Groeipakket of Kinderbijslag in 5 vragen en antwoorden

|Posted by | Financiën
Tags: , ,
Groeipakket of Kinderbijslag

Met het geluk van een kleine spruit komt gelukkig ook een financieel duwtje in de rug om een deel van het kostenplaatje te dekken. Bijna elk kind in België heeft namelijk recht op kindergeld. Woon je in Vlaanderen? Dan heb je recht op het Groeipakket. In Brussel en Wallonië is dat de Kinderbijslag. Wij leggen in 5 vragen en antwoorden uit wat je erover moet weten.

Hoeveel kindergeld ontvang ik? 

Het kindergeld en de bedragen die je ontvangt voor je kind(eren), zijn afhankelijk van waar je woont. 

Vlaanderen: Groeipakket

Het Groeipakket is voor elk kind samengesteld uit de volgende bedragen: 

 • Startbedrag: eenmalig € 1.167,33 voor de geboorte of adoptie van een kind 
 • Basisbedrag per maand: € 169,79 (voor kinderen geboren vanaf 2019)
 • Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus afhankelijk van de leeftijd van het kind

Bovenop deze bedragen kunnen nog aanvullingen komen:

 • Sociale toeslag: als je een laag gezinsinkomen hebt
 • Participatietoeslagen: Kinderopvangtoeslag, Kleutertoeslag, Schooltoeslag
 • Zorgtoeslagen: wanneer een kind wees wordt, in een pleeggezin verblijft of extra zorgen nodig heeft

Brussel: Kinderbijslag

De Kinderbijslag voor elk kind in Brussel bestaat uit drie bedragen:

 • Kraamgeld of Geboortepremie: eenmalig voor de geboorte of adoptie van een kind, € 1.214,51 voor het eerste kind en €552 voor alle volgende kinderen
 • Basisbedrag per maand: tussen de € 165,62 en € 187,70, afhankelijk van de leeftijd van het kind (voor kinderen geboren vanaf 2020)
 • Schoolpremie: jaarlijks bedrag in augustus afhankelijk van de leeftijd van het kind

Bovenop deze bedragen kunnen nog aanvullingen komen: 

 • Wezenbijslag: als een kind één of beide ouders verliezen
 • Mindervaliditeitstoeslag: wanneer een kind extra zorgen nodig heeft
 • Inkomsten gebonden toeslag: voor gezinnen met een laag inkomen

Wallonië: Kinderbijslag 

Ook in Wallonië bestaat de Kinderbijslag voor elk kind uit drie bedragen:

 • Kraamgeld of Geboortepremie: eenmalig  € 1.214,51 voor de geboorte of adoptie van een kind
 • Basisbedrag per maand: tussen de € 171,14 en € 182,18, afhankelijk van de leeftijd van het kind (voor kinderen geboren vanaf 2020)
 • Schoolpremie: jaarlijks bedrag in augustus afhankelijk van de leeftijd van het kind

Bovenop deze bedragen kunnen nog aanvullingen komen: 

 • Mindervaliditeitstoeslag: voor een kind met een beperking of nood aan extra zorgen
 • Sociale toeslagen: voor gezinnen met een beperkt inkomen, eenoudergezinnen of grote gezinnen

Hoelang krijg ik kindergeld?

In Vlaanderen heeft je kind recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. In zowel Brussel als Wallonië is dat tot 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt. 

In alle regio’s kan dat recht worden uitgebreid tot de 25ste verjaardag als je kind nog studeert in zowel het secundair als hoger onderwijs, al zijn er wel nog enkele voorwaarden. Ook als schoolverlater of jobstudent kan je onder bepaalde voorwaarden nog kindergeld ontvangen. Als je kind jonger dan 25 jaar is en werkt of een uitkering ontvangt, dan verlies je als ouder het kindergeld. Vanaf de 25ste verjaardag heb je er in geen geval meer recht op. 

Hoe kan ik mijn Groeipakket of Kinderbijslag aanvragen? 

Als je het startbedrag hebt gekregen voor jouw kind, ontvang je automatisch ook het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket. Ontving je geen startbedrag, bijvoorbeeld omdat je net verhuisd bent naar Vlaanderen? Dan kan je het Groeipakket alsnog aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers. Ook als je zelf geen aanvraag doet, zal je het basisbedrag automatisch ontvangen van FONS, de publieke uitbetaler van het Groeipakket.

Ook in Brussel en Wallonië verloopt de aanvraag op dezelfde manier. Je Kinderbijslag wordt automatisch betaalt als je al een lopend dossier hebt bij een van de vijf Brusselse of vijf Waalse kinderbijslagfondsen. Als dat nog niet het geval is, bijvoorbeeld omdat je verhuisd bent, moet je ook hier zelf denken aan je aanvraag.

Wanneer ontvang ik het basisbedrag op mijn rekening?

In theorie wordt het basisbedrag van zowel het Groeipakket als de Kinderbijslag uitbetaald rond de 8ste van de maand. Je krijgt het bedrag altijd een maand later, dus het geld van bijvoorbeeld mei wordt dan rond 8 juni betaald. Als die dag in het weekend of op een feestdag valt, dan krijg je het basisbedrag uitbetaalt op de werkdag voor de 8ste. 

Toch hangt de exacte uitbetalingsdatum af van onder andere de bank waarbij je bent aangesloten en de regio waarin je woont. Zo ontvang je in Vlaanderen en Wallonië het bedrag eerder rond de 8ste, terwijl het in Brussel eerder rond de 1ste is.      

Stijgt mijn Groeipakket of Kinderbijslag mee met de index? 

Met de hoge inflatie en stijgende consumentenprijzen is het waarschijnlijk fijn om te horen dat de Kinderbijslag in Brussel en Wallonië aangepast worden aan de gezondheidsindex. Elke keer deze overschreden wordt – wat nu al enkele keren is de afgelopen maanden – , stijgen alle basisbedragen, toeslagen en inkomensgrenzen met 2%.

In Vlaanderen is het Groeipakket niet gekoppeld aan de index, wat momenteel dan ook met erg veel kritiek te maken krijgt. Elk jaar in september worden de bedragen wel verhoogd met een vast percentage. Hoewel dit oorspronkelijk op 2% lag, besliste Vlaanderen nu dat het jaarlijks nog slechts met 1% zal verhogen. Zowel vanuit de bevolking als sommige politieke partijen komt daar met de stijgende levensduurte enorm veel kritiek op. De vraag is nog maar of de regering nu met dit debat aan de slag zal gaan.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.