Verlies ik mijn inkomen als ik ziek ben?

|Posted by | Financiën, Lifestyle

Wanneer je ziek bent, is het nooit een goed idee om te gaan werken. Het kan je zieker maken en het risico bestaat dat je je collega’s besmet. Maar hoe zit het met je verloning als je door gezondheidsredenen thuis moet blijven?

De werkgever moet gedurende een bepaalde periode je loon blijven betalen wanneer je door ziekte afwezig bent. De spelregels variëren voor bedienden en arbeiders.

Bediende

Als je als bediende werkt, moet de werkgever gedurende de eerste 30 dagen van je afwezigheid je loon betalen. Die is wettelijk verplicht om dat te doen voor alle bedienden met een contract van onbepaalde duur of een contract van minstens drie maanden. Als je na 30 dagen nog altijd niet kunt gaan werken, zal het ziekenfonds je loon betalen. Er wordt gesproken van primaire ongeschiktheid wanneer je een jaar niet kunt gaan werken. Dat begint vanaf de datum waarop de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid goedkeurt.Gedurende die periode ontvang je 60 procent van jouw brutoloon.

Na één jaar primaire ongeschiktheid wordt er gesproken van invaliditeit. Hoeveel je dan ontvangt van het ziekenfonds, is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Een alleenstaande ontvangt 55 procent van zijn brutoloon, terwijl dat voor een bediende met een kind ten laste 65 procent is. Voor een samenwonende werknemer daalt dat percentage tot 40 procent.

Bediende met een kort contract en arbeiders

Bedienden met een contract van maximaal drie maanden en arbeiders krijgen gedurende de eerste zeven dagen van hun afwezigheid een volledige verloning, na betaling van de bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Daarna daalt dat percentage stelselmatig. Als je tot die groep behoort ontvang je tussen dag 8 en 14 van jouw afwezigheid nog 86,93 procent van het loon. Vanaf dag 15 tot en met dag 30 krijg je  26,93 procent van het begrensde brutoloon. Daar komt 86,93 procent bij van het gedeelte boven die grens. Na een periode van dertig dagen gelden dezelfde regels als bedienden met een vast contract of één van minstens drie maanden. Arbeiders moeten weliswaar minstens één maand ononderbroken in dienst zijn om aanspraak te maken op een gewaarborgd loon.

Het gewaarborgde loon weigeren

Een werkgever mag in sommige gevallen weigeren om het gewaarborgde loon uit te betalen. Dat is het geval wanneer je de werkgever geen ziekteattest geeft binnen de voorgeschreven termijn of wanneer je niet laten weten dat je arbeidsongeschikt bent. Ook wanneer je weigert om je te laten checken door een controlearts is jouw baas niet verplicht om een gewaarborgd loon uit te betalen.

Dag vrij zonder ziektebriefje

Het federale parlement heeft onlangs een wet goedgekeurd waardoor je drie keer per jaar een dag afwezig kan zijn wegens ziekte zonder dat je een ziektebriefje in handen moet hebben. Die regeling geldt voor alle bedrijven met minstens 50 werknemers. Voor de kleinere ondernemingen wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen nog altijd aan de werknemer vragen om een ziekteattest voor te leggen bij een dag afwezigheid.

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.