Belastingaangifte: is het te betalen bedrag te hoog?

|Posted by | Financiën
Tags:
Belastingaangifte

De befaamde data 30 juni en 15 juli naderen en dat betekent dat het tijd is om jouw vereenvoudigde belastingaangifte in te vullen of op zijn minst te valideren. De meeste Belgen die de procedure volgen via Tax-on-web, het online platform voor het indienen van jouw aangifte, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het te betalen bedrag, of in het beste geval het terug te krijgen bedrag, te berekenen. Deze schatting, die je meteen ontvangt nadat je de indiening van jouw aangifte hebt bevestigd, kan velen onder ons afschrikken. Wat moet je doen als het door jou te betalen bedrag te hoog is? En je jouw belastingen dus niet kan betalen? TopCompare legt het uit.

Hoeveel zal ik moeten betalen?

Dit bedrag is voor iedereen verschillend. Terwijl sommige mensen bijna niets moeten betalen, krijgen anderen soms grote bedragen terugbetaald. De minder gelukkigen, of in ieder geval degenen waarvan hun inkomen niet voldoende is belast in de loop van het jaar, moeten soms indrukwekkende bedragen betalen die niet in hun jaarlijkse budget waren voorzien. Het hangt allemaal af van jouw inkomen, wat er maandelijks van jouw belastbaar loon wordt ingehouden, jouw gezinssituatie en vele andere parameters.

Gelukkig kan je bij jouw online belastingaangifte een berekening aanvragen van wat je moet betalen of terugkrijgt. Dit is een manier om onaangename verrassingen te voorkomen, ook als deze berekening een schatting blijft en het aangegeven bedrag kan afwijken van het bedrag dat werkelijk van jou wordt gevorderd als je jouw aanslagbiljet ontvangt.

Wanneer en hoe betaal ik mijn belastingen?

Ook hier verschilt het antwoord van persoon tot persoon. Zodra je jouw aangifte hebt gedaan, zal de FOD Financiën je in de loop van de volgende weken of maanden het definitieve aanslagbiljet toesturen. In dit document vind je het exacte bedrag dat moet worden terugbetaald, de vervaldatum voor de terugbetaling en het rekeningnummer waarop je het geld moet overschrijven.

Je kan ook jouw online administratie raadplegen via het MyMinfin-platform, waar je al jouw openstaande schulden aan de staat vindt. Het te betalen bedrag zal worden vermeld in de categorie “belastingen”.

Het is belangrijk dat je, zodra je jouw aanslagbiljet ontvangt, vooruitloopt op de uiterste betaaldatum, om te vermijden dat je te laat bent met jouw betaling en een administratieve boete krijgt.

Wat als ik dit bedrag niet kan betalen?

Helaas is er geen ontkomen aan. Daarom moet je vermijden dat je in de situatie terechtkomt dat je niet genoeg geld hebt om jouw belastingen terug te betalen. Als je bij de berekening van het te betalen bedrag denkt dat het moeilijk zal zijn om zo’n bedrag af te staan, begin er dan meteen voor te sparen.

Als je toch in zo’n situatie terechtkomt, zijn er gelukkig nog andere oplossingen. De eerste oplossing is om extra betalingstermijn te vragen, in één keer of in meerdere termijnen. Je kan de betaling spreiden over een periode van maximaal 12 maanden na de vervaldatum. Maar wees voorzichtig, je moet de aanvraag officieel indienen, hetzij via MyMinFin, hetzij door rechtstreeks contact op te nemen met de FOD Financiën. Dit verzoek wordt niet altijd geaccepteerd. De FOD raadt aan dit te doen vóór de vervaldatum van de betaling en voor een periode van maximaal 4 maanden. Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de aanvraag verder worden onderzocht en kan het zijn dat deze niet wordt aanvaard.

Let op: Als je jouw belastingen te laat betaalt, moet je rente betalen over jouw schuld. Voor elke maand vertraging wordt een jaarlijkse rente van 4% aangerekend. Daarom is het belangrijk om ruim van tevoren je belastingen terug te betalen of een betalingsplan aan te vragen. 

Als jouw verzoek om uitstel wordt afgewezen, of als je er niet in slaagt jouw schuld binnen 12 maanden volledig te betalen, word je geacht “structurele betalingsproblemen” te hebben. Dit betekent dat je jou in een dergelijke situatie bevindt dat het niet alleen gaat om een tijdelijk gebrek aan geld, maar dat je onvoldoende inkomen genereert om je belastingen terug te betalen.

In dat geval wordt er een andere procedure gestart. Als je geen andere grote particuliere schulden hebt (zoals een persoonlijke lening of een hypothecaire lening), kan je in aanmerking komen voor de “Administratieve Schuldregeling” (ASR). Dit betekent dat je de betaling kan spreiden over een periode van 60 maanden, met de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van vertragingsrente. De FOD Financiën zal contact met je opnemen om je deze procedure aan te bieden indien je een eenvoudige terugbetalingstermijn van minder dan 12 maanden weigert.

Als je nog andere particuliere schulden hebt, is een collectieve schuldenregeling een ander legaal alternatief. In dat geval zijn jouw schuldeisers verplicht je te helpen met je schuldvereffening, bijvoorbeeld door de aflossingsvoorwaarden van jouw particuliere schulden te versoepelen.

Het laatste alternatief dat de FOD Financiën je kan bieden is de “opschorting van invordering voor onbepaalde tijd“. Als geen enkele andere procedure werkt, en je beschouwd wordt als “ongelukkig en te goeder trouw” (zoals de FOD het uitdrukt), kan de FOD eenvoudigweg beslissen om een aanzienlijk deel van jouw belastingen niet langer te vorderen. Maar het is beter om niet op deze oplossing te rekenen, want de voorwaarden hiervoor zijn zeer streng.

Conclusie

Niet in staat zijn om je schulden te betalen is een beangstigende situatie. Maar als je genoeg tijd neemt om je opties te bekijken, zijn er voldoende oplossingen waarmee je er gemakkelijk uitkomt. Echter, hoe langer je wacht met jouw moeilijkheden te melden, hoe moeilijker het is voor de FOD Financiën om een oplossing te vinden. Wees dus proactief van zodra je jouw aanslagbiljet ontvangt, en alles komt in orde.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.