Verschil tussen een vaste en variabele rentevoet

|Posted by | Leningen
Tags: ,

variabele rentevoet

U hebt waarschijnlijk al gehoord over vaste en variabele rentevoeten wanneer u een aanvraag hebt gedaan voor een lening. Maar weet u ook echt wat het verschil is tussen de twee? Hier geven wij u hun voornaamste kenmerken zodat u kan weten welke rentevoet het beste bij u past.

1. Wat is een variabele rentevoet?

Door beroep te doen op dit type rentevoet, gaat u akkoord met de financiële instellingen dat de rentevoet op uw krediet in beperkte mate kan variëren in functie van de evolutie op de financiële markten. De data waarop de rente herzien kan worden en de minimale en maximale waarde van de rentevoet worden normaal gezien vooraf in het contract van de lening vermeld. U kan aan uw bank vragen om een schriftelijke melding te krijgen telkens wanneer een aanpassing wordt gedaan. De evolutie van de rentevoeten is gebaseerd op de referentie-indexen, zoals bijvoorbeeld de Euribor voor de Eurozone.

2. Wat is een vaste rentevoet?

In tegenstelling tot een variabele rentevoet, is de vaste rentevoet niet onderworpen aan de evolutie van de financiële markten. De rentevoet zal gedurende de hele looptijd van de lening hetzelfde blijven. Het tarief wordt afgesproken met uw bank wanneer u een lening aanvraagt en kan variëren in functie van uw profiel (inkomen, aantal lopende leningen, familiale situatie, etc.)

Lees ons artikel: 6 tips om uw leningsaanvraag te optimaliseren

3. Waarom een vaste rentevoet kiezen?

Als u van zekerheid houdt, zal de vaste rentevoet het best bij u passen. U bent er zeker van iedere maand een vast bedrag te betalen tot het einde van uw lening. U spreekt samen met de bank de rentevoet en de looptijd van uw krediet af, waardoor u eenvoudig kan inschatten wat het totale bedrag zal zijn dat u zal moeten terugbetalen.

Het nadeel van dit type rentevoet is dat u niet kan profiteren van een daling in de rente op de financiële markten. Als verwacht wordt dat de rente nog verder kan dalen, zal een vaste rentevoet u meer kosten omwille van het feit dat het u zekerheid garandeert.

Aangezien niemand de toekomst kan weten, is het belangrijk om uw financiële draagkracht in te schatten om zo te kunnen beoordelen of u genoegen kan nemen met een zekere mate van onzekerheid.

4. Waarom kiezen voor een variabele rentevoet?

Met dit type rentevoet kan u verwachten geld te besparen ten opzichte van een vaste rentevoet. Niet alleen is de interestvoet die als uitgangspunt gebruikt wordt door de bank aantrekkelijker, ook zijn de tarieven in overeenstemming met de financiële markten voordeliger.

U kan beslissen om een variabele rentevoet te overwegen als u denkt dat de rente op de financiële markten laag zal blijven of nog verder zal dalen. U doet er goed aan om u te verzekeren als de rente nu opeens zeer snel zou stijgen. Om u in te dekken tegen deze onzekerheid kan u bij de ondertekening van uw lening kiezen voor een variabele rentevoet kiezen die begrensd is. Zo kan de rentevoet van uw lening niet boven een bepaald plafond gaan wanneer zich een zeer sterke stijging zou voordoen in de rente. Anderzijds kan u kiezen hoe frequent de rentevoet kan worden herzien. Hoe vaker uw bank het tarief kan herzien, hoe aantrekkelijker de rentevoet die als uitgangspunt wordt genomen, maar hoe minder zekerheid u hebt.

Lees ons artikel: 4 manieren om te lenen op een doordachte manier

De interestvoet die u moet kiezen hangt dus af van uw situatie en van uw wensen. Leningen op afbetaling laten u enkel toe om een vaste rente te betalen. Een hypothecaire lening daarentegen kan u wel afsluiten met een variabele rentevoet. Aarzel niet om dit na te gaan bij uw bank!

Mitch Scheiner

Over Mitch Scheiner

Ik heb mijn diploma in financiën gehaald, en voer graag analyses uit over hoe consumenten zoveel mogelijk kunnen besparen op lange termijn.