Moeten uw erfgenamen uw schulden dragen na uw overlijden?

|Posted by | Lifestyle
Tags: ,

erfgenamen

Heeft u wel eens nagedacht over wat er eigenlijk met uw schulden gebeurt wanneer u overlijdt? Wanneer u niet weet hoe u uw familie moet beschermen of hoe u uw financiële situatie moet dekken in het geval van overlijden, dan is dit artikel voor u.

Wat gebeurt er met de maandelijkse aflossingen van een lening na het overlijden van de kredietnemer is afhankelijk van het feit of de kredietnemer een verzekering heeft genomen voor deze situaties of niet.

In het geval van een hypotheek bent u verplicht verzekerd vanwege de hoeveelheid geld die op het spel staat. Met een dergelijke verzekering is zowel de kredietnemer als zijn of haar familie verzekerd. Maar bij een consumentenkrediet is dit niet automatisch zo.

Lees ons artikel: 6 manieren om uw schuldenlast onder controle te houden

Schuldsaldoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering, vaak schuldsaldoverzekering genoemd, gekoppeld aan uw krediet zorgt ervoor dat, in geval van overlijden, de nog openstaande rekeningen worden betaald door de bank. Deze verzekering is overigens niet verplicht. Wel raden de meeste banken en kredietverzekeraars het afsluiten van de schuldsaldoverzekering aan.

De verzekering zal niet slechts een deel van de uitstaande lening dekken, maar dit gebeurt tot het einde van de looptijd van uw lening.

De overlijdensrisicoverzekering dekt de openstaande kredieten en vorderingen. Dit is echter wel afhankelijk van de kenmerken van de verzekeringsovereenkomst die is afgesloten.

Het is aan te raden dat, wanneer u een lening aangaat voor een aanzienlijk bedrag, u hiervoor verzekerd bent. Zo hoeft u uw familieleden niet in (mogelijke) problemen te brengen.

U kunt onze vergelijkingstool gebruiken om te zien welke lening het beste bij u past.

Wat gebeurt er als u overlijdt maar geen schuldsaldoverzekering heeft afgesloten?

Als u geen verzekering heeft afgesloten toen u een lening aanvroeg zal uw erfenis worden gebruikt om de nog openstaande schulden te betalen. Een notaris zal een inventaris maken van uw onroerend en roerende goederen om daarna de waarde te schatten. Met de erfenis kan vervolgens de schuld worden afbetaald. Pas daarna kunnen de erfgenamen uitbetaald worden.

Wat gebeurt er wanneer uw erfenis lager uitvalt dan uw openstaande schulden?

Er zijn voor de erfgenamen drie oplossingen in de aanvaarding van de erfenis:

  • Zuiver aanvaarden van de erfenis
  • Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
  • Verwerpen van de erfenis

Lees ons artikel: Waarom u een plekje op de zwarte lijst van de Nationale Bank moet vermijden

  • Zuiver aanvaarden van de erfenis

Wanneer u ervoor kiest om de erfenis zuiver te aanvaarden dan erft u alle bezittingen en eventuele schulden van de overledene. U bent samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van het nalatenschap. Als u de erfenis aanvaard heeft, dan kunt u niet meer op deze keuze terugkomen. Dit kan ook niet wanneer de schulden achteraf te hoog blijken te zijn.

  • Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Wanneer de erfgenamen twijfels hebben over de nalatenschap dan kan het gevaarlijk zijn om de erfenis zuiver te aanvaarden. In het slechtste geval zullen de erfgenamen immers de schulden van de overledene moeten betalen. Aan de andere kant, als de erfgenaam afziet van de nalatenschap, uit angst voor schilden, dan kan dit ook niet meer worden teruggedraaid.

Aan de erfgenamen is het dus de taak om een dergelijke situatie te vermijden. De wet bepaalt dat de erfgenamen de nalatenschap met een boedelbeschrijving kunnen aanvaarden. Een notaris kan u hierbij helpen. Hij maakt een inventaris van de nalatenschap en zal alleen verplicht zijn de schulden van de nalatenschap te betalen in verhouding tot wat hij krijgt uit de nalatenschap. Zo zal hij niet meer schulden moeten betalen dan hij krijgt uit de erfenis. Wel moeten de erfgenamen een bijdrage betalen voor de aanvaarding van het nalatenschap onder voorrecht van de boedelbeschrijving.

  • Verwerpen van de erfenis

Wanneer u als erfgenaam een erfenis verwerpt, verliest u de status van erfgenaam. U hoeft dan ook geen openstaande schulden van de overledene te betalen, maar u heeft ook geen recht meer op eventuele spullen van deze persoon. U bent bovendien ook niet meer betrokken bij de afwikkeling van het nalatenschap.

Een verwerping van de erfenis is definitief. Wanneer u als erfgenaam afstand doet dan kunt u dit niet meer terugdraaien. Dit kan ook niet wanneer blijkt dat de overledene dingen in bezit had waarvan u niets wist.

Het is dus duidelijk belangrijk dat u zichzelf en uw erfgenamen beschermt bij het afsluiten van een lening. Er kan immers zomaar een incident op uw pad komen die een grote financiële impact kan hebben voor uw familie.

Aarzel niet om alle financiële instellingen te vergelijken om de lening te vinden die het beste bij u past.

Download hier onze gids Wij leggen u alles uit over schulden