Geldbeheer: nuttige tips om jouw geld te beheren

|Posted by | Financiën
Tags: ,
geldbeheer

Ben je onmiddellijk na jouw studies aan jouw professionele loopbaan begonnen? Ondervind je moeilijkheden bij het nakomen van jouw financiële verplichtingen? Dan is het tijd om jouw toekomst in eigen handen te nemen. Hieronder vind je nuttige tips die jouw geldbeheer zeker ten goede zullen komen.

Herbekijk jouw carrièremogelijkheden

Een eerste stap om financiële stabiliteit na te streven is door minder uit te geven dan je verdient. Het kan dus zeker nuttig zijn om jouw professionele carrière in perspectief te plaatsen. Als jouw job je momenteel bevalt, maar deze naar jouw mening niet genoeg betaalt, dan kan je steeds naar nieuwe opportuniteiten op de arbeidsmarkt zoeken: misschien vind je wel een equivalente job die beter betaalt.

Vandaag de dag komt het ook vaker voor dat mensen geld verdienen in bijberoep. Dit kan met allerlei zaken zijn: het maken van artisanale juwelen, het schrijven van een blog of zelfs jouw appartement op Airbnb verhuren. Voor je beslist hoe en waar je een extra centje zou kunnen verdienen, zou je jezelf de volgende vraag moeten stellen: “In welk domein heb ik de meeste kennis of vaardigheden?” Bijkomende inkomsten kunnen mooi aantikken om meer kapitaal te vergaren en om moeilijkere periodes te overbruggen.

Volg jouw uitgaven goed op

Het fundament van een goed beheer van jouw persoonlijke financiën ligt in het budget. In de eerste plaats zou je dus een schatting moeten maken van jouw budget. Hoeveel inkomsten en uitgaven heb je maandelijks? Dit kan bijvoorbeeld door na te gaan waar je jouw kaart allemaal hebt gebruikt tijdens de laatste maanden. Hoeveel geef je per maand aan benzine uit? Hoeveel geef je wekelijks uit aan boodschappen? Hoeveel geld geef je gemiddeld uit bij het uitgaan? Wat zijn jouw typische kosten? Vervolgens kan je jezelf de volgende vragen stellen: is het goedkoper om de bus te nemen? Is het mogelijk om jouw gewoontes in functie van jouw budget aan te passen? Deze uitgaven in kaart brengen en onder controle krijgen zal jouw geldbeheer dus zeker ten goede komen.

Enkele kleine dagelijkse besparingen zullen je op de langere termijn substantiële sommen besparen, wat ervoor zal zorgen dat je jou ook minder zorgen zal maken over jouw financiële situatie.

Betaal enkel voor nuttige zaken voor een optimaal geldbeheer

In jouw budget bevinden zich normaal gezien ook de schulden die je zal moeten terugbetalen. Uit cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren blijkt dat in september 2021, 6,16 miljoen mensen minstens één uitstaand krediet hebben. Een groot aantal Belgen heeft dus in principe een schuld bij een kredietgever. Om financiële stabiliteit na te streven raden wij je aan om uitstaande schulden met de hoogste rentevoet zo snel mogelijk terug te betalen. Elk krediet dat een rentevoet heeft groter dan 6,5% wordt beschouwd als een slecht krediet en heeft dus bijgevolg de grootste prioriteit. Als je meerdere kredieten hebt aangegaan en je moeilijkheden ondervindt bij het terugbetalen ervan, dan kan je ook jouw kredieten hergroeperen en zo de maandelijkse betalingen verminderen (vaak wel op een langere looptijd).

Hetzelfde geldt voor jouw kredietkaart. Het is belangrijk om jouw kredietafrekening op tijd te betalen en zo bijkomende interesten te vermijden. Bovendien zal een verantwoord gebruik van jouw kredietkaart jouw kredietrating ten goede komen, waardoor het ook makkelijker zal zijn voor jou om in de toekomst een lening aan te gaan om bijvoorbeeld jouw eerste huis of appartement te financieren.

Begin stilletjes aan te sparen

De beste aanpak om financiële stabiliteit te bekomen, betreft vooral het denken op de langere termijn. Onvoorspelbare uitgaven komen vaak voor in het dagelijks leven: herstellingen aan jouw voertuig, vervanging van jouw wasmachine, etc. Deze uitgaven kunnen voor veel ongemak zorgen als je bijvoorbeeld de laatste jaren niet veel hebt kunnen sparen. Denk er dus zeker aan om een spaarrekening te openen. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat Belgen in 2020 21,7% van hun beschikbaar inkomen hebben gespaard. Let wel dat percentage sterk omhoog is gegaan sinds 2019 (12,9%) en de lockdowns daar dus zeker voor iets tussen zitten. Met andere woorden, meer dan 20% van het budget wordt opzij gezet.

Bovendien zal er een dag aankomen waarop je jouw professionele loopbaan ten einde loopt, en je op pensioen zal kunnen gaan. Om tijdens jouw pensioenjaren met een lager pensioen rond te komen kan het zeker van pas komen om over wat spaargeld te beschikken. Jouw geldbeheer optimaliseren is vooral belangrijk bij het voorbereiden van jouw pensioen.

Wij hopen dat je door middel van bovenstaande tips jouw financiën zo optimaal mogelijk zal kunnen beheren en met een gerust hart de toekomst zal kunnen plannen. Een gewaarschuwd man is er twee waard, twijfel dus niet zeker niet om aanbiedingen van financiële instellingen met elkaar te vergelijken, moest je van plan zijn om een grote aankoop te doen.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.