Tot welke leeftijd kan je een huis kopen ?

|Posted by | Hypothecaire Lening
Tags:
Tot welke leeftijd kan je een huis kopen?
  • Volgens een onderzoek van het Belgische financiële vergelijkingsplatform TopCompare is het afsluiten van een hypothecaire krediet een grote uitdaging voor senioren.
  • Voor de meerderheid van de banken geldt dat de laatste aflossing uiterlijk op de leeftijd van 70-75 jaar moet plaatsvinden.
  • ING is de enige bank die een hypothecaire lening aanbiedt tot de leeftijd van 85 jaar.
  • Andere banken hebben geen vaste leeftijdsgrens: elk geval wordt afzonderlijk geanalyseerd.

Je krijgt niet zomaar een lening: elke aanvraag voor een hypothecaire lening wordt door de bank zorgvuldig onderzocht om na te gaan of je over voldoende maandelijkse reserves beschikt om de lening binnen de looptijd af te lossen. De bank houdt over het algemeen rekening met de volgende factoren bij het indienen van een aanvraag: het bedrag en de stabiliteit van het inkomen, de weerkerende kosten en de uitstaande leningen, de leeftijd en gezinssituatie en de quotiteit (de verhouding tussen het geleende bedrag en de prijs van het onroerend goed).

Het is sinds 1 januari 2020 moeilijker geworden voor jonge huishoudens met weinig eigen vermogen om een hypothecaire krediet te krijgen, maar ook de situatie voor ouderen is niet eenvoudiger geworden.

“De wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van leeftijd, maar toch blijft dit een bepalend criterium in de procedure voor het verstrekken van hypothecaire leningen. Elke lening is een risico voor de bank en jammer genoeg zijn senioren daar vaak de dupe van” volgens Quentin Denis, CEO van TopCompare.be. “De banken zijn immers bang van het “biologische risico”, dat wil zeggen: dat de persoon overlijdt vóór de aflossing van de lening. Bovendien is het bedrag van de pensioenen vaak lager dan het salaris tijdens iemands carrière, wat niet in het voordeel van de ouderen werkt. ”

Geen richtlijn van banken 

In feite is er geen vaste leeftijdsgrens: elke bank bepaalt haar eigen voorwaarden voor het verstrekken van hypothecaire leningen. Niettemin lijken bepaalde trends zich af te tekenen.

  • Demetris en AG Assurance zijn voorzichtig: de lener mag niet ouder zijn dan 65 jaar op het moment van de laatste aflossing.
  • Bij BNP Paribas Fortis is het algemene plafond 67 jaar.
  • Axa, Crelan & Europabank accepteren over het algemeen een hypothecaire lening tot 75 jaar.
  • Argenta legt de limiet op 77 jaar.
  • ING heeft de hoogste limiet, met 85 jaar aan het einde van de lening.
  • Bij Belfius, KBC & bpost bank wordt per aanvraag bepaald wat de maximumleeftijd is. Dit betekent dat ze geen vaste leeftijd hanteren, maar dat dit afhankelijk is van de situatie van de aanvrager.

“Als je met iemand anders een woning wilt kopen, vergeet dan niet beide namen op het contract te vermelden. Veel banken houden rekening met de leeftijd van de jongere koper. Dit kan het makkelijker voor je maken om een hypotheek te krijgen” adviseert Quentin Denis.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.