Is een borgstelling voor de lening van een naaste ondertekenen gevaarlijk?

|Posted by | Leningen
Tags: ,
Borgstelling voor de lening van een naaste ondertekenen

Jouw broer, zus, vrienden, zoon of dochter vraagt je om borg te staan voor een krediet. Omdat ze dicht bij jou staan en je hen vertrouwt, zal je dat waarschijnlijk ook doen. Je bent ervan overtuigd dat ze hun schulden zullen terugbetalen. Toezeggen om als borgstelling garant te staan lijkt slechts een formaliteit om een ander te helpen bij het verkrijgen van krediet. Maar denk er toch goed over na, want borg staan is een grote verantwoordelijkheid. Weet je eigenlijk wat de gevolgen zijn?

Borgstelling voor een lening, wat betekent dat ?

Wanneer je een lening wilt afsluiten, kan de bank je vragen om een borgstelling. Deze borgstelling is bedoeld om de terugbetaling van het krediet te verzekeren. Als de kredietnemer zich in een situatie bevindt waarbij hij/zij zijn/haar schulden niet kan afbetalen, dan kan iemand die borg staat tussenkomen.

Wie kan er voor borgstelling optreden?

Iedereen kan besluiten om borg te staan voor een lening, zonder enige relatie te hebben met de kredietnemer. Als je als borgsteller optreedt, moet je wel de juridische en intellectuele bekwaamheid hebben. Je moet bovendien aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bank zal immers bekijken of je daadwerkelijk in staat bent om de lening te betalen wanneer de eigenlijke lener niet in staat is om dit te doen.

De persoon die borg staat voor een lening zal een contract moeten ondertekenen met de financiële instelling met daarin alle details over de borgstelling. Zowel de lener als de borgsteller zullen een exemplaar van de kredietovereenkomst ontvangen. Normaal gesproken heeft het contract van de borgstelling dezelfde looptijd als die van de kredietnemer. Als er een kredietovereenkomst is van onbepaalde duur, kan het contract van de borgsteller echter niet langer zijn dan vijf jaar. Het contract kan alleen worden verlengd met instemming van de borgsteller.

Het bedrag waarvoor de borgstelling geldt, mag niet hoger zijn dan het bedrag van de lening, verhoogd met de interesten. De interesten mogen wel niet hoger zijn dan 50% van de hoofdsom. De financiële instelling mag verder geen kosten of schadevergoeding vragen van de borgsteller.

Wat zijn jouw rechten als borgsteller ?

Borgstelling voor een lening als derde partij kan zware gevolgen met zich meebrengen. Het is daarom heel belangrijk dat je goed en volledig wordt geïnformeerd.

Je hebt de volgende rechten :

  • Voor het verkrijgen van het krediet: de schuldeiser moet je informeren over de duur van de verbintenis en het bedrag. Bovendien moet je een exemplaar van de voorgestelde kredietovereenkomst krijgen. De borgstelling moet schriftelijk worden opgemaakt en moet de verplichte wettelijke vermeldingen bevatten.
  • Gedurende de looptijd van het krediet: de kredietgever moet je op de hoogte houden van alle wijzigingen die kunnen worden aangebracht aan het contract. De kredietgever moet je eveneens elk jaar herinneren dat je voor de borgstelling garant staat. Bovendien moet hij je op de hoogte houden van de uitstaande rente en kosten. Ook moet je gewaarschuwd worden wanneer de kredietnemer problemen ondervindt met het betalen van zijn lening of als hij betalingsfaciliteiten wordt toegestaan.

De specifieke rechten en procedures hangen af van de soort borgstelling:

  • Gewone borgstelling: de schuldeiser zich in eerste instantie tot de ontlener wenden voor de terugbetaling en alle rechtsmiddelen tegen hem hebben gebruikt. Pas als de schuldeiser geen (volledige) betaling kan krijgen bij de ontlener, kan hij zich tot de borg wenden.
  • Hoofdelijke borgstelling: de hoofdschuldenaar en de borg staan op gelijke voet. De schuldeiser kan de gehele terugbetaling dus zowel van de ontlener als van de borgsteller eisen, zonder dat de schuldeiser moet aantonen dat de ontlener insolvabel is.
  • Ondeelbare borgstelling: Wanneer er verschillende mensen borg staan, kan de kredietgever de volledige som van de lening vragen van een van de borgen.
  • Beperkte borgstelling: bij deze vorm van borg is het bedrag of de duur van de borgstelling beperkt.
  • Hypothecaire borgstelling: in dit geval verlenen de borgstellers, bijvoorbeeld de ouders van een kind dat een woonlening wil aangaan, een hypotheek op hun huis als zekerheid.

Wat gebeurt er bij niet-terugbetaling van de lening door de kredietnemer?

De gevolgen zijn afhankelijk van het type borgstelling dat je hebt ondertekend. Als je hebt gekozen voor de ‘gewone borg’ dan zal je in onderstaande gevallen in actie moeten komen :

  • Wanneer de lener de afgelopen twee termijnen van de lening niet heeft terugbetaald
  • Als de lener minstens 20% van het totale bedrag dat moet worden terugbetaald nog niet heeft terugbetaald
  • Als de lener minstens 20% van de laatste betaling nog niet heeft terugbetaald

De kredietgever moet de ontlener via een aangetekende brief in gebreke stellen dat hij achterstallige betalingen heeft. Als de kredietnemer zijn schuld niet betaalt binnen een maand na het versturen van de aangetekende brief, dan kan de geldschieter de partij garant voor de borgstelling aanspreken voor het betalen van de lening.

Wordt de borgsteller beschermd ?

Na het ondertekenen van het borgstellingscontract heb je nog veertien dagen bedenktijd. In die periode kan je er eventueel voor kiezen om (gedeeltelijk) af te zien van jouw verbintenis. Hiervoor moet je bewijzen dat jouw verbintenis niet in verhouding staat tot jouw vermogen of inkomen. Je moet hier bovendien de toelating voor vragen bij de arbeidsrechtbank als de ontlener in een procedure van collectieve schuldregeling zit.

Als je de schulden hebt afbetaald, kan je als borg altijd jouw geld terugvragen van de ontlener. Meestal zal dit weinig opleveren omdat de ontlener insolvent is.

Wees dus zeker van jouw besluit als je een borgstelling voor een lening wilt ondertekenen. Zorg ervoor dat je het contract goed naleest en bekijk goed welke impact dit op jouw financiële situatie heeft als je zou moeten inspringen. Borg staan voor een lening kan een goed idee zijn om een naaste of geliefde te helpen, maar kan je ook snel in de schulden steken.

Als jouw vriend, familielid of geliefde nog niet de lening heeft gevonden die het beste bij hem past, overtuig hem/haar dan om alle financiële instellingen te vergelijken.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.