Hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2020

|Posted by | Financiën
Tags: , , ,

Hulp bij invullen Belastingaangifte

Zoals elk jaar moet je voor de start van de zomervakantie je belastingaangifte invullen. Dit is een vrij ingewikkelde procedure, zelfs als je het al meerdere keren hebt gedaan. Toch is het belangrijk dat je niet opgeeft en goed oplet, want je kan veel geld besparen dankzij verschillende belastingvoordelen.  In dit artikel leer je hoe je je aangifte zo snel en goed mogelijk kan invullen. Heb je na het lezen van dit stuk nog enkele vragen? Download dan onze handige gids. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wanneer moet ik mijn belastingaangifte 2020 indienen?

De eerste stap is het uitzoeken van de deadlines. Wie zijn belastingbrief te laat indient, riskeert een boete of een belastingverhoging. De boetes variëren tussen 50 en 1.250 euro, al dan niet in combinatie met een belastingverhoging die kan oplopen tot 200 procent.

De deadline voor het papieren formulier is 30 juni 2020. Als je het formulier online invult, heb je tot 16 juli 2020. Raadpleeg je een specialist, dan heb je zelfs tot 22 oktober 2020. Wie online zijn belastingaangifte invult, kan dat doen via Tax-on-Web. Je kan de site hier bezoeken.

Wat zijn mijn belastingen?

Deze vraag ligt erg voor de hand, maar toch weten velen niet met welke belastingen ze rekening moeten houden en hoe deze berekend worden. Wij leggen het daarom toch even uit zodat je weet waaraan je toe bent wanneer je je aangifte invult.

Je belastingen financieren de volgende federale uitgaven:

 • Sociale zekerheid
 • Onderwijs
 • Economische zaken
 • Overheidsadministratie
 • Openbare veiligheid
 • Recreatie, cultuur en religie
 • Gezondheidzorg
 • Defensie
 • Milieubescherming
 • Staatsschuld (ja, niet vergeten dat onze staat schulden heeft!)

Je belastingen zijn er dus niet om de overheid te verrijken, maar om de inkomsten van het land te verspreiden over de bevolking zodat iedereen een zo comfortabel mogelijk leven kan leiden.

Hoe worden belastingen berekend?

Het is waar dat België relatief hoge belastingen oplegt aan de bevolking. Volgens de meest recente cijfers van Oeso, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling staat ons land op de derde plaats in de ranglijst van Oeso-landen met de hoogste fiscale druk. De belastingdruk in ons land klokte in 2018 af op  44,8 procent. Maar hoe komen ze tot dat percentage? In de onderstaande tabel tonen we hoe belastingen in België worden berekend.

belastingaangifte

De Belgische belasting wordt een progressieve belasting genoemd. Dat betekent dat mensen met hogere inkomsten ook meer belastingen betalen. Om dat bedrag te berekenen wordt er eerst rekening gehouden met de verschillende soorten inkomsten om een basisbelasting op te leggen. Van deze belasting worden vervolgens belastingverminderingen en aftrekbare kosten afgehaald. Daarna worden extra belastingen berekend op afzonderlijke wijze voor andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld roerende of onroerende inkomsten (zie bovenstaande afbeelding*). Vervolgens wordt belastingkrediet in rekening gebracht. Om het totaal verschuldigde bedrag te kennen, worden tenslotte de regionale en gemeentelijke belastingen aangerekend die afhankelijk zijn van je woonplaats. Je belastingaangifte dient ertoe om dit bedrag te berekenen.

Fiscale voordelen

De fiscus hanteert uiteenlopende mechanismen om de belastingdruk te verlagen. Er zijn drie soorten fiscale voordelen: het belastingkrediet, belastingverminderingen en aftrekbare kosten.

 • Belastingaftrek: deze kosten worden rechtstreeks van het netto belastbaar inkomen gehaald. Deze kosten zijn met name het wettelijk forfait en de werkelijke beroepskosten.
 • Belastingverminderingen: Deze worden afgetrokken van je belastbare basis en niet van het inkomen dat je hebt aangegeven. Deze verminderingen verlagen het belastingbedrag. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van kinderopvang.
 • Belastingkrediet: Ook wel negatieve inkomstenbelasting genoemd. Dit werkt in principe hetzelfde als belastingverminderingen, maar met dat verschil dat het zich niet beperkt tot de te betalen belasting. Het belastingkrediet wordt namelijk rechtstreeks aan de belastingplichtige betaald.

Door optimaal gebruik te maken van de bovenstaande voordelen kan je het mes zetten in de belastingen die je moet betalen.

En als je moeite hebt om de belastingaangifte 2020 in te vullen?

Het invullen van een belastingaangifte is een moeilijke taak, vooral als je weet dat de aangifte honderden codes telt. De belastingaangifte voor het Vlaamse gewest telt 811 codes. In het Brusselse gewest zijn dat er 796 en in het Waalse gewest 815.

Toch moet je niet geïntimideerd raken door dit getal. Volgens de federale overheidsdiensten gebruikt ruim 80 procent van de Belgen slechts 20 codes. Als je toch het bos door de bomen niet ziet, kan je terecht bij de invulsessie die worden georganiseerd in de bureaus van de FOD Financiën, van de gemeente, per telefoon of zelfs in bepaalde winkelcentra. Zie meer informatie op de website van de Belgische overheid.

Om het makkelijker te maken heeft TopCompare.be een gids gemaakt als opfrisser zodat je precies weet wat je nodig hebt om dit jaar succesvol je belastingaangifte in te vullen. Deadlines, formulieren, fiscale voordelen… Alles staat erin! Het is geheel gratis, dus aarzel niet om onze gids raad te plegen.

Het is super makkelijk om de gids te downloaden. Klik simpelweg hier:

Aangezien het invullen van je belastingaangifte een tijdrovende en complexe aangelegenheid is, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn zodat je van alle fiscale voordelen kan genieten. Leef dus niet in angst voor de bruine enveloppe!

Wil je je belastingen anoniem berekenen? Dat is perfect mogelijk met de Tax Calc van de FOD Financiën.

Avatar

Over Niels Saelens

Als content manager bij TopCompare.be volg ik alles wat er zich in de financiële wereld afspeelt van nabij op. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.