geld voor de investeringen te beschikken. Het enige dat je moet doen is langsgaan bij een financiële instelling met een kostenraming of bestelbon voor de voorziene werken. De hoogte van de interest voor een renovatielening staat vast over de hele terugbetalingstermijn.

Dit type krediet is nuttig wanneer je er al lang van droomt van jouw badkamer te renoveren, jouw veranda uit te breiden, je keuken een nieuwe look te geven of eindelijk dat zwembad in jouw tuin te laten aanleggen. Als het doel van de werken erin bestaat om jouw energie uitgaven te minderen, is het echter aangewezen om voor een energielening te kiezen die je interessantere interesttarieven kan bieden.

Energielening

Indien je werken wil laten doorvoeren met de bedoeling om jouw energieuitgaven te drukken, kan de bank je een energielening, ofwel groene lening, toekennen. Deze lening bezit een voordeliger tarief dan de renovatielening. De reden hiervoor ligt bij de banken die milieuvriendelijke initiatieven willen aanmoedigen. Bepaalde Belgische gewesten kennen zelfs premies toe voor deze ‘groene’ werken. Banken hebben wel andere voorwaarden om deze kredieten toe te kennen. In de meeste gevallen gaat het o.a. om de isolatie van de dakbedekking en vloeren, de installatie van dubbele ramen, verwarming, een warmtepomp of zonnepanelen.

Lening tussen particulieren

Een particuliere lening is een alternatief voor het traditionele bankensysteem waarmee je kan vermijden om steeds bij een financiële instelling te moeten langs gaan om een krediet te verkrijgen. Lenen tussen particulieren drukt de bank- en herfinancieringskosten en moedigt de uitwisseling van kredieten tussen twee personen aan in plaats van tussen een persoon en een financiële instelling.

De start-up Mozenno is het eerste platform dat lenen tussen particulieren ondersteunt. Wat betekent dit nu juist? In feite gaat het om een collaboratief systeem waar financiële hulpmiddelen van de ene persoon worden gebruikt om projecten van een andere te financieren. De investeerders kiezen zelf welke onderliggende leningen ze willen ondersteunen.

Sociale lening

Een sociale lening is ideaal voor mensen die geen normale lening kunnen verkrijgen; de toepasselijke interest en voorwaarden zijn voor deze lening een stuk voordeliger dan bij een traditionele lening. In Vlaanderen is de toekenning van sociale leningen een taak voor Het Vlaams Woningfonds. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit de Société du Logement de la Région Bruxxelloise (SLRB). Wallonië wordt vertegenwoordigd door de Société Wallonne du Logement (SWL). De sociale lening heeft wel enkele beperkingen en moet aan een paar vereisten voldoen. Zo wordt er o.a. een minimum opgelegd voor jouw belastbaar inkomen als je in aanmerking wilt komen voor het sociaal krediet. Ook op het ontleende bedrag rust een limiet.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een consumentenkrediet op korte termijn waarmee je de periode tussen de aankoop en de verkoop van een woning kan overbruggen. De financiële instelling schiet je de nodige som voor in afwachting van de verkoop van de oude woning zodat je de nieuwe woonst al kan aankopen of beginnen bouwen. De termijn (maximum 2 jaar) van het overbruggingskrediet zal verschillen naargelang de bank van jouw keuze. De hoogte van de interest staat vast over de totale duur van de lening.

De waarde van het overbruggingskrediet wordt bepaald door de schatting van de verkoopwaarde van de oude woning en het resterende bedrag van het hypothecair krediet dat nog steeds loopt voor deze woning.

Bijvoorbeeld: de waarde van jouw oude woonst is € 300.000. Je moet nog € 140.000 van jouw lopende hypothecaire lening terugbetalen. Het nieuwe huis waar je jou wilt gaan nestelen heeft een kostprijs van € 400.000. De bank kan je een overbruggingskrediet van € 160.000 toekennen. De overige € 240.000 kan gefinancierd worden door een nieuw hypothecair krediet.

Hypothecair krediet

Met een hypothecaire lening kan je over een periode van 10-30 jaar de aankoop van jouw huis, appartement, bouwgrond of de constructie/renovatie van jouw droomhuis financieren. Via het krediet wordt het onroerend goed in pand gegeven (= hypotheek) zodat de financiële instelling een garantie heeft. In het geval waar er geen terugbetaling plaatsvindt, kan de instelling een beroep doen op het goed.

Net zoals bij alle kredieten zal je interest op de ontleende som moeten betalen en maandelijkse aflossingen moeten betalen binnen een vooraf bepaalde termijn. Het bedrag van de toegekende lening zal afhangen van de maandelijkse netto-inkomens van het huishouden, de interestvoet, de duur van de lening en de ratio tussen de waarde van het geleende bedrag en de waarde van het onroerend goed.

Een hypothecaire lening impliceert wel wat extra kosten. Er zijn enkele essentiële aandachtspunten waarmee je rekening moet houden:

Conclusie

Je begrijpt het; een lening sluit je niet zomaar af. Het is belangrijk om de verschillende financieringsmogelijkheden te bekijken vooraleer je een beslissing neemt. Indien je beslist om een krediet aan te vragen, denk er dan aan om het aanbod van verschillende financiële instellingen te vergelijken. Elke bank zal je andere leningsvoorwaarden aanbieden. Wees daarom steeds aandachtig voor de volgende elementen: jaarlijkse kostpercentage (JKP), duur van de lening, ontleende som en toekenningsvoorwaarden. Maak gerust gebruik van onze leensimulatie om de voor- en nadelen van elke optie af te wegen.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.