Sparen bij een grootbank kostte de Belg gemiddeld €600

|Posted by | Nieuws
Tags: ,

grootbank

Er is bijna dubbel zoveel spaargeld gespaard in de 8 jaar na de crisis dan in de 8 jaar ervoor, ondanks de lagere rentes

Iedere Belg spaart: sinds het uitbreken van de crisis 8 jaar geleden is het spaargeld in België gegroeid van €155 miljard tot €257 miljard, of een stijging van gemiddeld 7% per jaar. Toen na het uitbreken van de crisis de spaarrentes jaar na jaar zakten bleven mensen toch trouw sparen: sinds begin 2009 hebben Belgen bijna het dubbele gespaard dan tussen de jaren 2001-2008, toen de spaarrentes veel hoger lagen. Het spaargeld groeide met €56 miljard tussen de jaren 2001-2008, en met €102 miljard sinds begin 2009. Wat heeft de passiviteit – of noem het luiheid – van de gemiddelde Belg door geld op de spaarrekening te laten staan van zijn grootbank hem uiteindelijk gekost?

grootbank

Loyaliteit aan de grootbank heeft de gemiddelde Belg €600 gekost sinds het uitbreken van de crisis

Op een traditionele spaarrekening (de klassieke gereglementeerde spaarrekening bij een bank, waarbij tot een bepaald bedrag aan intrestopbrengsten per jaar vrijgesteld zijn van roerende voorheffing) met een bedrag van €30.000 gaven grootbanken de voorbije 8 jaar jaarlijks gemiddeld 0,22% rendement minder dan een niet-grootbank. Hiermee verloor een trouwe spaarder bij een grootbank met een klassieke spaarrekening van €30.000 gemiddeld €600 over de voorbije 8 jaar. De Belg die zijn geld op de klassieke spaarrekening liet staan bij zijn grootbank is dus met andere woorden 2% rendement op 8 jaren misgelopen die hij gemiddeld had kunnen verdienen op een klassieke spaarrekening bij een niet-grootbank. De loyaliteit aan uw grootbank kostte u dus wel degelijk geld.

De banken waar uw geld het meeste opbracht op de klassieke spaarrekening waren BKCP, Deutsche Bank, Rabobank en Fortuneo. Daar lag het jaarlijkse rendement gemiddeld boven 1,5%. De klassieke spaarrekeningen waar uw geld het minst opbrachten waren van Axa, Crelan, CBC, Belfius, Delta Lloyd (Nagelmackers) en Fintro. Hun jaarlijkse rendement bedroeg minder dan 1%.

Een actief beheer van de spaarrekening kon u tot €4.000 meer opbrengen

Hoewel de spaarrentes bij alle banken historisch laag zijn gevallen sinds het uitbreken van de crisis, kon u bij sommige banken nog wel een mooi rendement behalen op uw spaargeld op een hoogrentende spaarrekening (een gereglementeerd spaarboekje dat de hoogste rente bij een bank biedt, waarbij tot een bepaald bedrag aan intrestopbrengsten per jaar vrijgesteld zijn van roerende voorheffing). Als u in januari 2009 €30.000 op uw spaarrekenig had staan en geen geld hebt bijgestort of afgehaald, dan had u op de Fortuneo Fidelity Plus rekening het hoogste rendement (gemiddeld 2,23% per jaar) behaald. Als u daarentegen uw spaargeld had staan op de traditionele spaarrekening van Axa, dan kreeg u het laagste gemiddeld rendement in de markt (gemiddeld 0,72% per jaar). Over die acht jaar gezien zou dat een verschil hebben betekend van meer dan €4.000 rente.

Gemiddeld genomen bracht een klassieke spaarrekening jaarlijks gemiddeld 0,34% minder rente op dan de hoogrentende spaarrekening. Een actief beheer van uw spaargeld naar een hoogrentende spaarrekening bracht u zo gemiddeld €900 op, een verschil dat kon oplopen tot meer dan €4.000 (zoals hierboven vermeld).

