Een renovatie- of woonlening voor uw volgende werken?

|Posted by | Leningen
Tags: , ,
woonlening

GESPONSORDE CONTENT

Bent u van plan om binnenkort uw keuken, badkamer of tuin her in te richten, of misschien een nieuwe veranda te laten zetten? Als u niet over genoeg middelen beschikt om deze werken te financieren of u liever niet aan uw spaargeld komt, dan kan u steeds beroep doen op een lening. Hiervoor hebt u 2 mogelijkheden: de renovatielening en de woonlening.

Woonlening

Als u een woonlening wenst aan te gaan voor uw renovatiewerken, dan kan u kiezen uit twee mogelijkheden: een nieuwe lening aangaan of een aanvullend bedrag op uw bestaande woonlening lenen, onder de voorwaarde dat u al een significant bedrag heeft afgelost.

  • Bestaande woonlening: als u al een deel van uw hypothecair krediet hebt afgelost, dan kan u aan de hand van een hergroepering van uw kredieten een bijkomend bedrag voor uw renovatiewerken lenen.  U zal dan geen bijkomende aktekosten (honoraria- en notariskosten, etc.) moeten betalen. Enkel de dossierkosten bij de bank voor de hergroepering van uw kredieten hoeven betaald te worden. Bovendien zal u tegen de rentevoet van de markt kunnen lenen, omdat deze niet als een nieuwe kredietopening wordt beschouwd door de bank.
  • Nieuwe woonlening: in het geval dat het beschikbaar bedrag op uw krediet niet voldoende is om uw renovatiewerken te financieren, dan kan u een nieuwe hypotheek (waarborg) op uw woning nemen. U zal dan wel aktekosten moeten betalen. Deze kosten zijn niet verwaarloosbaar omdat ze een paar percent van het geleend bedrag vertegenwoordigen. Daarbovenop moet u ook met de dossierkosten, die van toepassing zijn de opening van een kredietlijn, rekening houden.

Wanneer gebruiken?

De woonlening komt zeker van pas als u van plan bent om grote bedragen te lenen. Deze lening laat u toe om het kapitaal op een langere looptijd af te betalen, terwijl u tegen voordeligere interestvoeten kan lenen met als reden dat het onroerend goed als onderpand dient. Daarbovenop zijn de betaalde interesten op het kapitaal tot een bepaald bedrag fiscaal aftrekbaar.  

Het fiscaal voordeel van de woonlening wordt wel “gedrukt” door de hoge transactiekosten en de lange looptijd om deze af te sluiten.

Renovatielening

De renovatielening is vooral bedoeld om renovatie- en verbouwingswerken te financieren, dat aan de hand van een factuur of offerte moet bewezen worden. De rentevoet waartegen u kan lenen staat voor de volledige looptijd van de lening vast. In tegenstelling tot de woonlening, hoeft u bij een renovatielening geen onderpand te geven. Daarbovenop zal u geen dossier- of aktekosten moeten betalen.

Bovendien zijn de betaalde interesten op het geleend bedrag onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Indien de werken aan uw woning als doel hebben om energie te besparen, dan zal u tegen zeer voordelige rentevoeten kunnen lenen. De verschillende Gewesten verstrekken hiervoor ook premies.

Wanneer gebruiken?

Deze lening laat u toe om kleinere bedragen (vanaf €2.000) te lenen. Omdat een renovatielening geen onderpand vereist, zullen de rentevoeten waartegen u kan lenen ook hoger liggen. Bovendien zullen de meeste banken zeer competitieve rentevoeten bieden.

Het is trouwens ook makkelijker om een renovatielening te verkrijgen. De aanvraag kan zeer snel (ook online) ingediend worden. De bewijsstukken die u moet voorleggen zijn trouwens eenvoudig te verkrijgen (offerte, factuur, inkomsten, etc.)

De grote winnaar?

Kiezen tussen een renovatie- en woonlening blijkt dus zeer afhankelijk te zijn van uw behoeftes. De woonlening laat u toe om grotere bedragen tegen competitievere rentevoeten te lenen, maar vereist ook grotere kosten. De renovatielening is flexibeler en vereist geen onderpand of transactiekosten.

Dit artikel is in samenwerking geschreven met ING.

Mitch Scheiner

Over Mitch Scheiner

Ik heb mijn diploma in financiën gehaald, en voer graag analyses uit over hoe consumenten zoveel mogelijk kunnen besparen op lange termijn.