Hoe ben je zo snel mogelijk schuldenvrij?

|Posted by | Financiën, Persoonlijke Lening

Het is niet eenvoudig om schuldenvrij door het leven te gaan. Door bijvoorbeeld een onvoorziene situatie, kan je gedwongen worden om een lening af te sluiten. Ook wie vastgoed wil kopen, moet daar doorgaans een financieringsoplossing voor vinden. Toch mogen we niet alle kredieten over dezelfde kam scheren.

In principe bestaan er twee type schulden: goede en slechte schulden. Er wordt van een slechte schuld gesproken wanneer je een krediet afsluit om iets te kopen waarvan de waarde (snel) daalt. Een reis is daar een mooi voorbeeld van. Die reis is – op de ervaring na natuurlijk – niets meer waard wanneer je terug thuis bent. Dat terwijl je de daaropvolgende maanden het krediet verder moet afbetalen zonder dat je er nog iets voor terug krijgt.

Wat is een goede lening? Dat is een krediet dat je afsluit om iets te kopen waarvan je vrij zeker bent dat de waarde zal stijgen. Vastgoed is daar een mooi voorbeeld van. Wanneer je leent om een woning of appartement te kopen, is de kans groot dat die investering op lange termijn meer waard zal zijn. Dat is natuurlijk geen garantie. Zo kan de vastgoedprijs tussendoor eens een duik nemen. Dat kan het geval zijn wanneer de kredietgevers de rente op een woonlening optrekken.

Eerst de slechte schulden afbouwen

Het zal als geen verrassing komen dat we adviseren om eerste de slechte schulden af te bouwen. Zoals we hierboven al hebben aangehaald, kunnen dergelijke kredieten zeer snel nutteloos zijn, waardoor je opgezadeld wordt met een maandelijkse afbetaling, waarvoor je niet langer iets in de plaats krijgt.

Indien je wat extra geld op je spaarboekje hebt staan, kan het eventueel interessant zijn om de schuld vervroegd terug te betalen. Het geld dat nu op je spaarboekje staat, brengt toch niets op. Bij het merendeel van de banken moet je tot op vandaag tevreden zijn met een rente van 0,11 procent, terwijl de interesten van een consumentenkrediet daar een veelvoud van zijn.

Ook kredietkaartschulden beschouwen we als een slechte schuld. Gelukkig kan je bij een kredietkaart hoge interestkosten vermijden als je het geleende geld in één keer terugbetaalt bij de volgende afrekening. Het is pas als je gebruikt maakt van de kredietopening, waardoor je de schulden gespreid kan terugbetalen, dat je een rente verschuldigd bent aan de kredietgever. Daarom raden we aan om zo min mogelijk (of zelfs helemaal) niet gebruik te maken van de kredietopening.

Als je niet langer een overzicht van al je schulden hebt, kan je overwegen om al die schulden (consumentenkrediet en kredietkaartschulden) samen te voegen tot één lening. Hou er wel rekening mee dat zo’n hergroepering gepaard kan gaan met een stevig prijskaartje. Lees er alles over in dit stuk.

Hypothecair krediet

Eenmaal je al je slechte schulden hebt afbetaald, kan je nagaan of het interessant is om ook komaf te maken met je goede schulden, zoals een hypothecair krediet. Dat is een langdurige schuld met een looptijd die voor veel kredietnemers meer bedraagt dan 15 jaar. Daardoor is het niet eenvoudig om dat krediet in één keer af te lossen.

Wat is wel realistisch? Zodra je voldoende geld voorhanden hebt, kan je een deel van de lening terugbetalen. Hou er wel rekening mee dat dat gepaard gaat met enkele voorwaarden. Zo moet je de kredietgever een wederbeleggingsvergoeding betalen. Die mag niet meer bedragen dan het equivalent van drie maanden interest. De bank doet dat als compensatie voor het verlies aan rente-inkomsten.

Verlies ook het fiscaal voordeel niet uit het oog (als je nog recht hebt op de Vlaamse of federale woonbonus). Bekijk samen met de adviseur van de bank wat de impact is van de (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling op dat fiscaal voordeel.

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.