Wat is het minimumpensioen in België in 2022?

|Posted by | Savings
minimumpensioen België

Hoe mijn pensioen berekenen?

In België berekent de Federale Pensioendienst het bedrag van jouw pensioen. Zij baseren zich daarbij op een hele reeks parameters die verband houden met je loopbaan, je beroepssituatie en de verschillende statussen die je tijdens jouw loopbaan hebt gehad (zelfstandige, ambtenaar, werknemer). De lijst houdt hier echter niet op, want er wordt ook rekening gehouden met andere parameters zoals jouw gezinssituatie en, uiteraard, jouw inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je pensioen. De FOD beperkt het bedrag van jouw jaarinkomen echter tot 63.944 euro voor de berekening van je pensioen.

Als je jouw pensioen wilt berekenen, vind je op de website van de Federale Pensioendienst een online tool om je te helpen.

Wat is het gewaarborgd minimumbedrag voor mijn pensioen?

Er zijn twee soorten gewaarborgde minimumpensioenen: 

Het gewaarborgd minimumpensioen

Aangezien het bedrag van jouw pensioen wordt berekend op basis van je loopbaan, is het mogelijk dat het niet het vereiste minimum bereikt. Jouw pensioen wordt dan aangepast om een gewaarborgd minimumbedrag te bereiken. Dit bedrag is het resultaat van een complexere berekening die opnieuw varieert naargelang het aantal jaren als ambtenaar, zelfstandige of werknemer, en het aantal jaren in jouw loopbaan. Je kan de online tool van de FOD gebruiken om het minimumbedrag te berekenen waarop je recht zal hebben. De belangrijkste voorwaarde is echter dat je een loopbaan van ten minste 30 jaar hebt, die elk 156 werkdagen tellen.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Dit is een minimumbedrag dat wordt toegekend aan gepensioneerde Belgische 65-plussers die ondanks hun totale inkomen niet kunnen rondkomen. Het kan worden aangevraagd bij de pensioendienst, maar dat is normaal gesproken niet nodig, aangezien het bedrag automatisch wordt berekend en verstuurd. Alleenstaanden met een maandinkomen van maximaal 1.341,24 euro en wettelijk samenwonenden met een maandinkomen van maximaal 894,16 euro komen in aanmerking. De IGO wordt vervolgens berekend om hen in staat te stellen deze minimumbedragen te bereiken.

Er zijn verschillende situaties waarin je bepaalde rechten kan doen gelden met betrekking tot het bedrag van jouw pensioen. Als je bijvoorbeeld weduwe of weduwnaar bent, kan je recht hebben op een overlevingspensioen, net als wezen van een vader en/of moeder. Er zijn ook andere soorten uitkeringen voor slachtoffers van oorlogen of terroristische aanslagen.

Mijn pensioen aanvullen

Het wettelijk pensioen is een garantie van de staat dat je ook na jouw pensioen financiële middelen zal blijven ontvangen. Met deze bedragen kan je echter niet altijd comfortabel leven. Daarom zijn er andere manieren om een financieel veilig pensioen te verzekeren. Pensioensparen is het belangrijkste instrument om dit te bereiken, aangezien het je in staat stelt jouw wettelijk pensioen zelf aan te vullen. Maar meer en meer Belgen wenden zich ook tot andere opties zoals beleggingsfondsen en tak 23-producten.

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.