Ethisch bankieren – de nieuwe manier van bankieren?

|Posted by | Leningen, Lifestyle
Tags: ,
ethisch bankieren

‘Ethiek’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zijn de hot topics van vandaag. Dit geldt voor alle ondernemingen en ook voor banken. Het is een trend om ethisch te bankieren, maar wat houdt dit juist in? U vertrouwt uw geld toe aan uw bank, maar wat doet uw bank er precies mee? Wordt het geïnvesteerd in ethische zaken of in tegendeel in onethische praktijken? In dit artikel komt u te weten wat ethisch bankieren juist is en hoe banken hiermee omgaan.

Wat is ethisch bankieren?

Ethisch bankieren, ook wel duurzaam bankieren genoemd, houdt een vorm van bankieren in waarbij expliciet aandacht wordt gegeven aan het milieu, de sociale gevolgen en de ethische aspecten van de investeringen en leningen. Winst is bij ethisch bankieren niet het belangrijkste criterium. Het is meer de bedoeling om te investeren in duurzame projecten en bepaalde onethische praktijken (bijvoorbeeld wapenhandel, extreme bonussen, etc.) uit te sluiten.

Er bestaat evenwel een kleine nuance tussen duurzaam en ethisch bankieren. Bij duurzaam bankieren primeert de impact op het milieu, terwijl bij ethisch bankieren vooral de ethische aspecten voorrang krijgen.

Hoe presteren de banken?

U wenst te weten of uw bank ethisch verantwoord is? Hieronder vindt u een top 5 van de banken met de beste gemiddelde beleidsscores:

  1. Triodos Bank
  2. Van Lanschot
  3. VKD Spaarbank
  4. Argenta
  5. ING

De scores op het beleid hangen af van 8 criteria: klimaatverandering, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, belasting en corruptie, bonussen en transparantie. Hoe meer de bank rekening houdt met deze criteria, hoe beter de scoort. Natuurlijk richten bepaalde banken zich meer op een bepaald criterium dan op een ander.

Triodos bank staat sterk achter het respecteren van de arbeidsrechten. De bank investeert niet in bedrijven die de basisarbeidsrechten overtreden. Hierbij zijn ook het leefbaar loon, de maximale werktijden, gezonde en veilige werkomstandigheden en gelijke behandelingen belangrijke aspecten. Een tweede belangrijk aspect in het beleid van Triodos Bank is het bonusbeleid. Zo ontvangt de directie geen bonussen en is er een lage loonspanning tussen de hoogste en laagste lonen.

Van Lanschot, een private bank voor meer vermogende particulieren, richt zich ook op de arbeidsrechten, maar ook en vooral op het wapenbeleid. De bank sluit investeringen in productie, ontwikkeling en handel van wapens volledig uit.

VDK Spaarbank scoort, net zoals Lanschot, het beste op haar wapen- en arbeidsbeleid. VDK Spaarbank heeft ook de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie ondertekend en verbindt zich er dus toe om zelf geen ondernemingen of projecten te financieren die een risico betekenen voor de arbeidsrechten.

Argenta richt zich ook op het wapenbeleid, maar scoort het beste op haar loon- en bonusbeleid. Argenta geeft geen bonussen aan haar werknemers.

Uiteindelijk scoort ING het beste op het natuurbeleid. ING sluit niet alle natuurgevoelige investeringen uit, maar houdt er zoveel mogelijk rekening mee. Zo wordt er specifiek rekening gehouden met het risico op ontbossing en op schade aan de biodiversiteit.

Zo ziet u dat de ene bank beter scoort op een bepaalde vorm van beleid dan de andere. Elke bank heeft zo zijn focus op een bepaald aspect.

Wat betekend dit voor u?

U leent geld van uw bank en u vertrouwt uw geld toe aan uw bank, maar weet u wat uw bank ermee doet? Is het belangrijk voor u om te weten dat uw bank ethisch is of is dat niet het belangrijkste criterium? Indien ethische normen belangrijk zijn voor u, kan u eens kijken op de website Bankwijzer om te zien hoe goed de banken scoren op bepaalde criteria.

Lees ons artikel: Hoe kan u eenvoudig van bank veranderen?

U kan ook onze vergelijkstool raadplegen om te zien welk financieel product van welke bank het best beantwoord aan uw noden.

Vanessa Ciliberti

Over Vanessa Ciliberti

Vanessa is gepassioneerd door marketing en communicatie. Ze deelt met alle plezier haar advies over hoe u uw persoonlijke financiën kan beheren.