Geldbeheer: nuttige tips om uw geld te beheren

|Posted by | Lifestyle
Tags: ,

geldbeheer

Bent u onmiddellijk na uw studies aan uw professionele loopbaan begonnen? Ondervindt u moeilijkheden bij het nakomen van uw financiële verplichtingen? Het is dus tijd om uw toekomst in eigen handen te nemen. Hieronder vindt u nuttige tips die uw geldbeheer zeker ten goede zullen komen.

Herbekijk uw carrièremogelijkheden

Een eerste stap om financiële stabiliteit na te streven is door minder uit te geven dan u verdient. Het kan dus zeker nuttig zijn om uw professionele carrière in perspectief te plaatsen. Als uw job u momenteel bevalt, maar dat deze naar uw mening niet genoeg betaalt, dan kan u steeds naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt zoeken: misschien vindt u wel een equivalente job die beter betaalt. Vandaag de dag komt het ook vaker voor dat mensen geld verdienen in bijberoep. Dit kan met vanalles zijn: het maken van artisanale juwelen, het schrijven van een blog of zelfs uw appartement op Airbnb verhuren. Vooraleer te beslissen waar u een cent zou kunnen aan bijverdienen zou u zichzelf de volgende vraag moeten stellen: “in welk domein heb ik de meeste kennis of vaardigheden”? Bijkomende inkomsten kunnen mooi aantikken om meer kapitaal te vergaren en om moeilijkere periodes te overbruggen.

Lees ons artikel: Tips om aan uw professionele loopbaan te beginnen

Volg uw uitgaven goed op

Het fundament van een goed beheer van uw persoonlijke financiën ligt in het budget. In de eerste plaats zou u dus een schatting moeten maken van uw budget. Dit kan bijvoorbeeld door na te gaan waar u uw kaart allemaal hebt gebruikt tijdens de laatste maanden. Hoeveel geeft u per maand aan benzine uit? Hoeveel geeft u wekelijks uit aan boodschappen? Hoeveel geld geeft u gemiddeld uit bij het uitgaan? Wat zijn uw typische kosten? Vervolgens kan u zichzelf de volgende vragen stellen: is het goedkoper om de bus te nemen? Is het mogelijk om uw gewoontes in functie van uw budget aan te passen? Deze uitgaven in kaart brengen en onder controle krijgen zal uw geldbeheer dus zeker ten goede komen.

Deze kleine dagelijkse besparingen zullen u op de langere termijn substantiële sommen besparen, wat ervoor zal zorgen dat u zichzelf ook minder zorgen zal maken over uw financiële situatie.

Betaal enkel voor nuttige zaken voor een optimaal geldbeheer

In uw budget bevinden zich normaal gezien ook de schulden die u zal moeten terugbetalen. Uit cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren blijkt dat tijdens 2016, 6,26 miljoen mensen een lening hadden aangegaan wat overeenkomt met 11.299.140 kredietcontracten. Het blijkt dus dat een groot aantal Belgen over minstens één krediet bechikt. Om financiële stabiliteit na te streven raden wij u aan om uitstaande schulden met de hoogste rentevoet zo snel mogelijk terug te betalen. Elk krediet dat een rentevoet heeft groter dan 6,5% wordt beschouwd als een slecht krediet en heeft dus bijgevolg de grootste prioriteit. Als u meerdere kredieten hebt aangegaan en u moeilijkheden ondervindt bij het terugbetalen ervan, dan kan u ook uw kredieten hergroeperen en zo de maandelijkse betalingen verminderen (vaak wel op een langere looptijd).

Hetzelfde geldt voor uw kredietkaart. Het is belangrijk om uw kredietafrekening op tijd te betalen en zo bijkomende interesten te vermijden. Bovendien zal een verantwoord gebruik van uw kredietkaart uw kredietrating ten goede komen, bijgevolg zal het ook makkelijker zijn voor u om in de toekomst een lening aan te gaan om bijvoorbeeld uw eerste huis of appartement te financieren.

Lees ons artikel: 5 tekenen dat u te veel schulden hebt

Begin stilletjes aan te sparen

De beste aanpak om financiële stabiliteit te bekomen betreft vooral het denken op de langere termijn. Onvoorspelbare uitgaven komen vaak voor in het dagelijks leven: herstellingen aan uw voertuig, vervanging van uw wasmachine, etc. Deze uitgaven kunnen voor veel ongemak zorgen als u bijvoorbeeld de laatste jaren niet veel hebt kunnen sparen. Denk er dus zeker aan om een spaarrekening te openen. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat tijdens 2016, 9.7% van het brutoloon van de Belgische huishoudens naar sparen ging. Met andere woorden, 10% van het budget wordt opzij gezet.

Bovendien zal er een dag aankomen waarop uw professionele loopbaan ten einde loopt, en u op pensioen zal kunnen gaan. Om tijdens uw pensioenjaren met een lager pensioen rond te komen kan het zeker van pas komen om over wat spaargeld te beschikken. Uw geldbeheer optimaliseren is vooral belangrijk bij het voorbereiden van uw pensioen.

Lees ons artikel: Welk budget en welke bestemming voor uw pensioen?

Wij hopen dat u door middel van bovenstaande tips uw financiën zo optimaal mogelijk zal kunnen beheren en met een gerust hart de toekomst zal kunnen plannen. Een gewaarschuwd man is er twee waard, twijfel dus niet zeker niet om aanbiedingen van financiële instellingen met elkaar te vergelijken, moest u van plan zijn om een grote aankoop te doen.

Mitch Scheiner

Over Mitch Scheiner

Ik heb mijn diploma in financiën gehaald, en voer graag analyses uit over hoe consumenten zoveel mogelijk kunnen besparen op lange termijn.