Hoe je financiën op orde krijgen nu het nieuwe schooljaar begint?

|Posted by | Financiën, Persoonlijke Lening
Hoe je financiën op orde krijgen nu het nieuwe schooljaar begint?

De start van een nieuw schooljaar lonkt om de hoek. Dat betekent dus dat je als ouder opnieuw heel wat kosten, zoals de aankoop van schoolmateriaal, moet financieren. Dat is geen sinecure nu het leven fors duurder is geworden.

De torenhoge inflatie treft iedereen in zijn portefeuille. Daarom is het belangrijker dan ooit om je financiën op orde te krijgen. Zeker nu een nieuw schooljaar (basis en secundair) aan de horizon lonkt, is het als ouder belangrijk dat je voldoende kapitaal voorhanden hebt om de kosten die met een opleiding gepaard gaan te betalen.

Inschrijven basis- en middelbare school is gratis

We beginnen met het goede nieuws: je kind inschrijven in het Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs is gratis. Daarenboven zijn de Nederlandstalige scholen verplicht om te werken met een maximumfactuur voor materialen en activiteiten, zoals daguitstappen. Die factuur mag dit schooljaar in de kleuterschool niet meer bedragen dan 50 euro en in de lagere school niet meer dan 95 euro. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor meerdaagse uitstappen. De maximumfactuur geldt niet voor het Franstalige onderwijs.

In Vlaanderen stelt de overheid overigens een lijst ter beschikking van spullen, zoals schrijf- en tekengerief, die de scholen gratis moeten aanbieden. Dus zolang je kind naar de basisschool gaat, moet je je in principe niet te veel zorgen maken over de kosten.

Je kind inschrijven in het secundair onderwijs is eveneens volledig gratis. Maar de school kan wel een bijdrage vragen voor didactisch materiaal, activiteiten en diensten. Cijfers van het Steunpunt Onderwijsonderzoek uit 2020 leren dat je voor een kind in het derde en vierde jaar secundair 1.130 euro per jaar betaalt. Voor het vijfde en zesde jaar middelbaar loopt de kostprijs op tot 1.500 euro. De kosten verschillen wel sterk per richting.

Werken met een budgetplan 

Nu rijst natuurlijk de vraag hoe je dat alles moet betalen? Die kosten moet je gelukkig niet in één keer ophoesten, maar gespreid doorheen het jaar, afhankelijk van het moment waarop je studerende kind iets nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een schoolreis. Om die kosten op te vangen, kan je maandelijks wat geld opzijzetten. Gebaseerd op de bovenstaande cijfers raden we aan om maandelijks 94 à 125 euro in een spaarpotje te steken om de schoolkosten op te vangen. Je kan eventueel ook het vakantiegeld gebruiken dat je bij de start van de zomer ontvangt. 

Voor ouders wiens kinderen voor de eerste keer naar de basis- of middelbare school gaan, kan het ook een goed idee zijn om een budgetplan op te stellen. Op die manier krijg je een perfect overzicht van alle kosten die je gezin maakt. Het is dan ook veel gemakkelijker om een inschatting te maken hoeveel je opzij moet zetten om eventuele onvoorziene (school)kosten op te vangen, zeker nu de energieprijzen een almaar grotere hap uit het gezinsbudget nemen.

Gebruik van een kredietkaart

Kredietkaarten kunnen eventueel ook wat druk van de ketel halen. We hebben het daarbij specifiek over kredietkaarten zonder kredietopening. Zo’n kaart laat je alle gemaakte kosten, zoals de aankoop van een boekentas, een maand later betalen. Op die manier kan je je kind al het noodzakelijke geven voor een succesvol schooljaar, ook al zit je eventjes krap bij kas. Doordat het “geleende geld” de daaropvolgende maand van je rekening wordt gehaald, moet je geen interesten betalen. 

Als uw kinderen hoger onderwijs gaan volgen of een tweede graad in het buitenland behalen, kan een persoonlijke lening een betere oplossing zijn, omdat het om veel grotere bedragen gaat, vooral als zij op de campus moeten wonen of dagelijks moeten rondrijden. In dit geval kan een persoonlijke lening de mogelijkheid bieden een auto te kopen, genoeg geld te verstrekken om alle uitgaven te dekken of gewoon het collegegeld te betalen, indien men aan een instelling in het buitenland studeert.

Een kredietkaart met een kredietopening lijkt ons enkel aangewezen als je grote aankopen doet (of als het echt onmogelijk is om het kredietbedrag in één keer te betalen). De terugbetaling spreiden over meerdere maanden lijkt op het eerste gezicht interessant, maar je moet wel rekening houden met hoge interesten.

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.