Wanneer mag je jezelf rijk noemen in België?

|Posted by | Financiën, Lifestyle

Iedereen droomt ervan om rijk te zijn. Alleen is het ver van duidelijk wanneer je jezelf kunt beschouwen als een kapitaalkrachtig persoon. Wij doen alvast een poging. 

Uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel blijkt dat het gemiddelde inkomen van een Belg die voltijds werkt welgeteld 3.832 euro per maand bedroeg in 2020 . Het mediaanloon kwam dat jaar uit op 3.550 euro. Dat betekent dat 50 procent van de werknemers maximaal 3.550 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept.

Je mag jezelf met andere woorden tot de rijkere helft van België rekenen zodra jouw brutoloon de kaap van 3.550 euro rondt. Maar kan je jezelf dan ook effectief rijk noemen? Een alleenstaande die maandelijks 3.550 euro opstrijkt, houdt daar netto 2.260 euro van over. Dat zal voor veel mensen voldoende zijn om elke maand rond te komen en eventueel wat geld opzij te zetten, maar je zal er niet snel een miljonair door worden.

Geen objectieve manier om rijkdom te bepalen

Verschillende studies hebben al aangetoond dat het praktisch onmogelijk is om op een objectieve manier te bepalen of je rijk bent. Iedereen geeft immers een eigen invulling aan het begrip rijkdom.

Uit een onderzoek van David Krueger, een Amerikaans psycholoog en specialist in geldkwesties, blijkt dat negen op de tien mensen zich rijk zouden noemen als hun loon verdubbelt. Opvallend: mensen die hun inkomen effectief zagen verdubbelen, verdubbelden ook het bedrag van hun ideale inkomen.

Geld maakt gelukkig tot op een bepaald punt

Misschien moeten we het begrip rijkdom op een andere manier bepalen? We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het punt waarop meer geld je niet langer nog gelukkiger maakt. Het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit van Gent uit 2018 toont aan dat die grens op zo’n 4.000 euro netto per maand ligt.

Zo blijkt dat wie 2.500 euro per maand verdient een half punt hoger scoort op de schaal van levenstevredenheid dan wie 2.000 euro heeft. Wie 3.000 euro heeft, voelt zich nog wat gelukkiger. Vanaf 4.000 à 4.500 euro word je dus niet langer gelukkiger. Integendeel, vanaf dat grensbedrag daalt het geluksgevoel naarmate er meer geld binnenkomt. Volgens het onderzoek voelt iemand die maandelijks 6.000 euro opstrijkt zich even gelukkig als iemand die elke maand 2.500 euro ontvangt.

Hoe word je miljonair? 

We kunnen ervan uit gaan dat miljonairs zichzelf wel rijk mogen noemen. Maar hoe zorg je ervoor dat er minstens 1 miljoen euro op je rekening staat? We mogen daarbij niet vergeten dat een beroepsinkomen niet de enige manier is om geld te generen. Als je je rijkdom zo snel mogelijk wilt uitbreiden, raden we aan om een deel van je kapitaal aan het werk te zetten.

Bij het merendeel van de banken moet je tot op vandaag tevreden zijn met een spaarrente van 0,11 procent. Dat betekent dat je per 10.000 euro jaarlijks 11 euro aan interesten krijgt. Wat als je je kapitaal belegt? Als je een beleggingshorizon van 40 jaar hebt, kan je miljonair worden door maandelijks 150 euro te beleggen. Om dat te realiseren moet je wel een jaarlijks rendement van 10,6 procent per jaar kunnen realiseren. Dat lijkt lastig, maar als we kijken naar de historische prestaties van enkele indexen, zien we dat dat zeker haalbaar is. We nemen de S&P500 als voorbeeld. Tussen 1957 en 2021 stond die Amerikaanse index garant voor een geannualiseerd rendement van zo’n 11 procent. Je kunt de prestaties van zo’n index perfect volgen door te investeren in zogenaamde ETF’s. Dat zijn passieve beleggingsfondsen die een bepaalde index volgen.

Je kunt op die manier ook beleggen in Bel20. De historische prestaties van de Belgische sterindex zijn wel minder goed dan die van de S&P500. Tussen 1991 en 2021 realiseerde die index een gemiddeld jaarlijks rendement van zo’n 7,6 procent Bij zo’n rendement moet je 40 jaar lang maandelijks 340 euro beleggen om miljonair te worden.

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.