Ingebrekestelling – wat is dat?

|Posted by | Financiën
Tags:

Ingebrekestelling

Definitie: Ingebrekestelling

De ingebrekestelling is “(…) een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.) Die ingebrekestelling wordt bij voorkeur aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan worden vastgesteld dat de geadresseerde de boodschap heeft ontvangen.” (FOD Economie)

Note

Met andere woorden, de ingebrekestelling is de krachtige vordering tot betaling van een verschuldigd bedrag binnen een bepaalde periode, vóór eventuele juridische procedures en betrokkenheid van een gerechtsdeurwaarder. Deze term verwijst naar zowel het document dat naar de schuldenaar is gestuurd als de gevolgen van de ontvangst ervan.

Ingebrekestelling, herinneringsbrief, sommatie om te betalen : wat zijn de verschillen?

Deze drie termen worden gebruikt om enigszins verschillende acties aan te duiden.

 • “Ingebrekestelling” betekent “wij bevelen u om te betalen”. Deze woorden of hun equivalent staan meestal in de brief.
 • “Sommatie om te betalen” is een synoniem van het eerste.
 • “Herinneringsbrief” wordt gebruikt in een bredere en in het algemeen wat vagere context, met minder dwingende inhoud.

Waarom krijg ik deze thuisgestuurd?

Als u niet betaalt voor een aankoop, een factuur, een maandelijkse betaling of iets anders, stuurt uw schuldeiser u een zogenoemde herinneringsbrief, om u eraan te herinneren dat u nog steeds iets moet betalen. U ontvangt deze brief meestal een paar dagen na de vervaldatum van uw factuur.

In het geval van weigering van betaling, of als u na één of twee herinneringsbrieven nog geen reactie heeft gegeven, zal de schuldeiser een aanvullende actie ondernemen en u een ingebrekestelling sturen. Dit is essentieel voordat juridische stappen worden ondernomen. Deze wordt ook bij voorkeur op aangetekende wijze verzonden, met het oog op een ontvangstbevestiging, wat altijd nuttig is in geval van een geschil (bewijs erkend door de Belgische rechtbanken).

Als de crediteur dit wenst, kan hij bovendien een incassobedrijf inschakelen om als tussenpersoon op te treden. Dit betekent dat u het bezoek van een gerechtsdeurwaarder krijgt.

Snel even tussendoor over de rol van een gerechtsdeurwaarder:

De gerechtsdeurwaarder is vooral een jurist! Hij heeft de status van minister en officier en heeft de bevoegdheid om handelingen te authenticeren. Dit betekent dat het hen wettig en geldig maakt in de ogen van rechtvaardigheid. In geval van weigering van betaling van een schuld, zal de deurwaarder tussenbeide komen en, indien nodig, een beslag oefenen. Maar wees gerust, hij heeft ook de rol van het informeren en adviseren van zijn klanten en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Wat bevat de ingebrekestellingsbrief precies?

Om wettig te zijn, moet deze brief bepaalde belangrijke informatie bevatten:

 • De datum van schrijven;
 • De vermelding “ingebrekestelling” zodat het doel van de brief duidelijk is;
 • Het adres van de geadresseerde;
 • De contactgegevens van de afzender van de brief;
 • De vereiste betalingstermijn;
 • De sommatie van de verschuldigde betaling;
 • De redenen waarom betaling vereist is;
 • De handtekening van de afzender.

Voor meer efficiëntie kan de afzender ook verschillende bijlagen bij de aanmaning voegen, zoals de mogelijke bestelling, de factuur, de offerte, etc. Zo vormen deze een bewijs.

Hoe wordt zo’n brief verstuurd?

Een ingebrekestelling kan op twee manieren worden verzonden, ongeacht of de schuldeiser of de deurwaarder hiervoor verantwoordelijk is: per e-mail of per post. Opgemerkt moet echter worden dat dit in het eerste geval moet gebeuren via gekwalificeerde dienstverleners door de FOD Economie.

Kortom, om te voorkomen dat u in een slechte situatie terechtkomt en een ingebrekestelling of een bezoek van een gerechtsdeurwaarder krijgt, is het beter om twee keer na te denken alvorens aankopen te doen. Maar als de behoefte zich voordoet, vergelijk dan eerst de aanbiedingen van creditcards en leningen in België om die te vinden die het beste past bij uw behoeften en uw financiële situatie. Op deze manier minimaliseert u het risico van ingebrekestellingen.

Bekijk en vergelijk nu: