Financieel advies dat u niet op school leert

|Posted by | Leningen, Lifestyle
Tags: , , ,
financieel advies

U bent net afgestudeerd en gaat van start op de arbeidsmarkt? U zal een inkomen ontvangen, meer uitgeven en natuurlijk ook facturen moeten betalen. Hier geven wij ons financieel advies dat u waarschijnlijk niet hebt geleerd op de universiteit of hogeschool, maar dat u wel zal helpen in deze nieuwe levensfase.

1. Volg uw financiën goed op

Om uw financieel vermogen te optimaliseren en uw financiën gezonder te maken, is het noodzakelijk om deze regelmatig op te volgen. U moet uw inkomsten en uitgaven goed in kaart brengen om vervolgens een duidelijk budget te kunnen opstellen en uw geld correct te kunnen beheren. Om u hiermee te helpen, kan u gebruik maken van de  apps van uw eigen bank of van apps voor budgetbeheer.

Het beheer van uw financiën is van groot belang. Wat overblijft nadat u uw inkomen hebt ontvangen en uw facturen hebt betaald is zeer belangrijk. Hier zal de bank rekening mee houden wanneer u een leningaanvraag indient. U kan dit overblijvend bedrag besteden aan hobby’s, u kan het sparen, etc.

Lees ons artikel: 3 financiële tips voor pas afgestudeerden

2. Leen niet om uw schulden terug te betalen

U moet zich goed informeren over de risico’s van het misbruik van kredieten. Indien u nog een lening moet afbetalen, wordt het niet aangeraden om opnieuw te lenen om deze laatste te kunnen terugbetalen. In dit geval hebt u twee leningen die u moet terugbetalen met de bijhorende intresten. Dit kan leiden tot een moeilijke financiële situatie en zelfs tot een zware schuldoverlast.

Het is beter om te leren leven met de beschikbare middelen en enkel een lening aan te vragen voor de financiering van serieuze en geplande projecten, alsook het onderscheid te maken tussen goede en slechte schulden.
Bovendien kan u gebruik maken van onze vergelijkingstool om te zien welke lening u het best aanvraagt om uw projecten te realiseren.

3. Begin te sparen

Wanneer u begint aan uw eerste job, is het belangrijk om reeds te beginnen sparen voor uw toekomst. Met het gespaarde geld zal u vervolgens kunnen investeren of bepaalde projecten of dromen kunnen waarmaken.

Kies dus de juiste spaar- en/of investeringsproducten. U hebt de keuze tussen:

  • Een spaarrekening: dit kan een spaarrekening voor jongeren, een klassieke spaarrekening of een alternatieve spaarrekening zijn. U kan geld opzij zetten en terug opnemen wanneer u het nodig hebt. In ruil zal uw bank u een vergoeding uitbetalen, zijnde de interesten (in functie van hun bedrag zal u mogelijk een roerende voorheffing moeten betalen). U kan uw geld dus min of meer laten aangroeien over de jaren heen volgens de geldende rentevoeten. Naast deze interesten, kan u ook een getrouwheidspremie ontvangen voor het geld dat minstens 12 maanden op uw rekening blijft staan vanaf de eerste storting.
  • Een termijnrekening: dit is een beleggingsproduct waarvan de termijn op voorhand wordt bepaald. In principe leent u een bepaald bedrag aan de bank gedurende een bepaalde periode (vooraf bepaald) waarvoor de bank u een vergoeding uitbetaalt. Naargelang het bedrag van de interesten, zal u mogelijk een roerende voorheffing moeten betalen. Uw geld beleggen op een termijnrekening brengt meestal meer op dan op een spaarrekening, aangezien de interesten hoger zijn. Er zullen u wel kosten aangerekend worden indien u vervroegd uw geld terug wenst. Het is dus belangrijk dat u er zeker van bent dat u dit geld niet nodig zal hebben op de korte termijn.

4. Denk aan uw pensioen

Op school leert u niet om aan uw pensioen te denken. Nochtans is het belangrijk om er zo snel mogelijk aan te denken. Een pensioeninkomen is vaak niet voldoende om  de levensstandaard die u gewoon was vóór uw pensioen, vol te houden. Hoe sneller u begint met sparen voor uw pensioen, hoe beter u een goed pensioen veilig stelt. U kan kiezen tussen één van de volgende financiële producten:

  • Tak 21 levensverzekering: dit is een financieel product dat u toelaat om een verzekerd en risicoloos kapitaal op te bouwen. Dit kapitaal kan u gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Om te kunnen genieten van deze verzekering moet u één of meerdere premies betalen (varieert naargelang het contract). Bij de laatste betaling zal de verzekeraar uw betaalde premies (verminderd met de kosten) terugbetalen, alsook het gegarandeerd rendement (interesten) en een eventuele winstdeling.
  • Tak 23 levensverzekering: dit is een levensverzekering dat gelinkt is aan investeringsfondsen, zonder garantie. Dit financieel product houdt meer risico’s in aangezien het kapitaal en het rendement afhangen van de investeringsfondsen die op een negatief of positief resultaat kunnen uitdraaien. Aangezien er meer risico’s zijn, is het potentieel rendement ook hoger maar niet gegarandeerd. U moet dus heel voorzichtig zijn en niet uw volledige spaarvermogen in deze verzekering inzetten.

Lees ons artikel: Hoe kunt u zich financieel voorbereiden op uw pensioen?

5. Blijf op de hoogte van ons financieel advies

Het is ook belangrijk om u dagelijks te informeren over uw persoonlijke financiën en nieuw financieel advies te volgen om te besparen. Volg onze blog en bekijk onze website.

Vanessa Ciliberti

Over Vanessa Ciliberti

Vanessa is gepassioneerd door marketing en communicatie. Ze deelt met alle plezier haar advies over hoe u uw persoonlijke financiën kan beheren.