Ben je een expert op het gebied van persoonlijke financiën? Test je kennis met deze quiz!

|Posted by | Financiën, Leningen, Persoonlijke Lening
Financieel kennisquiz

Wilt u uw kennis op het gebied van persoonlijke financiën testen? U bent op de juiste plek! We hebben een quiz van 20 vragen voorbereid om u te helpen uw expertise op dit gebied te evalueren. Dus, zonder verder oponthoud, duik in onze vragenlijst en ontdek of u klaar bent om uw financiële toekomst succesvol te beheren!

1. Wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

 • a. Het basistarief
 • b. Het rentepercentage inclusief alle leninggerelateerde kosten
 • c. Het maandelijks toegepaste rentepercentage

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. Het rentepercentage inclusief alle leninggerelateerde kosten

Het JKP is een rentepercentage dat alle leninggerelateerde kosten omvat, zoals administratiekosten, verzekeringskosten en commissies. Het stelt leners in staat om leningaanbiedingen gemakkelijk te vergelijken op basis van alle bijbehorende kosten.

2. Wat is het verschil tussen een budget en een financieel plan?

 • a. Een budget is voor een bepaalde periode, terwijl een financieel plan voor een onbepaalde periode is
 • b. Een budget voorziet in dagelijkse uitgaven, terwijl een financieel plan langetermijndoelen voorziet
 • c. Er is geen verschil tussen beide

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. Een budget voorziet in dagelijkse uitgaven, terwijl een financieel plan langetermijndoelen voorziet

Een budget is een financieel beheerinstrument dat dagelijkse uitgaven voorziet, terwijl een financieel plan een breder document is dat langetermijndoelen en strategieën om deze doelen te bereiken, voorziet. Een budget wordt doorgaans opgesteld voor een specifieke periode, terwijl een financieel plan meerdere jaren kan beslaan.

3. Wat is de wettelijke bedenktijd voordat men een persoonlijke leningaanbieding in België accepteert?

 • a. 3 dagen
 • b. 7 dagen
 • c. 14 dagen

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: c. 14 dagen

In België is de wettelijke bedenktijd om een aanbieding voor een persoonlijke lening te accepteren 14 kalenderdagen. Gedurende deze periode kan de lener zijn beslissing herzien zonder een verklaring te hoeven geven en zonder boetes op te lopen.

4. Wat is het verschil tussen een lening met vaste rente en een lening met variabele rente?

 • a. De looptijd van de lening
 • b. De maandelijkse aflossingen
 • c. Hoe de rente in de loop van de tijd verandert

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: c. Hoe de rente in de loop van de tijd verandert

Het belangrijkste verschil tussen een lening met vaste rente en een lening met variabele rente ligt in hoe de rente in de loop van de tijd verandert. Bij een lening met vaste rente blijft het rentepercentage gedurende de gehele looptijd van de lening ongewijzigd, terwijl bij een lening met variabele rente het rentepercentage kan schommelen op basis van marktomstandigheden.

5. Wat is een pensioenspaarrekening?

 • a. Een spaarrekening speciaal voor het pensioen
 • b. Een levensverzekering
 • c. Een spaarplan voor een woning

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: a. Een spaarrekening speciaal voor het pensioen

Een pensioenspaarrekening is een spaarrekening die speciaal is bedoeld voor het opbouwen van kapitaal voor het pensioen. Dit type rekening biedt vaak fiscale voordelen en stelt spaarders in staat om extra spaargeld op te bouwen als aanvulling op hun wettelijk pensioen.

6. Wat is het maximale leenbedrag voor een persoonlijke lening in België?

 • a. €50.000
 • b. €75.000
 • c. €100.000

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. €75.000

In België is het maximale leenbedrag voor een persoonlijke lening doorgaans €75.000. Dit bedrag kan echter variëren afhankelijk van de financiële situatie van de lener en de criteria van de bank of kredietverstrekker.

7. Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

 • a. Een verzekering die de schulden dekt in geval van overlijden
 • b. Een verzekering die de lening terugbetaalt bij arbeidsongeschiktheid
 • c. Een verzekering tegen huurrisico’s

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: a. Een verzekering die de schulden dekt in geval van overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die de resterende schuld van een lening dekt in geval van overlijden van de lener. Het beschermt de nabestaanden van de lener door te voorkomen dat zij de last van de schuld moeten dragen.

8. Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België?

 • a. 60 jaar
 • b. 65 jaar
 • c. 67 jaar

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: c. 67 jaar

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel 67 jaar. Er zijn echter specifieke voorwaarden waardoor sommige werknemers met een minimumleeftijd en een bepaald aantal jaren aan bijdragen met vervroegd pensioen kunnen gaan.

