Waarom u een plekje op de zwarte lijst van de Nationale Bank moet vermijden

|Posted by | Kredietkaart, Persoonlijke Lening
Tags: , ,
Nationale Bank

Wanneer u geld leent voor privédoeleinden moet u dit uiteraard weer terugbetalen. Als dit niet lukt, riskeert u voor lange tijd geen krediet meer te kunnen opnemen. Hier leggen we uit wat de consequenties zijn van het niet (op tijd) aflossen van uw leningen.

Alle kredieten die voor privédoeleinden  worden afgesloten, zowel consumentenkrediet als hypothecaire leningen, worden bijgehouden door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België. Deze lijst met informatie wordt ook wel het ‘positieve luik’ genoemd. Kredietgevers zijn namelijk verplicht binnen twee werkdagen de Centrale op de hoogte te brengen.

Lees ons artikel: Betalen met kredietkaart: hoe omgaan met uw rekening?

Deze Centrale wordt echter voornamelijk ingezet in de strijd tegen de overmatige schuldenlast met haar “negatieve luik” of ook wel “zwarte lijst” genoemd.  Kredietgevers moeten deze centrale op de hoogte brengen over eventuele betalingsachterstanden van kredietnemers. Juist wanneer u in die situatie terecht komt kunnen de gevolgen hoog oplopen.

Als u een krediet aangaat moet u dit immers op tijd terug betalen. Zodra u dit niet doet, moet de kredietgever u allereerst op de hoogte brengen van de achterstallige betaling. De kredietgever kan u dan informeren over de mogelijke gevolgen. U krijgt in eerste instantie dus de kans een wanbetaling recht te zetten.

Zodra de wanbetalingen voldoende zwaar zijn om op de zwarte lijst te komen, zal de kredietgever echter andere maatregelen moeten nemen. De kredietgever moet de wanbetalingen dan melden bij de CKP. De melding zal vervolgens leiden tot een plek op de zogeheten zwarte lijst van de Nationale Bank.

Dat het niet om enkelingen gaat die met betalingsachterstand op hun kredieten kampen, blijkt uit de laatste cijfers. Eind 2015 telde het CKP namelijk 547.415 achterstallige kredietovereenkomsten. De wanbetalingsgraad bij consumentenkredieten steeg daarbij van 5,8% in 2014 naar 6,2% in 2015 . De gemiddelde betalingsachterstand bij een consumentenkrediet bedroeg 5.758 euro.

U kunt onze kredietkaart vergelijkingstool gebruiken om te zien welke kaart het beste bij u past.

Wat is de zwarte lijst en hoe geraakt u erop?

De Nationale Bank van België  somt verschillende gevallen op die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen bij kredietovereenkomsten. We zetten de belangrijkste hieronder op een rij:

1. Verkopen of leningen op afbetaling en financieringshuren

Hier gaat het om drie types van consumentenkrediet:

  • De verkoop op afbetaling, zoals de aankoop van een tv op krediet in de elektronicawinkel die u aan de hand van vaste maandelijkse betalingen aflost.
  • De lening op afbetaling, zoals de autolening afgesloten bij uw bank voor de aankoop van uw auto.
  • De financieringshuur of leasing, zoals de leasing van uw auto, waarbij u maandelijkse aflossingen doet en u gedurende of op het einde van de leaseperiode de kans krijgt de auto te kopen.

Bij deze vormen van kredietovereenkomsten is er voornamelijk sprake van wanbetaling wanneer:

  • drie maandelijkse aflossingen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
  • wanneer een maandelijkse aflossing gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald

2. Kredietopeningen (bijvoorbeeld kredietkaarten)
De kredietopening is een kredietlijn waaruit u kan “tappen” wanneer u dat nodig heeft, bijvoorbeeld via een kredietkaart of via een kaskrediet. Daarbij is er voornamelijk sprake van wanbetaling wanneer het uitstaande bedrag aan kapitaal en kosten niet (volledig) wordt terugbetaald binnen drie maanden.

3. Hypothecaire kredieten
Bij woonleningen is er voornamelijk sprake van wanbetaling wanneer een verschuldigd bedrag met betrekking tot een hypotheek niet of onvolledig is betaald binnen drie maanden na de vervaldag of wanneer een bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via aangetekend schrijven is er sprake van wanbetaling.

Mocht u door één van bovengenoemde of andere – minder voorkomende – gevallen vermeld door de Nationale Bank op de zwarte lijst terecht zijn gekomen, dan kan u er ook gelukkig weer af geraken.

Wanneer u uw schuld heeft geregulariseerd, moet de kredietgever dit aan de kredietcentrale melden. Uw gegevens worden dan nog één jaar bewaard op de zwarte lijst. Als u er niet in slaagt om uw schulden binnen een jaar af te betalen, dan zult u 10 jaar op de zwarte lijst blijven staan.

Het risico bestaat dat de kredietgever waarbij u schulden hebt de schuld opeisbaar stelt, waardoor u het totale krediet in één keer moet betalen.

De zwarte lijst heeft duidelijk tot bedoeling opstapelend krediet tegen te gaan. Dit om te vermijden betaling op betaling te missen en achterstallige interesten te cumuleren.

Kan u een nieuwe kredietovereenkomst sluiten als u op de zwarte lijst staat?

Als u op de zwarte lijst staat, is het onmogelijk om nieuw krediet aan te vragen. De kredietgever moet immers de zwarte lijst consulteren en mag u geen nieuwe kredietovereenkomst toekennen als u erop staat. De openstaande schulden bij de kredietgever bij wie u schulden hebt, moet u uiteraard nog wel betalen.

Om ervoor te zorgen dat u uw schulden terugbetaalt, kan de Nationale Bank van België een procedure instellen om beslag leggen op uw loon. Bovendien bestaat er een mogelijkheid waarbij de Nationale Bank een gerechtsdeurwaarder contacteert om beslag te leggen op uw onroerende en roerende goederen.

De enige mogelijkheid die u dus nog rest om geld te lenen als u op de zwarte lijst staat, is geld lenen bij familie of vrienden. De vraag is alleen of dat verstandig is zolang u uw andere kredieten niet hebt kunnen terugbetalen.

U kan onze vergelijkingstool gebruiken om te zien welke lening het beste bij u past.