Categorieën archieven: Lifestyle

Testament opstellen: Hoe werkt het?

testament opstellenGESPONSORD DOOR ING

Het is nooit makkelijk om na te denken over de gevolgen van uw overlijden. Maar als u wilt zorgen dat al uw eigendom wordt overgedragen zoals u dat wenst, dan kan u best vooraf een testament opstellen. TopCompare.be overloopt de belangrijkste regels.

Het testament opstellen

Bij een testament moet de tekst helemaal duidelijk zijn. Dubbelzinnigheden en vaag taalgebruik moeten absoluut vermeden worden. Zorg ervoor dat u uzelf duidelijk identificeert en dat de door u gebruikte namen overeenkomen met die op de officiële identificatiepapieren. Hetzelfde geldt bij de benoeming van erfgenamen. Check ook of de adressen van erfgenamen nog kloppen, voor het geval dat er iemand is verhuisd.

Uw advocaat kan u helpen bij het opstellen van een authentiek testament zodat deze wettelijk is. Als u het document zelf opstelt, vergeet dan zeker niet uw handtekening en de datum. Probeer fouten te vermijden zodat u niets hoeft door te krassen en zorg er ook voor dat u een pen gebruikt waarvan de inkt niet uitgewist kan worden.

Wat zijn de verschillende soorten testamenten?

Uw testament opstellen, doet u best zwart op wit op papier (handgeschreven of getypt). In tijden van crisis is het namelijk moeilijk om emoties niet de bovenhand te laten nemen. Vandaar dat een duidelijk plan voor uw dierbaren veel mogelijke problemen vermijdt en hun leven makkelijker maakt. Let er wel op dat u bepaalde vormvereisten moet respecteren. Daarbij kan u kiezen uit een authentiek testament (opgemaakt bij een notaris), een eigenhandig testament (helemaal zelf geschreven) of een internationaal testament (internationaal geldig, maar complexer om op te maken).

Wie wordt opgenomen in mijn testament?

Bij het kiezen van uw erfgenamen moet u rekening houden met enkele regels. Ten eerste is het belangrijk om te weten wat er gebeurt als u geen instructies geeft over de verdeling van uw nalatenschap. In dat geval zou de graad van verwantschap gelden. Dit houdt in dat uw dichte familie (kinderen, ouders, broers en zussen) en eventueel uw partner meer recht hebben op de erfenis dan verdere familie. Kinderen hebben dan ook bijvoorbeeld voorrang op broers of zussen. Hoewel u keuzes kan maken in de verdeling van uw erfenis, bent u hier niet volledig vrij in. U kan de meest dichte familie niet onterven, waardoor uw kinderen, ouders en partner altijd recht hebben op een bepaald gedeelte. Let wel dat dit systeem wordt aangepast vanaf eind 2018.

Het testament kan ook zaken regelen die niets met uw nalatenschap te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het schenken van uw lichaam aan de wetenschap, het benoemen van een voogd, de bepaling van wanneer met medische zorg moet worden gestopt (wilsverklaring), etc.

Waar bewaar ik mijn testament?

In uw testament wordt de erfenis beschreven en soms ook speciale maatregelen die nageleefd moeten worden na uw overlijden. Uiteraard is het daarom extra belangrijk dat uw testament goed wordt bewaard, zodat men rekening kan houden met eventuele tijdsgebonden wensen. Voor de meeste zekerheid kiest u best voor een authentiek testament. Dit wordt automatisch geregistreerd bij het CRT (Centraal Register van Testamenten). Andere opties kunnen goedkoper zijn, maar een simpel papieren exemplaar zonder registratie kan verloren geraken, of erger, worden vervalst.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met ING. Voor advies op maat kan u contact opnemen met een ING medewerker.