Alles over de NBB, Nationale Bank van België

|Posted by | Financiën
Tags: , ,
NBB

Als het over financiën gaat, is de Nationale Bank van België, ook bekend als de NBB, een van de eerste dingen die in ons opkomt. Maar hoe zit deze organisatie precies in elkaar? Wat is de rol van deze bank? Wat zijn de belangrijkste organen? En wat als je op de zwarte lijst staat? TopCompare legt je alles over dit lastige onderwerp uit.

De oorsprong van de NBB

De Nationale Bank van België, ook bekend onder de afkorting NBB, werd opgericht in 1850 en is sindsdien in gebruik als de centrale bank van ons land.

De ondertekening (in 1992) en de inwerkingtreding (in 1993) van het Verdrag van Maastricht, waarbij de Economische en Monetaire Unie (het eurogebied) werd geïntroduceerd, leidde op 1 januari 1999 tot de invoering van de euro in ons land. Als gevolg hiervan werd de NBB onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) opgericht, evenals de nationale centrale banken van de andere lidstaten van de Europese Unie, op voorwaarde dat deze de euro zouden invoeren als lokale valuta. Dit staat bekend als het Eurosysteem. Samen streven deze centrale banken ernaar het monetaire beleid van deze landen te leiden, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, en om prijsstabiliteit te verzekeren en zo duurzame economische groei te garanderen.

Het doel

De NBB voert verschillende taken uit naast het monetaire beleid en het verzorgen van stabiliteit van het financiële systeem zoals hierboven genoemd. Deze kunnen worden gegroepeerd onder verschillende categorieën:

  • Het drukken en in omloop brengen van de bankbiljetten waarbij de munten worden geslagen door de Koninklijke Munt;
  • Het verzamelen, verspreiden en analyseren van economische en financiële informatie. Deze zijn gebaseerd op statistieken over de reële en financiële economie van het land;
  • Micro- en macroprudentieel toezicht op de financiële sector;
  • De rol van financieel ambassadeur bij internationale economische instellingen;
  • Diensten aan de staat, als staatskassier, en aan het hoofd van het management;
  • Diensten aan de financiële sector (kredietinstellingen);
  • Diensten voor het grote publiek.

De belangrijkste organen van de Nationale Bank van België

Om optimaal te kunnen functioneren, bestaat de Nationale Bank van België uit verschillende organen met elk hun verschillende functies.

Ten eerste is de rol van het directiecomité het beheer en de administratie van de NBB. Zo heeft deze de verantwoordelijkheid over de benoeming en het ontslag van het personeel van de Nationale Bank. Aan het hoofd van het comité staat de gouverneur. Deze is door de koning benoemd voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. De gouverneur deelt ook de bevelen uit aan de Regentenraad, wat het tweede orgaan van de NBB is. Het doel van de Regentenraad is het beheer van algemene kwesties, het monetaire beleid, de Belgische economische situatie en de Europese gemeenschap. De raad is ook verantwoordelijk voor de goedkeuring van het uitgavenbudget, evenals de rekeningen en jaarverslagen.

Ten tweede, het College van censoren. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de begroting en rapporteert aan de raad van bestuur.

Daarna, aangezien de Nationale Bank van België de instellingen controleert, is de missie van de Sanctiecommissie het opleggen van administratieve sancties zoals vereist door verschillende toepasbare wetten.

Ten slotte is de rol van het afwikkelingscollege de uitvoering van afwikkelingsbevoegdheden en de plaatsing van afwikkelingsinstrumenten in overeenstemming met de wet van 25 april 2014 betreffende de status en controle van kredietinstellingen.

Wat is de link met kredieten en de zwarte lijst?

Gezien de Nationale Bank van België de functie heeft van het analyseren van financiële en bancaire gegevens, beheert de bank ook de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Dit is waar alle toegekende kredieten en standaardwaarden worden vastgelegd. Maar waarom? Deze organisatie heeft de gezamenlijke doelstelling met de NBB om zoveel mogelijk schulden te beperken en daarmee wanbetalers te identificeren. Wanneer je dus bij een financiële instelling een kredietaanvraag indient, is deze verplicht om deze lijst te raadplegen om ervoor te zorgen dat jouw naam niet op de beruchte zwarte lijst voorkomt.

De gevolgen van het niet betalen van een krediet, ook wel bekend als wanbetalen, zijn talrijk en kunnen helaas nefast zijn. Daarom moet je jezelf bij het afsluiten van een lening afvragen of je echt een lening nodig hebt. Bovendien, in het geval dat je in de financiële problemen zit, wacht dan niet tot het te laat is: neem direct contact op met de Nationale Bank van België of de desbetreffende bankadviseur om te zien wat de verschillende beschikbare opties voor jou zijn.

Hoe dan ook, als je een lening nodig hebt, vergeet dan niet om de verschillende aanbiedingen op de Belgische markt met elkaar te vergelijken. Zo kan je profiteren van voorwaarden die zijn aangepast aan jouw uitgavenprofiel en jouw financiële situatie. En vergeet niet dat geld lenen ook geld kost.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.