De coöperatieve bank: Is NewB de bank voor jou?

|Posted by | Financiën
Tags: ,

De afgelopen weken was de coöperatieve bank NewB niet weg te denken uit de media. Maar weet je wie of wat NewB is? Geen paniek als dat niet zo is. TopCompare.be geeft tekst en uitleg.

Wie of wat is NewB?

NewB is een coöperatieve bank die in 2011 het levenslicht zag als antwoord op de economische crisis van 2008. De coöperatie legt dan ook de nadruk op zowel ethisch en maatschappelijk handelen als duurzaamheid. Ze wil zich richten op transparantie, investeringen doen die de lokale economie ondersteunen, milieuvriendelijker zijn en de mensenrechten respecteren. De bank wil tegelijk iedere vorm van speculatie uitsluiten.

In tegenstelling tot het merendeel van de banken investeert NewB bijvoorbeeld niet in wapens, fossiele brandstoffen, ontbossing en kinderarbeid. Bankwijzer.be toont overigens aan dat de Belgische banken bijzonder pover scoren op vlak van ethisch handelen. Die site rangschikt de banken op basis van ethische criteria. Op dit moment is Triodos de koploper in die rangschikking (de coöperatieve bank Crelan is niet opgenomen in die lijst), terwijl de grootbanken de hekkensluiters zijn.

Hoe onderscheidt NewB zich van Triodos Bank, Crelan en CPH?

We kunnen NewB niet blindelings vergelijken met andere ethische of coöperatieve banken die actief zijn in ons land, zoals Triodos Bank, Crelan en CPH. In tegenstelling tot die drie banken heeft NewB een aanzienlijk deel van het benodigde kapitaal opgehaald via crowdfunding. Dankzij een goed functionerende communicatiecampagne kon de bank 116.000 coöperanten en 340 organisaties warm maken om te investeren in het ethische project.

In totaal werd er maar liefst 35 miljoen euro geïnvesteerd. De bank heeft dat geld nodig om een bankvergunning te krijgen. Wallonië investeerde 1 miljoen euro in de bank, terwijl het Brussels Gewest NewB 400.000 euro toestak. De meeste Belgische universiteiten namen ook deel aan de fondsenwerving.

De bank onderscheidt zich ook op andere vlakken van de gevestigde waarden. Zo werd NewB meteen als coöperatieve bank opgericht, terwijl Crelan pas enkele jaren na de oprichting tot een coöperatie werd omgedoopt.

Voorts zal NewB geen meerderheidsaandeelhouders hebben: iedereen kan vanaf 20 euro lid worden van de coöperatie en heeft slechts één stem op de algemene vergadering, ongeacht hoeveel ze in de bank hebben geïnvesteerd. De coöperanten kunnen dus zelf bepalen waarvoor hun geld wordt gebruikt door deel te nemen aan het besluitvormingsproces. NewB verbindt zich er ook toe zijn maatschappelijke verplichtingen na te komen en dat tot op het bestuursniveau. Concreet betekent dat dat de bank haar medewerkers geen bedrijfswagens of bonussen zal geven.

NewB staat dichter bij het Triodos-model, met het verschil dat Triodos geen Belgische bank is en geen ethische en duurzame zichtrekeningen voor particulieren aanbiedt.

Tot slot zal NewB, in tegenstelling tot de vermelde banken, geen fysiek filiaal openen en dus uitsluitend online en mobiele diensten aanbieden.

Wat zijn de volgende fases voor NewB?

NewB heeft op 31 januari van de Europese Centrale Bank een bankvergunning gekregen. Die volgde daarbij het positieve advies die de Nationale Bank op 21 januari heeft gegeven. Nu de coöperatieve bank een licentie beet heeft, zijn de investeerders nu officieel coöperanten. Dat betekent dat hun investeringen worden omgezet in coöperatieve aandelen.

Hoe risicovol is een investering in NewB?