Op de grafiek op de laatste pagina vindt u een overzicht van hoeveel geld iemand met €30.000 op de spaarrekening op 1 januari 2009 heeft kunnen sparen bij de verschillende banken (zonder geld bij te storten of af te halen). Hieruit kunnen we concluderen dat:

  • De Fidelity+ rekening van Fortuneo bracht het meest op, met ongeveer €5.800 aan bijeengespaarde interesten (gemiddelde rente van 2,23%), terwijl de klassieke AXA spaarrekening het minst opbracht (ongeveer €1.775 tegen een gemiddelde rente van 0,72%)
  • Het is niet omdat de gemiddelde spaarrente op het klassieke spaarboekje laag is bij een bepaalde bank, dat ook de hoogrentende spaarrekeningen per definitie tot de laagste in de markt behoren. Zo is het verschil in de gemiddelde jaarlijkse rente tussen een klassieke en andere spaarrekeningen het grootst bij AXA, met een verschil in gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 1%.

Wie het risico heeft genomen €30.000 op de beurs te beleggen of in een termijnrekening te stoppen  begin 2009, heeft respectievelijk gemiddeld €14.500 en €7.500 meer verdiend dan op het spaarboekje

Als u in januari 2009 het risico had genomen om €30.000 via een fonds in de BEL20 te beleggen, dan had u dit ongeveer €18.000 opgebracht, rekening houdend met de belasting op winsten en de beurstaks. Dit betekent meer dan €14.500 meer dan de ‘gemiddelde’ klassieke spaarrekening, ofwel een gemiddeld jaarlijks nettorendement van 6%.

Als u uw geld begin 2009 op een ‘gemiddelde’ termijnrekening met een nettorente van 4% op een looptijd van 10 jaar had vastgezet, dan had u dit vandaag ongeveer €10.500 opgebracht. Wat bijna €7.500 meer is dan wat het gemiddelde klassieke spaarboekje opbracht, of omgerekend een gemiddeld jaarlijks nettorendement van bijna 4%.

grootbank

[1] Als bij een spaarrekening geen nieuwe inlagen werden toegelaten tijdens de periode 2009-2016, dan veronderstellen we dat de spaarrentes stabiel bleven omdat we niet met zekerheid konden zeggen of het spaargeld dat op deze rekening stond, automatisch werd overgeschreven naar een andere spaarrekening of dat deze interesten bleven opbrengen voor reeds geopende spaarrekeningen.

[2]Voor bepaalde spaarrekeningen (de Online Spaarrekening van BNP Paribas Fortis, de Internet Spaar- en Getrouwheidsrekening van Belfius, de spaarrekeningen van Centea, de AXA Spaarplusrekening, de Record Bank Gold Spaarrekening en de BKCP Loyalty Spaarrekening) in het overzicht kan u geen nieuwe rekeningen meer openen, maar reeds gestorte spaargelden brachten nog steeds interest op.

[3]Bij ontbrekende data bij sommige hoogrentende spaarrekeningen bij het begin van 2009, veronderstellen we dat het verschil tussen de  spaarrente van de klassieke en de hoogrentende spaarrekening bij eenzelfde bank constant wordt gehouden doorheen de tijd.  Deze assumptie werd op volgende rekeningen toegepast: Axa Spaarplus,  Deutsche Bank E-Fidelity,  Bpost Bank E-Spaar, BKCP Loyalty,  Delta Lloyd Superior Plus, Rabobank Plus Account en  Keytrade High Fidelity.

[4]Als er bij een bank meerdere hoogrentende spaarrekeningen beschikbaar zijn, werd in de berekeningen (zie excel) de hoogrentende rekening opgenomen die de hoogste rente bood begin 2009.

[5]Financiële instellingen die hun spaarproduct pas gelanceerd hebben na januari 2009 (zoals MoneYou, NIBC, MeDirect, etc.) hebben we niet meegenomen in de vergelijking, omdat onze analyse slaat op de volledige periode sinds de crisis.

[6] Voor de Vlot rekening van Axa konden geen nieuwe rekeningen worden geopend vanaf 5/2015, waarbij we veronderstellen dat rentes stabiel bleven omdat onduidelijk is wanneer spaargelden werden overgezet naar I Plus (wat waarschijnlijk een overschatting van de rente met zich mee bracht).

[7] Voor de Spaarplus rekening van Axa konden geen nieuwe rekeningen worden geopend vanaf 8/2015, waarbij we veronderstellen dat rentes stabiel bleven omdat onduidelijk is wanneer spaargelden werden overgezet naar I Plus (wat waarschijnlijk een overschatting van de rente met zich mee bracht).

 

Mitch Scheiner

Over Mitch Scheiner

Ik heb mijn diploma in financiën gehaald, en voer graag analyses uit over hoe consumenten zoveel mogelijk kunnen besparen op lange termijn.