Waarom een verzekering aangaan bij jouw krediet?

|Posted by | Leningen
Tags: ,

krediet

Tegenslagen kunnen helaas sneller voorvallen dan we denken. Wat zou je doen wanneer je bijvoorbeeld niet in staat bent om jouw krediet af te betalen als gevolg van een ongeval, verlies van jouw baan of een andere reden? Een bijkomende verzekering gekoppeld aan jouw lening kan jou en jouw familie helpen het hoofd boven water te houden bij deze tragische omstandigheden. Lees hier alles wat je moet weten over deze verzekeringen.

Wat is een verzekering die verbonden is aan een krediet?

Een kredietverzekering is een dekking die dient om de kredietnemer, en indirect de kredietgever, te beschermen wanneer de kredietnemer niet langer in staat is om af zijn of haar lening af te betalen als gevolg van situaties die in het contract vermeld staan. Dit soort verzekering wordt meestal aangeboden door de kredietgever bij het ondertekenen van het contract en kan verschillende risico’s dekken, zoals overlijden, verlies van inkomsten, handicap of ziekte.

De meest voorkomende zijn:

 • De schuldsaldoverzekering: in geval van overlijden van de lener, worden de uitstaande bedragen gedekt. Zo worden de familieleden beschermd en erven ze geen schulden.
 • De verzekering Gewaarborgd Inkomen: het ondersteunt je wanneer je jouw bron van inkomsten verliest, met name na het verlies van een baan als gevolg van een ziekte, werkonbekwaamheid of invaliditeit.

Is het zinvol om een verzekering aan te gaan bij een lening?

Bij een consumentenkrediet – waar het typisch om kleinere bedragen gaat van enkele duizenden euro’s – is een aanvullende verzekering optioneel. Het is uiteraard nog steeds nuttig om je in te dekken tegen het onvoorziene, zeker als je risico avers bent of je een groot financieel risico loopt als je niet langer zou kunnen terugbetalen. Hoe hoger de geleende bedragen zijn, des te slimmer het is om verzekerd te zijn!

Bij een hypotheeklening, zal de bank je vaak verplichten om een verzekering aan te gaan. Banken bieden vaak gunstige voorwaarden wanneer je een verzekering aangaat bij jouw lening. Het voordeel voor hen is dat het de terugbetaling garandeert. Het is aangeraden om een verzekering aan te gaan voor een hypotheek, aangezien het bij deze leningen typisch om grotere bedragen en langere looptijden gaat.

btn_PL_1_DUTCH

Is het mogelijk om van fiscale voordelen te genieten?

Met de afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 is het ook niet meer mogelijk om de premies van je schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen. Mensen die voorheen een woonkrediet en schuldsaldoverzekering hadden afgesloten, kunnen dat wel nog. Wel kunnen de premies nog altijd fiscaal worden ingebracht in de korf van pensioensparen. Zo kunnen de premies van een schuldsaldoverzekering je een vermindering voor het langetermijnsparen van 30% opleveren (voor bedragen tot € 990) of 25% (voor bedragen tussen € 990 en € 1.270).

Waar een verzekering aangaan voor jouw lening?

De verzekering kan aangeboden worden door de kredietgever, een derde verzekeringsmaatschappij of de overheid.

 • Bij jouw kredietgever: er zal je een verzekering aangeboden worden bij het afsluiten van jouw lening. De kredietgever zal je meestal een betere rentetarief geven op jouw hypothecaire lening als je de verzekering bij hen afsluit. Maar de kredietgever kan je de lening niet weigeren als je besluit om ergens anders de verzekering aan te gaan.
 • Bij een derde verzekeringsmaatschappij: deze zal je toelaten om de concurrentie te laten spelen en te kiezen voor de meest interessantere premie.
 • De administraties van Vlaanderen of Wallonië kunnen je in het kader van een hypotheeklening gratis beschermen tegen een inkomstenverlies door het verlies van jouw baan of onvrijwillige arbeidsongeschiktheid. Dit vaak onder strikte voorwaarden qua inkomen, etc. Deze verzekering moet korte tijd na het sluiten van jouw hypotheeklening worden afgesloten, die gebruikt moet worden voor de aankoop, inrichting, verbouwing en het bouwen van een huis. Er is momenteel nog geen gratis verzekering beschikbaar in het Brusselse gewest maar wel in:
  • Vlaanderen: de verzekering genaamd ‘Verzekering Gewaarborgd Wonen’, die moet worden aangegaan in de loop van het jaar dat volgt op de vrijgave van het kapitaal. Deze geldt voor 10 jaar. Voor meer informatie kan je de voorwaarden lezen op hun website.
  • Wallonië: deze verzekering moet binnen de 6 maanden na de afsluiting van de kredietovereenkomst aangegaan worden en dekt de terugbetaling van jouw krediet tot € 6.200 per jaar voor een maximum van 3 jaar. Het verlies van inkomsten dient te geschieden binnen de eerste 8 jaar van het krediet. Voor meer informatie kan je de voorwaarden lezen op hun website.

Wat zijn de voorwaarden van deze verzekering?

Hieronder vind je een niet exhaustieve lijst van voorwaarden die kunnen gesteld worden bij jouw verzekering bij een krediet:

 • Een minimaal te waarborgen bedrag
 • Een vragenlijst over jouw gezondheid en in sommige gevallen een medisch onderzoek. Voor ouderen en ontleners met een hoog medisch risico (ziekte, invaliditeit) zal de verzekeringspremie waarschijnlijk hoger zijn dan voor anderen, vooral omdat deze wordt berekend op basis van het te verzekeren risico. Als je gezondheidsproblemen hebt, is er namelijk meer kans om ziek te worden en dus niet in staat te zijn om terug te betalen.
 • Een verzekeringsduur van dezelfde lengte als die van de lening waaraan het gekoppeld is. De ontlener heeft de keuze in de betaling van de premies: één enkele betaling of het spreiden van de betalingen samen met de terugbetalingen van het krediet.

Daarnaast heeft de ontlener het recht om ten allen tijd de verzekering te beëindigen door betaling van een verbrekingsvergoeding.

Met al deze antwoorden over verzekeringen bij kredieten op zak, kan je nu met een gerust hart leningen vergelijken via onze vergelijkingstool.

btn_PL_1_DUTCH

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.