Hoe zorg je ervoor dat je pensioenspaarpotje voldoende gevuld is?

|Posted by | Financiën, Savings

In ons land kan je op verschillende manieren wat geld opzijzetten voor jouw oude dag. Dat wordt bijvoorbeeld automatisch maandelijks gedaan door een deel van jouw brutoloon door te storten naar de sociale zekerheid. Maar je kan ook zelf een aantal zaken doen om jouw pensioenspaarpotje te vullen.

Je kan sparen voor later via de zogenaamde pensioenpijlers. Elk van die pijlers helpt je om ervoor te zorgen dat je een appeltje voor de dorst hebt wanneer je jouw pensioenleeftijd bereikt.  Door optimaal gebruik te maken van die pijlers, zorg je ervoor dat je later zonder financiële kopzorgen van een welverdiend pensioen kunt genieten.

De eerste pensioenpijler

Op deze pijler heb je zo goed als geen impact. Dat is het deel dat de staat van jouw brutoloon afhoudt om de sociale zekerheid te financieren. Er wordt in dat geval gesproken van een repartitiesysteem. Dat betekent dat de actieve bevolking het pensioen van de gepensioneerden betaalt.

Zowel de werkgever als werknemer betaalt een bijdrage. De werkgever betaalt de zogenaamde werkgeversbijdrage bovenop het brutoloon en de werknemer (uit de privésector) staat 13,07 procent van zijn brutoloon af. Een zelfstandige betaalt een wettelijk percentage van 20,5 procent op zijn jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen.

Tweede pensioenpijler

Het is ook mogelijk om via de werkgever te sparen voor later. Veel bedrijven bieden een groepsverzekering aan als een extralegaal voordeel. De werkgever houdt maandelijks een deel van jouw loon af en parkeert dat geld vervolgens een spaarverzekering of een pensioenfonds. Op het moment dat je met pensioen gaat, kan je de opbrengsten daarvan opvragen. Ook het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) en de Individuele Pensioentoezegging behoren tot deze pijler. Het is dus altijd een goed idee om na te gaan of jouw werkgever zo’n optie aanbiedt. Op die manier kan je al snel enkele tienduizenden euro’s extra sparen voor later.

Ook wie aan de slag is als zelfstandige, kan sparen voor later via de tweede pensioenpijler. Een zelfstandige kan op individuele basis een aanvullend pensioen opbouwen via het zogeheten Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).  Je moet daarbij wel rekening houden met enkele beperkingen.  Zo kan je elk jaar maximaal 8,17 procent van je beroepsinkomen sparen op die manier. Er geldt een absolute bovengrens in 2022 van 3.966,67 euro.

Derde pensioenpijler

Via de derde pensioenpijler kan je op een fiscaal voordelige manier op eigen houtje een extra spaarpotje aanleggen. Als je geld opzijzet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering kan je (in 2022) maximaal tot 990 of 1.270 euro sparen. Indien je maximaal 990 euro per jaar spaart, bedraagt de belastingvermindering 30 procent. Voor alles tussen dat bedrag en 1.270 euro komt de belastingvermindering uit op 25 procent. Het is enkel interessant om voor dat tweede systeem te kiezen als je jaarlijks minstens 1.188 euro spaart. Zoniet, komt het effectieve belastingvoordeel lager uit.

Belangrijk: Ga samen met je adviseur na welk spaarproduct jou op het lijf geschreven is. Een dynamisch pensioenspaarfonds is bijvoorbeeld niet het ideale product voor iemand die niet veel risico’s wil nemen. Adviseurs zijn hoe dan ook verplicht om je risicoprofiel te bepalen alvorens ze een pensioenspaarverzekering – of fonds naar voren schuiven.

Ook langetermijnsparen behoort tot de tweede pensioenpijler. Je geniet daarbij van een fiscaal voordeel ten belope van 30 procent. Het maximale spaarbedrag is in dat geval afhankelijk van jouw beroepsinkomen, met een maximum van 2.350 euro. Die spaarformule is (op fiscaal vlak) enkel interessant wanneer je geen woonlening hebt, of die pas hebt afgesloten na 1 januari 2016. De belastingvermindering voor het langetermijnsparen bevindt zich immers in dezelfde korf als die voor de federale woonbonus.

Vierde pensioenpijler

Indien je optimaal gebruikmaakt van alle bovenstaande pijlers, is het ook mogelijk om via andere wegen te sparen voor later. We denken bijvoorbeeld aan de spaarrekening, beleggingen, of jouw eigen woning. Al deze zaken helpen je om ervoor te zorgen dat je later voldoende financiële middelen voorhanden hebt. Dergelijke beleggingen gaan doorgaans niet gepaard met een fiscaal voordeel.

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.