Bespaar op uw energiefactuur door een ecologische renovatie

|Posted by | Leningen
Tags: ,
energiefactuur

GESPONSORDE CONTENT

Staat u op het punt om uw huis te renoveren en wenst u tegelijkertijd ook een bijdrage aan het milieu te leveren? Ontdek hier hoe dit mogelijk is en hoe u op de lange termijn zal kunnen besparen op uw energiefactuur.

Met een ecologische renovatie kan u op uw energiefactuur besparen

Als u van plan bent om in de eerste plaats uw verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen, dan spreekt men over een ecologische renovatie. Deze heeft vooral als doel uw ecologische voetafdruk te verminderen en zo tot het milieu bij te dragen. Ook zal u op de langere termijn kunnen besparen op uw energiefactuur.

Ecologische renovatiewerken zijn over het algemeen duurder dan conventionele renovatiewerken, maar de energiebesparing die u met deze werken kan bekomen, zullen de initiële investering in grote mate overtreffen. Het is dus een investering die op de langere termijn zal renderen, maar met een onmiddellijke impact op de energiefactuur.

Ecologische renovatiewerken laten u ook toe om het verbruik van primaire energiebronnen te verminderen van uw woning. Dit verbruik is vooral van belang voor het EnergiePrestatieCertificaat (EPC), dat het theoretische verbruik van gebouwen bepaalt en toelaat te vergelijken. Een duurzamer verbruik zal dus zeker en vast de waarde van uw woning ten goede komen.

De verschillende stappen van de ecologische renovatie

De belangrijkste stap: isolatie

Vooraleer u beslist om nieuwe installaties te doen, is het van groot belang om de thermische performantie van uw huis te verbeteren zodat u op uw energiefactuur kan besparen.

Het is dus de bedoeling om uw woning zo efficiënt mogelijk te isoleren om het verlies van warmte te verminderen, die bijvoorbeeld te wijten is aan de verspreiding van lucht of gebrek aan luchtdichtheid.

  • Beperk de verliezen door verspreiding: zorg voor een goede luchtdichtheid van de gebouwschil door muren, daken en dikke vloeren goed te isoleren, zoals bijvoorbeeld driedubbel glas in uw raamwerk te zetten. Vergeet zeker niet om de koudebruggen te beperken (waar de isolatielaag doorbroken is), vooral bij de contactpunten tussen de muren, vloeren, daken en het raamwerk.
  • Beperk de verliezen als gevolg van gebrek aan luchtdichtheid: vermijd verliezen door barsten en kieren door uw woning zo veel mogelijk af te dichten.

Let er ook op dat uw huis over een efficiënt ventilatiesysteem beschikt. Als deze te luchtdicht geïsoleerd is, dan zal u de binnenlucht moeten laten circuleren door een ventilatiesysteem om de hygiëne ervan te verhogen, zonder teveel warmte te verliezen. Systemen met een dubbele flux bestaan met als doel dit mechanisme te optimaliseren.

Vervolgens : hoe verwarmen ?

Als uw woning voldoende geïsoleerd is, kan u verschillende opties overwegen voor een duurzame verwarming: thermische zonnepanelen, waterpomp, houtketel of -kachel, of houtpelletkachel met een hoog rendement.

De huidige tendens gaat vooral uit naar hernieuwbare energie: groene elektriciteit en zonne-energie. Tot 2012 waren fotovoltaïsche zonnepanelen zeer populair, mede dankzij het feit dat u van een fiscaal voordeel en premies uitgegeven door de gewesten kon genieten. Het fiscaal voordeel en daarna de premies in Vlaanderen werden in 2012 afgeschaft, met als gevolg dat de het aantal aanvragen voor deze zonnepanelen wat vertraagde, maar nog steeds groeit. Belgie draagt trouwens nog steeds in belangrijke mate bij aan de productie zonne-energie in Europa.

Welke materialen gebruiken ?

Voor al deze werken zal u beroep moeten doen op ecologische, gezonde en efficiënte materialen. Hierbij verwijzen we naar ecologische isolatiematerialen (plantaardige, dierlijke of cellulosevezels), lokaal geproduceerd hout, natuurlijke materialen (massieve houten planken, stenen, etc.),  en producten gebaseerd op klei of kalk voor de bepleistering en de verf.

Hoe financiert u een ecologische renovatie?

De groene leningen van de gewesten

De 3 gewesten ondersteunen ecologische werken. Ze subsidiëren leningen met minimale rentevoeten voor haar inwoners. Om in aanmerking te komen mag u niet meer dan een bepaald bedrag verdienen, en moeten uw werken aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Twijfel niet om de relevante websites te raadplegen voor meer informatie:

De bank

Bepaalde financiële instellingen ondersteunen ook deze initiatieven en bieden voordelige rentetarieven voor ecologische renovaties. Let er wel op dat de werken die u wilt uitvoeren vallen binnen de ecologische renovaties, zoals gedefinieerd door uw bank. Aan deze voordelige voorwaarden, blijven ecologische renovaties interessant zelfs als u ze moet financieren met een lening.

Een ecologische renovatie laat u toe om uw ecologische voetafdruk te verminderen en tegelijkertijd te besparen op uw energiefactuur. Bovendien zal uw huis ook in waarde toenemen dankzij dit soort werken.

U beschikt nu over al het nodige om zo’n project te financieren. Twijfel niet om alle ecologische renovatieleningen te vergelijken op onze website, en zo bij te dragen aan het milieu.

Dit artikel is in samenwerking met ING geschreven.

Mitch Scheiner

Over Mitch Scheiner

Ik heb mijn diploma in financiën gehaald, en voer graag analyses uit over hoe consumenten zoveel mogelijk kunnen besparen op lange termijn.