Moeten je erfgenamen jouw schulden dragen na je overlijden?

|Posted by | Leningen, Persoonlijke Lening
Tags: ,
erfgenamen

Heb je wel eens nagedacht over wat er eigenlijk met jouw schulden gebeurt wanneer je overlijdt? In dit artikel leggen we uit hoe je jouw familie kan beschermen of hoe je jouw financiële situatie moet dekken in het geval van je overlijden.

Wat er gebeurt met de maandelijkse aflossingen van jouw lening(en) na je overlijden is afhankelijk van het feit of je als kredietnemer een verzekering hebt genomen of niet.

Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar als je een hypothecaire lening afsluit, stellen de meeste kredietgevers dit wel als voorwaarde vanwege de hoeveelheid geld die op het spel staat. Met een dergelijke verzekering is zowel de kredietnemer als zijn of haar familie verzekerd. Maar bij een consumentenkrediet is dit niet automatisch zo.

Schuldsaldoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering, vaak schuldsaldoverzekering genoemd, gekoppeld aan jouw krediet zorgt ervoor dat, in geval van overlijden, de nog openstaande rekeningen worden betaald door de bank. Deze verzekering is overigens niet verplicht. Wel raden de meeste banken en kredietverzekeraars het afsluiten van de schuldsaldoverzekering aan.

De overlijdensrisicoverzekering dekt de openstaande kredieten en vorderingen. Dit is echter wel afhankelijk van de kenmerken van de verzekeringsovereenkomst die is afgesloten. Zo kan je bijvoorbeeld beslissen om je volledige schuld te dekken of slechts een deel ervan.

Het is aan te raden dat wanneer je een lening aangaat voor een aanzienlijk bedrag, je hiervoor verzekerd bent. Zo hoef je jouw familieleden niet in (mogelijke) problemen te brengen.

Je kan een persoonlijke lening simulatie doen om te zien welke lening het beste bij jou past.

Wat gebeurt er als je overlijdt maar geen schuldsaldoverzekering hebt afgesloten?

Als je geen verzekering hebt afgesloten met je lening, zal jouw erfenis worden gebruikt om de nog openstaande schulden te betalen. Een notaris zal een inventaris maken van jouw onroerende en roerende goederen om daarna de waarde te schatten. Met de erfenis kan vervolgens de schuld worden afbetaald. Pas daarna kunnen de erfgenamen uitbetaald worden.

Wat gebeurt er wanneer je erfenis lager uitvalt dan jouw openstaande schulden?

Er zijn voor de erfgenamen drie oplossingen in de aanvaarding van de erfenis:

  • Zuiver aanvaarden van de erfenis
  • Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
  • Verwerpen van de erfenis
  • Zuiver aanvaarden van de erfenis

Wanneer je ervoor kiest om de erfenis zuiver te aanvaarden, erf je alle bezittingen en eventuele schulden van de overledene. Je bent samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van het nalatenschap. Als je de erfenis aanvaard hebt, dan kan je niet meer op deze keuze terugkomen. Dit kan ook niet wanneer de schulden achteraf te hoog blijken te zijn.

  • Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Wanneer de erfgenamen twijfels hebben over de nalatenschap, dan kan het gevaarlijk zijn om de erfenis zuiver te aanvaarden. In het slechtste geval zullen de erfgenamen immers de schulden van de overledene moeten betalen. Aan de andere kant, als de erfgenaam afziet van de nalatenschap, uit angst voor schilden, dan kan dit ook niet meer worden teruggedraaid.

Aan de erfgenamen is het dus de taak om een dergelijke situatie te vermijden. De wet bepaalt dat de erfgenamen de nalatenschap met een boedelbeschrijving kunnen aanvaarden. Een notaris kan je hierbij helpen. Hij maakt een inventaris van de nalatenschap en jij zal alleen verplicht zijn de schulden van de nalatenschap te betalen in verhouding tot wat je krijgt uit de nalatenschap. Zo zal je niet meer schulden moeten betalen dan je krijgt uit de erfenis. Wel moeten de erfgenamen een bijdrage betalen voor de aanvaarding van het nalatenschap onder voorrecht van de boedelbeschrijving.

  • Verwerpen van de erfenis

Wanneer je als erfgenaam een erfenis verwerpt, verlies je de status van erfgenaam. Je hoeft dan ook geen openstaande schulden van de overledene te betalen, maar je hebt ook geen recht meer op eventuele spullen van deze persoon. Je bent bovendien ook niet meer betrokken bij de afwikkeling van het nalatenschap.

Een verwerping van de erfenis is definitief. Wanneer je als erfgenaam afstand doet, kan je dit niet meer terugdraaien. Dit kan ook niet wanneer blijkt dat de overledene dingen in bezit had waarvan je niets wist.

Het is dus duidelijk belangrijk dat je jezelf en jouw erfgenamen beschermt bij het afsluiten van een lening. Er kan immers altijd een onverwachte gebeurtenis op jouw pad komen die een grote financiële impact kan hebben voor jouw familie.

Aarzel niet om alle financiële instellingen te vergelijken om de lening te vinden die het beste bij jou past.

Vergelijk hier alle persoonlijke leningen

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.