Financiering: is het nog mogelijk voor senioren?

|Posted by | Leningen
Tags: , ,
financiering

Als u ouder bent dan 60 jaar kan het zijn dat u moeilijkheden ondervindt bij de financiering van een project. De leeftijd blijkt een cruciale factor te zijn bij het bekomen van een lening. Het is zo dat de leeftijd van een individu steeds in rekening wordt genomen bij het opmaken van het risicoprofiel. Hoe ouder de persoon, hoe groter het risico van wanbetaling. De financiering van een project is de laatste jaren gemakkelijker geworden voor senioren, alhoewel er sommige obstakels kunnen optreden.

Is het moeilijk om een financiering te verkrijgen?

Wenst u een nieuw voertuig aan te schaffen, of misschien een tweede woning? Het kan zijn dat senioren moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een lening. De meeste banken zijn terughoudend bij het verlenen van liquiditeiten aan personen die ouder zijn dan 65 jaar. Bovendien zijn de pensioenuitkeringen in de meeste gevallen kleiner dan de uitkeringen die u tijdens uw loopbaan kreeg, wat het risico van wanbetaling verhoogt.

Een consumptiekrediet is normaliter gezien gemakkelijker te verkrijgen voor voor senioren, aangezien kleinere bedragen op een kortere looptijd afbetaald moeten worden. De meeste banken beschikken over specifieke leningen voor oudere mensen. Deze leningen houden een lager risico in wegens kleinere maandelijkse aflossingen. Bovendien hebben senioren een stabieler leven, zij beschikken trouwens over een vast inkomen en worden amper blootgesteld aan werkloosheidsproblemen.

Het is wel zo dat een consumptiekrediet in de meeste gevallen niet voldoende zal zijn om bijvoorbeeld een project als een nieuw voertuig of een nieuwe woning te financieren.

De kwestie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Om een lening te verkrijgen die op een langere looptijd afgelost hoeft te worden, eisen de banken in de meeste gevallen een ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze zal dan duurder zijn voor senioren omdat het risico ook hoger ligt.

Deze verzekeringen kunnen vandaag de dag gemakkelijker afgesloten worden omdat de banken de toestemming geven aan particulieren om deze bij andere vennootschappen af te sluiten.  Dit stelt mensen in staat om gemakkelijker een lening te verkrijgen voor de financiering van een nieuwe wagen of een nieuwe woning.

Andere waarborgen kunnen gevraagd worden bij het aflsuiten van bepaalde leningen zoals bijvoorbeeld een hypotheeklening. Deze beschermen u tegen het risico van wanbetaling, terwijl de ziekte- of invaliditeitsverzekering u en uw naasten beschermt moest er u iets ergs overkomen.

Kunnen senioren gemakkelijk een lening verkrijgen?

De ontwikkeling van de geneeskunde heeft ervoor gezorgd dat vandaag de dag het makkelijker is voor senioren om een lening te verkrijgen. De levensverwachting is de laatste jaren fors gestegen wat ervoor heeft gezorgd dat de banken steeds harder worden aangemoedigd om sneller krediet te verlenen aan senioren.  Zoals eerder vermeld, vormt de kwestie van noodzakelijke verzekeringen steeds een kleiner probleem. Het is wel van groot belang om bij de aanvraag van een lening steeds de noodzakelijke informatie te verlenen in verband met het inkomen, de hypotheek dat u momenteel aan het aflossen bent of enige soort van garanties teneinde de bank te overtuigen om u een lening te geven. De banken kunnen trouwens eender welke aanvraag voor een lening weigeren als zij vinden dat er teveel risico mee gepaard gaat.

Mitch Scheiner

Over Mitch Scheiner

Ik heb mijn diploma in financiën gehaald, en voer graag analyses uit over hoe consumenten zoveel mogelijk kunnen besparen op lange termijn.