Hoeveel kost een scheiding in België?

|Posted by | Financiën
Tags: ,
scheiden in belgië kosten

Hoewel geliefden elkaar het jawoord voor altijd beloven, is dat in de realiteit helaas niet altijd het geval. Hebben ook jij en je partner beslist om na vele jaren nu uit elkaar te gaan? Dan weet je wellicht graag aan welk kostenplaatje jij jou mag verwachten. Wij leggen uit hoeveel scheiden in België kost.   

Een vechtscheiding is duurder

De meest voorkomende én goedkoopste vorm is de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Dat wil zeggen dat je met jouw echtgenoot of echtgenote overeenkomt over alles: het feit dat jullie willen scheiden, de verdeling van jullie huis en inboedel, en de maatregelen voor jullie kinderen. 

Lukt dat niet? Dan komt het tot een echtscheiding met onherstelbare ontwrichting (EOO). Vaak komt het tot deze procedure als slechts één partner wilt scheiden, jullie al een tijdje apart wonen of in extremere gevallen als er sprake is van bedrog of huiselijk geweld. Alle regelingen en modaliteiten moeten hier nog worden bepaald. Voor zij die er niet in slagen om met onderlinge toestemming te scheiden, kan het kostenplaatje stevig oplopen. 

Scheiden in België: de kosten op een rij 

De rechtbank

In theorie zou je al kunnen scheiden met onderlinge toestemming voor een luttele € 187. Als jij en jouw partner samen over alles een akkoord kunnen treffen, dan hoef je het echtscheidingsdossier enkel in te dienen bij de rechtbank, waarna de rechter jullie huwelijk kan ontbinden. Om je echtscheidingsdossier te openen, betaal je dan een “bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbijstand” van € 22 en een eenmalig tolrecht – of griffierecht – van € 165. Dat laatste is een belasting die je moet betalen om het dossier in te schrijven bij de rechtbank.

In de praktijk is het opstellen van een volledig onderling akkoord echter niet gemakkelijk. Het is in elk geval dan ook raadzaam om de hulp in te schakelen van een advocaat, bemiddelaar, notaris of andere professional. Dat maakt scheiden meteen een stuk duurder.

De advocaat  

Om jullie echtscheidingsakkoord uit te werken en op papier te zetten, kunnen jullie een advocaat onder de arm nemen. Een advocaat werkt niet met vaste tarieven, waardoor je zelf afspraken moet maken over de kosten. Meestal is dat een uurtarief, al kan er ook een vast tarief voor de hele zaak worden afgesproken. Je betaalt gemiddeld € 125 tot € 200 per uur voor een advocaat, met daarbovenop 21% btw. 

Komen jij en je partner niet meer overeen en kiezen jullie elk een andere advocaat? Dan kost een scheiding een hoop geld. Volgens De ScheidingsConsulenten betalen jullie zo elk ongeveer € 3.000 tot € 6.000 aan een advocaat. Daar kunnen ook nog kantoor-, briefwisselings- en verplaatsingskosten bijkomen.

Goed om te weten: Veel advocaten rekenen aan in tijdseenheden van zes minuten. Heb je bijvoorbeeld maar drie minuten met hem of haar getelefoneerd? Ongeacht daarvan zal je toch voor zes minuten moeten betalen.

De bemiddelaar

Als jij en jouw partner nog door dezelfde deur kunnen en samen tot een overeenkomst willen komen, dan hoeven jullie de scheiding niet uit te vechten via advocaten. Jullie kunnen dan simpelweg een bemiddelaar inschakelen die jullie als derde, neutrale partij zal helpen om een onderlinge overeenkomst op te stellen.

Net zoals bij een advocaat hangt de prijs af van de duurtijd, het ereloon, de geleverde diensten en de bijkomende kosten. De erelonen van bemiddelaars schommelen tussen € 100 en € 150 per uur. Goed is dat je geen btw moet betalen voor een erkende familiale bemiddelaar, die onder andere scheidingen afhandeld. Verder bepaalt de wet ook dat de kosten van de bemiddeling gelijk tussen beide partners verdeeld moeten worden, tenzij jullie zelf een andere verdeling opstellen.

De notaris

Hebben jullie onroerende goederen, zoals jullie gezinswoning, te verdelen? Dan zullen jullie ook langs de notaris moeten passeren. De notaris stelt dan de notariële regelingsakte op. Als de ene partner de andere uitkoopt, dan moet die daarvoor registratierechten betalen. Officieel wordt dit het verdeelrecht genoemd, maar vaak spreekt men van de ‘miserietaks’. Gehuwden betalen daarvoor 1% van de overeengekomen waarde van de woning. Die waarde moet ook geschat worden door een schatter, wat zo’n € 250 à 500 kan kosten. Ook een regeling met onderhoudsgeld (alimentatie) kan je best laten vastleggen in een notariële akte.      

Een notaris doet zijn werk natuurlijk niet gratis. Hoewel hun erelonen wettelijk zijn vastgelegd, kunnen er ook nog bijkomende kosten zijn waardoor de totale prijs toch kan verschillen. Voor een eenvoudig dossier moet je toch rekenen op € 1.000 à € 1.500, exclusief btw, voor het ereloon en de aktekosten. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de keuzes die jullie maken, kan de prijs nog stevig oplopen.

De deurwaarder 

Als je niet samen beslist om te scheiden, maar jij jouw partner laat weten dat je wilt scheiden via een deurwaarder, dan start de procedure voor een echtscheiding met onherstelbare ontwrichting. De advocaat regelt dan een dagvaarding. Je betaalt hiervoor ongeveer € 300 aan administratie- en verplaatsingskosten met daarbovenop nog de kosten voor de advocaat. Werk je met een deurwaarder? Dan is de kans groot dat je in een vechtscheiding beland. Je scheiding wordt dan een lang en duur proces.

Conclusie

Als jij en jouw toekomstige ex-partner nog vrij goed overeenkomen en scheiden in onderlinge overeenkomst, dan zullen de kosten van jullie scheiding beperkt blijven. Hoe moeilijker de scheiding, hoe meer geld je zal moeten neertellen en hoe langer de procedure zal duren. In het slechtste geval kan de kostprijs van een scheiding zo oplopen tot ver boven de € 6000.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.