9. Wat is een credit revolving?

 • a. Een persoonlijke lening
 • b. Een hypothecaire lening
 • c. Een doorlopend krediet

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: c. Een doorlopend krediet

Een credit revolving, ook wel bekend als een doorlopende lening, is een type krediet waarbij de lener de beschikking heeft over een geldreserve die hij naar behoefte kan gebruiken en terugbetalen. Het beschikbare bedrag wordt steeds aangevuld naarmate er wordt terugbetaald.

10. Wat is het Centraal Kredietregister voor particulieren?

 • a. Een zwarte lijst van wanbetalers
 • b. Een register van aan particulieren verstrekte leningen
 • c. Een toezichtregister voor banken

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. Een register van aan particulieren verstrekte leningen

Het Centraal Kredietregister voor particulieren is een register dat wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België en waarin alle aan particulieren verstrekte kredieten worden geregistreerd. Het stelt banken en kredietverstrekkers in staat om de financiële situatie van een potentiële kredietnemer te controleren en overmatige schuldenlast te voorkomen.

11. Welk percentage van uw maandelijks inkomen wordt aan spaargeld aanbevolen?

 • a. 5-10%
 • b. 10-15%
 • c. 20-25%

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. 10-15%

Over het algemeen wordt aanbevolen om tussen 10% en 15% van uw maandelijks inkomen aan spaargeld te besteden. Deze praktijk stelt u in staat om een noodfonds op te bouwen voor onverwachte uitgaven, evenals om te sparen voor middellange en lange termijn doelen, zoals een huis kopen of met pensioen gaan.

12. Wat is de 50/30/20-regel met betrekking tot budgettering?

 • a. 50% van het inkomen toewijzen aan behoeften, 30% aan wensen en 20% aan spaargeld
 • b. 50% van het inkomen toewijzen aan spaargeld, 30% aan behoeften en 20% aan wensen
 • c. 50% van het inkomen toewijzen aan wensen, 30% aan spaargeld en 20% aan behoeften

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: a. 50% van het inkomen toewijzen aan behoeften, 30% aan wensen en 20% aan spaargeld

De 50/30/20-regel is een eenvoudige methode om een budget op te stellen. Volgens deze regel wordt aanbevolen om 50% van uw netto-inkomen toe te wijzen aan behoeften (zoals huisvesting, voedsel, etc.), 30% aan wensen (zoals entertainment, kleding, etc.) en 20% aan spaargeld en het aflossen van schulden.

13. Wat is de beste strategie om meerdere schulden af te lossen?

 • a. Focussen op de schuld met de hoogste rente als eerste
 • b. Focussen op de schuld met het kleinste bedrag als eerste
 • c. Alle schulden tegelijk aflossen

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: a. Focussen op de schuld met de hoogste rente als eerste

De beste strategie om meerdere schulden af te lossen is meestal om te beginnen met de schuld met de hoogste rente. Dit helpt om de totale kosten van betaalde rente in de loop van de tijd te verminderen. Zodra die schuld is afbetaald, kan de lener doorgaan

14. Wat is de maximale looptijd van een persoonlijke lening in België?

 • a. 5 jaar
 • b. 7 jaar
 • c. 10 jaar

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: c. 10 jaar

In België is de maximale looptijd van een persoonlijke lening doorgaans 10 jaar. Deze looptijd kan echter variëren afhankelijk van het type lening, het geleende bedrag en de voorwaarden die door de kredietverstrekker worden geboden.

15. Wat is een beleggingsfonds?

 • a. Een speciale spaarrekening
 • b. Een portefeuille van beleggingen beheerd door professionals
 • c. Een online bankrekening

Antwoord en uitleg

Correct aantwoord : b. Een portefeuille van beleggingen beheerd door professionals

Een beleggingsfonds is een portefeuille van beleggingen die wordt beheerd door professionals. Het combineert het geld van meerdere investeerders om te beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed of andere soorten beleggingen. Beleggingsfondsen stellen spaarders in staat om hun beleggingen te diversifiëren en te profiteren van de expertise van professionele fondsbeheerders.

16. Wat is een van de fiscale voordelen die aan Belgen worden geboden om langetermijnsparen te stimuleren?

 • a. Belastingvrijstelling
 • b. Belastingvermindering voor investeringen in pensioenfondsen
 • c. Belastingkrediet voor dagelijkse consumptie-uitgaven

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. Belastingvermindering voor investeringen in pensioenfondsen

Een van de fiscale voordelen die aan Belgen worden geboden om langetermijnsparen te stimuleren, is de belastingvermindering voor investeringen in pensioenfondsen. Door te investeren in een pensioenfonds kunnen belastingbetalers een belastingvermindering tot 30% van de geïnvesteerde bedragen ontvangen, onder bepaalde voorwaarden.