Het is mogelijk om een coöperant te worden vanaf 20 euro. De FSMA drukt beleggers echter op het hart dat elke investering risico’s met zich meebrengt, maar de gezondheid van de banksector is bijzonder zorgwekkend.

De coöperanten lopen het risico het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Als de financiële situatie van NewB verslechtert, is het mogelijk dat zij hun investering voor onbepaalde tijd niet kunnen terugverdienen. Na afloop van een blokkeringsperiode van drie jaar zal NewB, indien de bank er niet in slaagt de vereiste solvabiliteitsratio’s aan te houden en/of de vereiste rentabiliteitsdrempel te bereiken, nieuwe middelen moeten aantrekken of haar activiteiten moeten beëindigen.

Kortom, de investering in NewB is vrij risicovol en de dividenden zijn beperkt. Als je dit duurzame initiatief wilt steunen, investeer dan niet meer dan je bereid bent te verliezen.

Hoe interessant zijn de tarieven van NewB?

Enkel de coöperanten kunnen een rekening openen bij de NewB. Dat doet natuurlijk onmiddellijk de vraag rijzen of het interessant is om binnenkort zelf klant te worden van de bank. Dit hangt volledig af van je persoonlijke situatie. NewB is namelijk een bank die niet iedereen zal aanspreken.

NewB biedt op dit moment verzekeringen aan via de verzekeringsgroep Monceau. Daarnaast is het mogelijk om de prepaid kredietkaart Goodpay aan te vragen bij de bank. Die kaart is volledig gratis onder bepaalde voorwaarden. De prepaidkaart is overigens biologisch afbreekbaar en laat de consument toe om bij elke aankoop 5 eurocent door te storten aan een gekozen organisatie, zonder bijkomende kosten voor de gebruiker. De kaart kan worden gecombineerd met een verzekering. Die kost 50 euro.

Prijsbewuste bankiers zullen naar alle waarschijnlijkheid niet hun gading vinden bij de coöperatieve bank. Zo zal de bank een niet-gereglementeerde spaarrekening met een rente van 0 procent lanceren. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening moeten de banken de minimumrente van 0,11 procent niet respecteren. NewB sluit niet uit dat het binnen 3 à 4 jaar een gereglementeerde spaarrekening op de markt zal brengen. In dat geval moet de bank een minimumrente van 0,11 procent uitbetalen.

Geldafhalingen zullen dan weer 0,75 euro kosten. De zichtrekening is gratis, maar de debetkaart zal je jaarlijks 20 euro kosten.

NewB zal in eerste instantie uitsluitend consumentenkredieten voor duurzame doelstellingen aanbieden. Denk daarbij aan isolatiewerken, ecologische mobiliteit (groene wagens, fietsen,..) en hernieuwbare energie. Bedoeling is om in de toekomst ook andere producten aan te bieden, zoals hypothecaire kredieten.

Welke impact zal de komst van NewB hebben op de andere Belgische banken en op jou?

Als het nu gaat om burgers die hun ongenoegen uiten over het traditionele bankwezen, of om een ware mentaliteitswijziging, NewB staat synoniem voor een kleine revolutie in de Belgische bankensector.

De afgelopen jaren heeft de bankensector meer en meer aandacht voor duurzame investeringen om zo tegemoet te komen aan de wensen van de ethische investeerders. Al moeten we die groene campagnes soms met een korrel zout nemen. Zo maken sommige banken zich schuldig aan greenwashing: een communicatietechniek waarbij ze bewust een misleidend beeld geven van hoe groen hun onderneming is.

De komst van een ethische bank in de Belgische bankensector kan de traditionele banken ertoe aanzetten om duurzamer te investeren en transparanter te zijn. De toekomst zal echter uitwijzen of de coöperatieve bank een echt alternatief wordt voor de traditionele spelers.

Het valt nog af te wachten of deze ethische bank in een nichemarkt zal blijven of dat ze erin zal slagen om een toppositie te bekleden binnen de banksector en de harten van de Belgische spaarder te veroveren.