Wat houdt het 3D Secure systeem in?

|Posted by | Kredietkaart
Tags: , ,
3D Secure


Helaas kan men kan zich nooit volledig beschermen tegen fraude. De bestrijding ervan werd de laatste jaren wel opgevoerd, waarbij de banksector zeker een grote rol heeft gespeeld. Gelukkig bestaan er vandaag de dag nieuwe betaalsystemen die u toelaten  om online betalingen in een beveiligde omgeving uit te voeren. Het gaat hier vooral om het 3D Secure systeem dat u zelfs beschermt tegen fraude in geval van diefstal of verlies van uw kaart. Maar hoe zit dit systeem nu juist in elkaar?

1. Beveiligd protocool voor betalingen op het internet

Het 3D Secure systeem staat ook bekend als « Verified by Visa » en « SecureCode » bij Mastercard. Oorspronkelijk werd dit systeem opgericht met als doel om types van fraude zoals CNP (Card Not Present) tegen te gaan, of anders gezegd het bestrijden van frauduleuze transacties waarbij de bankkaart niet fysiek werd gebruikt. Dit systeem laat ook toe om fraude te vermijden met gestolen bankkaartgegevens. Bovendien laat dit systeem niet enkel handelaars toe om fraude te verminderen, klanten kunnen ook veilige betalingen uitvoeren.

Een online betaling vergt in het algemeen drie informatiecomponenten: het rekeningnummer van uw kaart, de vervaldatum en het visuele cryptogram. Deze gegevens kunnen echter gemakkelijk bekomen en gestolen worden door derden die deze dan kunnen gebruiken zonder fysiek bezit van de kaart. Met het 3D Secure systeem zal er extra informatie opgevraagd worden om zo uw identiteit te verifiëren.

2. Werking van het systeem

Vooraleer u gebruik kan maken van het 3D Secure systeem moet niet enkel uw kaart geschikt zijn voor dit systeem, ook de handelaar waarbij u betalingen wenst uit te voeren zal hieraan moeten voldoen. Omgekeerd kan een handelaar een betaling weigeren als uw kaart geen gebruik maakt van een 3D Secure systeem. Vandaag de dag biedt de grote meerderheid van de geproduceerde kaarten dit systeem gratis aan.

Hoe werkt dit in de praktijk?

In de praktijk zal u zoals gewoonlijk bij online betalingen uw rekeningnummer, vervaldatum en het visuele cryptogram (de driecijferige code op de achterkant) moeten ingeven. Nadien zal u doorverwezen worden naar de website van uw bank, waar u bijkomende informatie moet ingeven. Uw betaling zal vervolgens aanvaard worden door de website van de handelaar na validatie door uw bank.

Authentification Verified By Visa:

  1. Eens op de pagina van de handelaar zal u op VISA moeten klikken
  2. U zal de gegevens van uw kaart moeten ingeven (rekeningnummer, vervaldatum en het visuele cryptogram)
  3. In het geval dat de handelaar ervoor heeft gekozen om zijn betalingen via Verified by Visa te beveiligen, dan zal u doorverwezen worden naar een authentificatie pagina van de bank waar u zich zal moeten identificeren.
  4. U zal een code via sms ontvangen of deze wordt vooraf overeengekomen met de bank.

Uw identiteit wordt vervolgens bevestigd en uw betaling uitgevoerd.

Authentification Mastercard SecureCode:

  1. Eens op de pagina van de handelaar zal u op MASTERCARD moeten klikken
  2. U zal de gegevens van uw kaart moeten ingeven (rekeningnummer, vervaldatum en het visuele cryptogram)
  3. De handelaar dient een aanvraag in bij de bank of uitgever van de kaart voor toestemming van de betaling via kaart
  4. De bank of de uitgever van de kaart opent een beveiligd kanaal om zo de identiteit van de kaarthouder na te gaan
  5. U dient vervolgens uw SecureCode in die nadien zal worden nagegaan
  6. De bank of de uitgever van de kaart bevestigt de identiteit van de kaarthouder

Uw identiteit wordt vervolgens bevestigd en uw betaling uitgevoerd.

3. Verschillende soorten identiteitscontrole bij online betalingen

Elke bank heeft uiteindelijk de keuze om van eender welk verificatiesysteem gebruik te maken. Naast de betalingssystemen die hierboven werden beschreven, kunnen banken ook beroep doen op een klassiek wachtwoord, kaartlezer, persoonlijke gegevens zoals uw geboortedatum, enz.

Nour Khamis

Over Nour Khamis

Ik combineer mijn journalistieke en financiële ervaring om ingewikkelde geldzaken op een begrijpbare manier uit te leggen.