Wat is het kadastraal inkomen?

|Posted by | Hypothecaire Lening
Tags:
Kadastraal inkomen

Als je voor de eerste keer een huis koopt of bouwt, kom je ongetwijfeld in aanraking met heel wat nieuwe vastgoedtermen. Kadastraal inkomen, afgekort als K.I., is er waarschijnlijk eentje van. Maar wat is het kadastraal inkomen precies en wat moet je erover weten? Wij leggen het uit. 

Wat is het kadastraal inkomen? 

Het kadastraal inkomen is het gemiddeld jaarlijkse netto-inkomen dat een onroerend goed aan zijn eigenaar zou opbrengen. Makkelijker verwoord is het een fictief inkomen dat je elk jaar netto zou ontvangen als jouw woning verhuurd zou geweest zijn op 1 januari 1975.

Netto omdat de kosten voor onderhoud en herstellingen worden afgetrokken, zijnde 40% voor gebouwen en 10% voor gronden. En 1975 omdat dit tot op vandaag het referentietijdstip is. Normaal gezien moet er elke tien jaar een herschatting gedaan worden, maar de laatste dateert dus al van in de jaren ‘70. Dat kan positief klinken voor huidige eigenaars, al wordt het KI wel elk jaar geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen. 

Wat is het geïndexeerd kadastraal inkomen? 

Het referentietijdstip om de netto-huurprijs te berekenen is nog altijd 1975. Natuurlijk zijn er sindsdien al heel wat veranderingen en nieuwigheden in het vastgoedlandschap, zoals nieuwe bouwtechnieken, toegenomen comfortmogelijkheden en gewijzigde omgevingsfactoren. Om dat probleem op te vangen wordt het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd. Daardoor stijgt je KI meestal elk jaar.

Het geïndexeerd kadastraal inkomen is dus het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de indexatiecoëfficiënt. Voor die laatste wordt rekening gehouden met de index van de consumptieprijzen en dus de prijsveranderingen van goederen en diensten binnen het gezin. Voor het aanslagjaar 2021 is de indexatiecoëfficiënt 1,8630.

Voorbeeld: Als het niet-geïndexeerd KI van een woning € 800 bedraagt, dan bedraagt het geïndexeerd KI € 1.490 (800 x 1,8630).

Moet ik het kadastraal inkomen betalen? 

Je moet het kadastraal inkomen niet betalen, maar het wordt wel gebruikt voor de berekening van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerend inkomen waarop je wordt belast in de personenbelasting. De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die je elk jaar moet betalen op jouw onroerend goed. Het onroerend inkomen zijn de inkomsten die je ontvangt met jouw onroerend goed, zoals huurinkomsten. Aangezien het KI als basis dient voor verschillende berekeningen, moet je als eigenaar het niet-geïndexeerd bedrag dus vermelden op je belastingaangifte. 

Wie stelt het bedrag vast? 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën stelt jouw KI vast.

Als je een bestaande woning koopt, is het kadastraal inkomen al bepaald en staat het bedrag vermeld in de aankoopakte. Ga je bouwen of renoveren? Dan moet je jouw nieuwbouw of renovatie binnen de 30 dagen na bewoning of voltooiing van de verbouwingswerken melden aan de antenne Mutaties (onderdeel van het AAPD). Nadien zal er iemand langskomen om het kadastraal inkomen vast te stellen of te herzien in het geval van een renovatie. Je zal het bedrag ontvangen via een aangetekende brief. 

Wat als ik niet akkoord ben? 

Als jouw nieuw of herberekend kadastraal inkomen via de aangetekende brief in jouw bus beland, maar je niet akkoord bent, kan je bezwaar indienen binnen de twee maanden. Dat moet ook via een aangetekend schrijven gebeuren waarin je zelf het nieuwe, lagere bedrag voorstelt. Hierna volgt er een onderzoek door een ambtenaar waarna jullie hopelijk tot een akkoord komen.

Hoe kan ik mijn kadastraal inkomen opzoeken? 

Je kan jouw niet-geïndexeerd kadastraal inkomen altijd opzoeken via: 

  • De aankoopakte van jouw woning
  • De aangetekende brief die je krijgt bij nieuwbouw of na een renovatie
  • Jouw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing en de personenbelasting
  • Jouw MyMinFin-account
  • De plaatselijke afdeling van het kadaster
Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.