Waarom een verzekering aangaan bij jouw lening?

|Posted by | Leningen
Tags: ,
Waarom een verzekering aangaan bij jouw lening?

Een tegenslag valt soms sneller voor dan we zelf denken. Wat zou je bijvoorbeeld doen wanneer je niet meer in staat bent om jouw krediet af te betalen als gevolg van een ongeval, het verlies van jouw job, of erger, jouw overlijden? Een verzekering gekoppeld aan je lening kan jou en jouw familie financieel beschermen bij deze tragische gebeurtenissen. Wat moet je weten?

Wat is een verzekering die verbonden is aan een lening?

Een kredietverzekering is een dekking die dient om jou als kredietnemer te beschermen wanneer je niet langer in staat bent om je lening af te betalen. Vaak dekt ze verschillende risico’s, zoals overlijden, verlies van inkomsten, handicap of ziekte. Je sluit deze verzekering meestal af bij jouw kredietgever bij het ondertekenen van het contract. Indirect is zo ook de kredietgever zelf beschermt tegen wanbetaling van jouw krediet.

De meest voorkomende verzekeringen bij een lening zijn:

  • De schuldsaldoverzekering: In geval van het overlijden van de lener betaalt deze verzekering de nog uitstaande bedragen terug aan de kredietgever. Zo zijn jouw familieleden of andere erfgenamen beschermd en erven ze geen schulden.
  • De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen: De verzekering helpt je bij de aflossing van je hypothecaire lening wanneer je jouw inkomsten verliest door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit.

Is het zinvol om een verzekering aan te gaan bij een lening?

Bij een consumentenkrediet, zoals een auto-, renovatie- of persoonlijke lening, is een aanvullende verzekering optioneel. Hoewel het hier vaak om kleinere bedragen van enkele duizenden euro’s gaat, kan het nog steeds nuttig zijn om je in te dekken tegen onvoorziene gebeurtenissen, zoals je overlijden, invaliditeit of arbeidsonbekwaamheid. In dat geval valt van de ene op de andere dag een deel of zelfs jouw volledige inkomen weg. Zo’n verzekering beschermt je gezin dan tegen financiële kopzorgen. Hoe hoger de geleende bedragen, hoe slimmer het is om verzekerd te zijn.

Bij een hypotheeklening zal de bank je vaak verplichten om een verzekering aan te gaan. Het gaat hier dan om een schuldsaldoverzekering die hen een terugbetaling van jouw lening garandeert in het geval van jouw overlijden. Banken bieden vaak gunstige voorwaarden wanneer je deze verzekering aangaat bij jouw lening. Het is in elk geval aangeraden om deze dekking aan te gaan voor een woonkrediet, aangezien het bij deze leningen typisch om grotere bedragen en langere looptijden gaat.

Is het mogelijk om van fiscale voordelen te genieten?

Met de afschaffing van de Vlaamse woonbonus vanaf 1 januari 2020 is het ook niet meer mogelijk om de premies van je schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen. Mensen die voorheen een woonkrediet en schuldsaldoverzekering hadden afgesloten, kunnen dat wel nog.

Wel kunnen de premies nog altijd fiscaal worden ingebracht in de korf van pensioensparen. Zo kunnen de premies van een schuldsaldoverzekering je een vermindering van 30% opleveren (voor bedragen tot € 990) of 25% (voor bedragen tussen € 990 en € 1.270). Maar let op: als je de premies ingeeft en je overlijdt, betalen je erfgenamen een belasting van 8% op het uitbetaalde kapitaal. Misschien is het dus beter om het vak pensioensparen enkel te gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Waar een verzekering aangaan voor jouw lening?

De verzekering kan aangeboden worden door de kredietgever, een verzekeringsmaatschappij of de overheid.

  • Bij jouw kredietgever: Je zal een voorstel krijgen om een verzekering af te sluiten bij jouw lening. De kredietgever zal je in ruil meestal een betere rentevoet op jouw hypothecaire lening geven. Toch kan de bank jou de lening niet weigeren als je besluit om ergens anders de verzekering aan te gaan. Sommige banken bieden ook een verzekering voor een lening op afbetaling aan.
  • Bij een verzekeringsmaatschappij: Je kan jouw verzekering ook bij een verzekeringsmaatschappij afsluiten. Hierdoor laat je de concurrentie spelen en kan je kiezen voor de meest interessante premie.
  • De Vlaamse en Waalse overheid beschermen je bij het afsluiten van een hypothecaire lening gratis tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of onvrijwillige arbeidsongeschiktheid. Je moet jou kort na het afsluiten van de hypothecaire lening verzekeren en er zijn vaak strikte voorwaarden. De voorwaarden in Vlaanderen lees je op deze website, die in Wallonië hier. Er is momenteel nog geen gratis verzekering beschikbaar in het Brusselse gewest.

Wat zijn de voorwaarden van deze verzekering?

Hieronder vind je een niet exhaustieve lijst van voorwaarden die kunnen gesteld worden bij jouw verzekering bij een krediet:

  • Een minimaal te waarborgen bedrag
  • Een vragenlijst over jouw gezondheid en in sommige gevallen een medisch onderzoek. Voor ouderen en ontleners met een hoog medisch risico (ziekte, invaliditeit) zal de verzekeringspremie waarschijnlijk hoger zijn dan voor anderen, vooral omdat deze wordt berekend op basis van het te verzekeren risico. Als je gezondheidsproblemen hebt, is er namelijk meer kans om ziek te worden en dus niet in staat te zijn om terug te betalen.
  • Een verzekeringsduur van dezelfde lengte als die van de lening waaraan het gekoppeld is. De ontlener heeft de keuze in de betaling van de premies: één enkele betaling of het spreiden van de betalingen samen met de terugbetalingen van het krediet.

Daarnaast heeft de ontlener het recht om ten allen tijde de verzekering te beëindigen door betaling van een verbrekingsvergoeding.

Nu je de belangrijkste antwoorden over de verzekeringen bij een lening kent, kan je met een gerust hart leningen vergelijken via onze vergelijkingstools.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.