Hoe jouw eindejaarspremie berekenen?

|Posted by | Financiën
Tags: ,
Hoe jouw eindejaarspremie berekenen?

Met de eindejaarsperiode voor de deur kan december een dure maand zijn. De eindejaarspremie is voor veel mensen dan ook een welkom geschenk. Heb jij recht op deze premie? En hoe kan je jouw eindejaarspremie berekenen? Wij leggen het je uit.  

Wat is een eindejaarspremie? 

Een eindejaarspremie, ook vaak ‘dertiende maand’ genoemd, is een bonus in geld die de meeste werknemers krijgen van hun werkgever. Zoals het woord al doet vermoeden, wordt deze premie uitbetaald op het einde van het jaar in de maand december samen met je loon. In de meeste sectoren is de eindejaarspremie gelijk aan het bruto maandloon, al wordt deze wel zwaarder belast dan jouw gewoon maandloon waardoor je netto minder zal overhouden. 

Hoe wordt je eindejaarspremie berekend? 

Bedienden

Bijna een half miljoen bedienden vallen onder PC200, het grootste paritair comité in België. Hier wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het bruto maandloon in december. Ben je een volledig jaar in dienst? Dan is de premie gelijk aan jouw volledig bruto maandloon. Netto hou je echter minder over dan bij een gewoon loon, omdat er op de eindejaarspremie naast RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing ook een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid wordt afgehouden. 

Er zijn verschillende factoren die de hoogte van je eindejaarspremie beïnvloeden. Heb je minder dan een volledig jaar gewerkt? Dan wordt de premie pro rato (in verhouding) berekend. Een voorbeeld: Ben je 8 van de 12 maanden in dienst? Dan bedraagt je bruto eindejaarspremie 8/12 van je bruto maandloon. Volgens de regels van PC200 moet je minstens zes maanden werken om de premie te krijgen. Ook je burgerlijke staat, het aantal kinderen dat je ten laste hebt en je type contract, zijn van invloed op de hoogte van de premie.

Op Jobat.be kan je via een vereenvoudigde tool je netto eindejaarspremie berekenen

Arbeiders 

De eindejaarspremie van arbeiders wordt vaak berekend op basis van hun uurloon. Meestal wordt het uurloon omgerekend naar een maandloon, maar het paritair comité kan ook kiezen om 31 keer het bruto uurloon te nemen. Ook als arbeider wordt jouw eindejaarspremie zwaarder belast waardoor je netto premie lager zal liggen dan je netto maandloon. Als arbeider heb je geen recht op de eindejaarspremie als je nog geen drie maanden anciënniteit binnen het bedrijf hebt. 

Wie heeft recht op een eindejaarspremie? 

In België is er geen nationale regelgeving over de eindejaarspremie waardoor dit eigenlijk niet wettelijk verplicht is voor je werkgever. Toch krijgen de meeste bedienden en arbeiders in ons land dit leuke extraatje wel. Of je recht hebt op deze premie wordt beslist op sectoraal niveau in de paritaire comités en wordt vastgelegd in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst (cao). We raden je aan om al voor je aanwerving dit te bespreken met je toekomstige werkgever. Een eindejaarspremie of dertiende maand heeft namelijk een invloed op je jaarlijks totaal inkomen. 

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie? 

Je hebt recht op een volledige eindejaarspremie als:

  • je een volledig jaar in dienst bent; 
  • je in dienst bent op het moment van uitbetaling (december). 

Je hebt recht op een deel van je eindejaarspremie als (wordt in verhouding berekend): 

  • je ten minste 6 maanden (bediende) of 3 maanden (arbeider) bij je werkgever gewerkt hebt op het moment van uitbetaling; 
  • je ontslagen wordt en ten minste 6 maanden in de onderneming hebt gewerkt; 
  • je een contract van bepaalde duur van minstens 6 maanden had, maar je contract verliep voor de uitbetaling van de eindejaarspremie; 
  • je contract wordt beëindigd wegens medische redenen. 

Je krijgt ook een volledige dertiende maand bij tijdelijke werkloosheid, ouderschapsverlof of wanneer je minder dan drie maanden ziek was. Neem je zelf ontslag? Dan heb je in de meeste gevallen geen recht op een eindejaarspremie.

Wanneer krijg je jouw eindejaarspremie? 

De eindejaarspremie wordt meestal uitbetaald voor 31 december. Vaak wordt het samen gestort met het loon, maar het kan ook ervoor zijn. In je arbeidsovereenkomst of sectorale cao kunnen afwijkingen worden opgenomen. 

Conclusie

Hoewel de meeste bedienden en arbeiders in ons land wel een eindejaarspremie krijgen in december, vraag je best even aan je werkgever of jij ook geniet van dit voordeel. Om een volledige premie te krijgen, moet je aan enkele voorwaarden doen. Als je jouw eindejaarspremie wilt berekenen, moet je dus rekening houden met alle factoren. 

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.