17. Wat is inflatie en hoe kan het uw persoonlijke financiën beïnvloeden?

 • a. Inflatie is de afname van de waarde van geld in de loop van de tijd, wat kan leiden tot een vermindering van de koopkracht van uw spaargeld.
 • b. Inflatie is de stijging van de kosten van levensonderhoud als gevolg van loonstijgingen.
 • c. Inflatie is een maatstaf voor de economische groei van een land.

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: a. Inflatie is de afname van de waarde van geld in de loop van de tijd, wat kan leiden tot een vermindering van de koopkracht van uw spaargeld.

Inflatie is het tempo waarin het algemene prijsniveau van goederen en diensten stijgt en daardoor de koopkracht van de valuta afneemt. Als uw spaargeld niet groeit met een percentage dat gelijk is aan of hoger is dan de inflatie, kunt u na verloop van tijd koopkracht verliezen. Bijvoorbeeld, als u geld spaart voor een langetermijndoel zoals pensionering, is het belangrijk om een beleggingsstrategie te hebben die rekening houdt met inflatie.

18. Hoe kunt u de bankkosten verminderen?

 • a. Door slechts één bankrekening te gebruiken.
 • b. Door de aanbiedingen van verschillende banken te vergelijken en services te kiezen die aansluiten bij uw behoeften.
 • c. Door geen bankkosten te betalen.

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. Door de aanbiedingen van verschillende banken te vergelijken en services te kiezen die aansluiten bij uw behoeften.

Om bankkosten te verminderen, is het belangrijk om de aanbiedingen van verschillende banken te vergelijken en services te kiezen die aansluiten bij uw behoeften, vaak tegen lagere kosten. Online banken zijn over het algemeen goedkoper dan traditionele banken, omdat ze lagere operationele kosten hebben. Bovendien kunt u door aandacht te besteden aan de voorwaarden en tarieven van de gebruikte services ook besparingen realiseren.

19. Wat is een noodfonds en waarom is het belangrijk?

 • a. Een noodfonds is een bankrekening die is gewijd aan onverwachte uitgaven, waardoor u moeilijke financiële situaties kunt doorstaan zonder schulden aan te gaan.
 • b. Een noodfonds is een bankrekening die hoge rente uitkeert in geval van een noodsituatie.
 • c. Een noodfonds is een verzekering die onverwachte uitgaven dekt in geval van ziekte of letsel.

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: a. Een noodfonds is een bankrekening die is gewijd aan onverwachte uitgaven, waardoor u moeilijke financiële situaties kunt doorstaan zonder schulden aan te gaan.

Een noodfonds is een geldbedrag dat apart wordt gezet om onverwachte uitgaven of moeilijke financiële situaties aan te kunnen, zoals het verlies van een baan, ziekte of een noodreparatie. Het is belangrijk om een noodfonds te hebben om te voorkomen dat u schulden aangaat of uw langetermijnbesparingen moet aanspreken wanneer er onvoorziene uitgaven optreden. Financiële experts raden doorgaans aan om een noodfonds op te bouwen dat voldoende is om 3 tot 6 maanden aan essentiële uitgaven te dekken.

20. Wat is een levensverzekering?

 • a. Een verzekering die medische kosten dekt
 • b. Een verzekering die een kapitaal uitkeert bij overlijden of overleven van de verzekerde
 • c. Een verzekering die materiële schade dekt

Antwoord en uitleg

Correct antwoord: b. Een verzekering die een kapitaal uitkeert bij overlijden of overleven van de verzekerde

Een levensverzekering is een verzekeringscontract dat een kapitaal uitkeert bij overlijden of overleven van de verzekerde. Het kan worden gebruikt om een lening af te lossen, een spaarpotje op te bouwen of om de nabestaanden financieel te beschermen in geval van overlijden. Levensverzekeringen kunnen worden afgesloten voor een bepaalde periode (tijdelijke verzekering) of voor het hele leven van de verzekerde (levenslange verzekering).

Einde van de quiz

En, had je alle vragen juist? Indien dat het geval is, gefeliciteerd! Je kunt trots zijn dat je voldoende kennis hebt van persoonlijke financiën om je geld effectief te beheren. Maar er valt altijd meer te leren! Aarzel niet om onze andere artikelen op de blog te raadplegen om meer te weten te komen!