Stijging van het consumentenvertrouwen in juli

|Posted by | Uncategorised
Tags: ,
Stijging van het consumentenvertrouwen in juli

Volgens de laatste enquête van de Nationale Bank van Belgie (NBB) is het vertrouwen van de Belgische consument gestegen. De index van het consumentenvertrouwen steeg namelijk van -6 in juni naar -4 in juli, dit is de tweede maand op rij dat deze gestegen is.

Wat is de consumentenindex ?

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op een maandelijkse rondvraag van de NBB. Dit geeft ons een overzicht van verwachtingen van de huishoudens voor de komende 12 maanden met betrekking tot:

  • De economische situatie in België 
  • De werkloosheid in België 
  • De financiële situatie van de gezinnen
  • Het sparen door de gezinnen

Voor elke categorie, wordt het verschil berekend tussen het percentage van de consumenten dat positief is en het percentage dat negatief is. Het gewogen gemiddelde van de berekende verschillen(gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) bepaalt het niveau van de index.

Het belang van de index op het consumentenvertrouwen

Deze index is een barometer van het aanvoelen van de huishoudens van hun eigen financiële situatie en van de economische situatie van het land. Indirect onthult dit dus de bereidheid van de huishoudens om geld uit te geven, wat een belangrijke indicator is voor het economisch herstel van een land en de stevigheid van dit herstel.

Een stijging van het vertrouwen in juli ten opzichte van de vorige maanden

Het consumentenvertrouwen blijft stijgen sinds het begin van juni 2016. Volgens de NBB zijn het voornamelijk “de vooruitzichten voor de algemene economische situatie die duidelijk zijn verbeterd”. Daarnaast is de algemene index van het consumentenvertrouwen gestegen, want in juni was deze -6 en in juli was deze gestegen tot -4. Hier in detail de prognoses van de NBB.

  • De economische situatie in België: de vooruitzichten zijn verbeterd sinds juni 2016. De index steeg van -11 naar -6. Hoewel dit cijfer nog steeds negatief is, is dit wel de beste score sinds februari van dit jaar.
  • De werkloosheid in België. Consumenten zijn over het algemeen positief over het peil van de werkloosheid, want met 13 punten op de index is dit het beste cijfer tijdens het voorbije jaar. Enkel in juni waren consumenten nog iets positiever, met 12 punten op de index.
  • De financiële situatie van het gezin: hier lijken consumenten iets meer vertrouwen te hebben dan vorige maand, want de index is gestegen van -2 in juni naar -1 in juli. Hiermee geven consumenten blijk van meer vertrouwen dan in de voorbije 12 maanden.
  • Het sparen voor gezinnen: het lijkt erop dat huishoudens steeds meer geneigd zijn om op te sparen. De vertrouwensindex op dit gebied bereikte 4 deze maand, terwijl het vorige maand nog 0 was.