Studiegeld 2017-2018 : studeren kost € 330 meer in Vlaanderen

|Posted by | Persoonlijke Lening
Tags: ,

studiegeld

Het merendeel van de Belgen zullen het hierover eens zijn : Vlaanderen en Wallonië verschillen aanzienlijk. Naast het onderscheid in de talen verschilt ook het studiegeld in het hoger onderwijs, en dat ook soms nog per type onderwijs. Welke studenten betalen het minste? Ontdek de antwoorden in dit artikel gebaseerd op onderzoek van TopCompare.be.

Studiegeld: een verschil van bijna 50%

In het onderzoek worden de inschrijvingskosten voor hoger onderwijs in de Vlaamse en Franse gemeenschap vergeleken, zowel voor de universiteit als de hoge-scholen (lange en korte opleidingen). Belangrijk om weten is dat bepaalde studenten in België kunnen genieten van een studiebeurs. Daarom zijn de studenten ingedeeld volgens 3 profielen: regulier (zonder financiële moeilijkheden), bijna-beursstudenten (beperkte financiële middelen maar genieten daardoor bepaalde hulp) en beursstudenten (ontvangen een studiebeurs).

Tip

Het studiegeld in de Franse Gemeenschap in de hoge scholen varieert naargelang het jaar waarin de student zich bevindt. Voor korte opleidingen hebben de eerste twee jaren dezelfde inschrijvingskosten, terwijl het derde jaar iets duurder is. Voor langere studies geldt hetzelfde: het 1e, 2e en 4e jaar vereisen een gelijkaardig bedrag aan studiegeld terwijl de 3e en 5e jaren gevoelig duurder zijn. In de Vlaamse gemeenschap berekenen de Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs hun studiegeld gebaseerd op vaste kost, met daarbovenop een bedrag waarbij studenten betalen per studiepunt.

a. Reguliere studenten : een gemiddelde kloof van € 430

Wetende dat 1 volledig schooljaar normaliter 60 studiepunten inhoudt, betaalt een reguliere student in Vlaanderen € 906 . Ten zuiden van de Belgische taalgrens bedraagt deze som € 472.

Aan de hoge school betaalt een Vlaamse reguliere student jaarlijks ook € 906, terwijl in Wallonië dit bedrag tot gemiddeld € 190 per jaar gaat voor korte studies (3 jaar) en € 390 voor langere studies (5 jaar).

Aan de universiteit daarentegen zijn de inschrijvingstarieven in het algemeen hetzelfde in heel Wallonië, namelijk ongeveer € 835. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Franstalige universiteiten UCL en ULB. In Vlaanderen zijn de inschrijvingskosten voor de universiteit dezelfde als die aan de hoge school; een reguliere student betaalt € 906 om aan de universiteit te mogen studeren, zoals bij de KU Leuven en UGent.

b. Bijna-beursstudenten : studiegeld dubbel zo duur in Vlaanderen

Studenten die in een moeilijkere situatie zitten, maar nog niet voldoende voor een studiebeurs, ontvangen hulp van de Staat om zo minder studiegeld te hoeven betalen dan reguliere studenten. Ook hier is het verschil tussen de twee gemeenschappen opnieuw groot. Meer specifiek kost een schooljaar in Wallonië gemiddeld € 245, terwijl dit maar liefst € 480 is in Vlaanderen. Vlamingen zijn hier dus duidelijk in het nadeel.

Aan de hoge school betaalt een Waal jaarlijks gemiddeld € 80 voor korte studies en € 280 voor die van lange aard.

Aan de universiteit bedraagt het studiegeld € 374 aan de UCL en ULB, allebei in de Franstalige regio. Dit loopt op tot € 480 in KU Leuven en UGent.

c. Beursstudenten : een enorme ongelijkheid

Bij de beursstudenten is er ook een heel groot verschil. Walen kunnen immers genieten van een volledige beurs, die hen toelaat om geen enkele euro te moeten uitgeven aan inschrijfgeld, of het nu om een universiteit of hoge school gaat. Daartegenover moeten Vlamingen nog steeds tot € 107 betalen, bij beide soorten hoger onderwijs.

De verschillende financiële hulpmiddelen

In België kunnen studenten en ouders op meerdere manieren financiële hulp verkrijgen. Langs de ene kant wordt kinderbijslag op basis van het jaarlijkse inkomen van de ouders en de familiale situatie. Gegeven het opvallend verschil tussen Wallonië en Vlaanderen in termen van studiegeld zou men kunnen verwachten dat Nederlandstalige families hierdoor een grotere financiële hulp zouden kunnen genieten vanuit de kinderbijslag. Dit is echter niet het geval. Ook al is het toegekende bedrag verschillend, dan nog krijgen deze families slechts 6 euro meer per jaar en per kind onder 25 jaar ingeschreven in een hoger onderwijs instelling.

Belgische studenten kunnen ook een beurs ontvangen, gebaseerd op de criteria hierboven. Hoewel de criteria en bedragen vrij duidelijk zijn in Vlaanderen, worden die in Wallonië telkens opnieuw vastgesteld per situatie. De documenten die een student opstuurt naar juristen worden geval per geval aandachtig bestudeerd. Hierna bepalen de juristen het bedrag van de beurs.

Tip

In Vlaanderen gebruikt de overheid een puntensysteem om de beurs te bepalen op basis van de familiale situatie.

Familiale situatieJaarlijks netto-inkomenBedrag van een jaarlijkse beurs toegekend aan een student van de Vlaamse gemeenschap
Alleenstaande ouder met twee kinderen (2 punten)€ 14.500Student op kot : € 4.000
Student zonder kot : € 2.400
€ 24.000Student op kot : € 2.150
Student zonder kot : € 1.300
€ 40.000€ 0
Koppel met 4 kinderen
(4 punten)
€ 18.500Student op kot : € 4.000
Student zonder kot : € 2.400
€ 28.000Student op kot : € 2.600
Student zonder kot: € 1.600
€ 55.000€ 0

Tot slot is een studielening afsluiten in geval van nood een mogelijkheid. En ja, studeren is duur. Wanneer alle kostenposten naast elkaar worden gelegd (studiegeld, kot, boeken, transport, voeding, …) wordt het totaalbedrag al snel hoog. Jaarlijks loopt dit bedrag op tot bijna € 8.000 per student die bij zijn/haar ouders woont en ongeveer € 12.500 indien de student op kot zit. Over de gehele studieperiode stelt dit een aanzienlijk bedrag voor: tot ongeveer € 37.500 (bachelor, over 3 jaar) en € 62.500 (master, over 5 jaar). De interesten voor dergelijke kredieten variëren tussen 4,95% en 10%, afhankelijk van de financiële instellingen. Weet dat het bijvoorbeeld mogelijk is voor een student om op een lening van € 37.500 op 5 jaar (60 maandelijkse aflossingen)  tot € 4.738 te besparen als de student de juiste lening kiest.