Wat met je hypothecaire lening bij een scheiding?

|Posted by | Herfinanciering hypothecaire lening
Herfinanciering lening na scheiding

Bij een scheiding komen heel wat zaken kijken. Eén van de grootste moeilijkheden is vaak de gemeenschappelijke woning van jou en je ex-partner. Vaak wordt er beslist om de woning te verkopen of zal de ene partner de andere uitkopen. In dat laatste geval gebeurt er een herfinanciering van de hypothecaire lening voor de woning. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Meer scheidingen, meer kopzorgen over je woonkrediet

De coronacrisis heeft de afgelopen jaren druk gezet op heel wat relaties. Voor sommigen was de pandemie misschien net de druppel te veel. Dat is ook te zien in de sterke stijging echtscheidingen in het afgelopen jaar. Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken blijkt dat in 2020 maar liefst 32.345 mensen besloten om officieel te scheiden, een stijging met 13% ten opzichte van 2019. 

De stijging in het aantal echtscheidingen betekent ook dat steeds meer mensen voor een moeilijke keuze staan wat betreft de gemeenschappelijke woning met hun ex-partner. Je kan dan beslissen om de woning te behouden en nog steeds samen de afbetaling te verzorgen. Ook kan je samen ervoor kiezen om de woning te verkopen en met de opbrengst daarvan de uitstaande schuld van de woonlening terug te betalen. 

Een andere optie is dat je de woning behoudt en jouw ex-partner uitkoopt, of omgekeerd. Je kan dan je huidige woonlening verder laten lopen. Dan moet de bank jouw ex-partner laten schrappen van het woonkrediet en moet je vaak extra lenen om de uitkoopsom te betalen. Een andere mogelijkheid is dat je jouw hypothecaire lening laat herfinancieren. Als je de woning behoudt zal je immers extra geld nodig hebben om je ex-partner uit te kopen. Ook kan het zijn dat je jouw maandelijkse aflossingsplan wilt aanpassen, dat je de looptijd wilt verlengen nu je alleen bent of dat je misschien wilt profiteren van een lager rentetarief. Maar hoe gaat zo’n herfinanciering van je lening na een scheiding in zijn werk? 

Stappen bij herfinanciering lening na je scheiding

Stap 1: Beginnen en eindigen bij de notaris 

Als je gaat scheiden in onderling overleg, dan moeten jij en je ex-partner eerst en vooral naar de notaris om een regeling te treffen over verschillende zaken, zoals jullie kinderen of jullie woning. Alle afspraken worden vastgelegd in de regelingsakte die pas in werking treedt nadat een rechter het echtscheidingsvonnis uitspreekt. Als de scheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en de slotakte wordt getekend (op het einde), is de overdracht van de woning pas officieel. 

Stap 2: Uitkoopsom bepalen

Als je jouw ex-partner gaat uitkopen, dan moet de uitkoopsom bepaald worden. Daarvoor moet de huidige waarde van jullie woning geschat worden. Het bedrag wordt dus niet berekend op de originele aankoopwaarde, omdat die kan zijn gestegen of gedaald. Een schatter kan dit gedeelte voor zijn rekening nemen. 

Daarbij moet ook worden rekening gehouden met eventuele persoonlijke inbrengen. In sommige gevallen heeft de ene partner immers meer ingebracht dan de andere, wat de notaris toen waarschijnlijk heeft vastgelegd in een schuldbekentenis. In dat document staat de som die die de ene partner verschuldigd is aan de andere bij een eventuele breuk. 

Ten slotte wordt ook nog gekeken naar het verschuldigde saldo van de hypothecaire lening. 

Stap 3: Hypothecaire lening herzien

Als jij het bent die je woning en hypothecaire krediet gaat overnemen, dan moet jouw ex-partner zijn/haar naam laten schrappen van de lening. In officiële termen vraag je dan een desolidarisatie aan bij de bank. Op die manier is jouw ex-partner niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk als jij jouw krediet niet op de afgesproken tijden terugbetaalt. 

Als je het bestaande krediet niet wilt overnemen, omdat dit bijvoorbeeld niet bij jouw financiële situatie past, dan moet je een herfinanciering aanvragen. Je zet je oude woonkrediet dan stopt en vraagt een nieuwe lening aan die enkel op jouw naam staat. Hou ermee rekening dat er kosten komen kijken bij een herziening. De financiële instelling zal eerst wel bekijken of je voldoende kapitaalkrachtig bent om alleen een woonkrediet aan te gaan. Pas bij die bevestiging kan de notariële akte worden ondertekend, waardoor meteen ook de desolidarisatie geldig is. 

Stap 4: Vergeet de verzekeringen niet

Als je jouw hypothecaire lening door je scheiding laat herfinancieren, moet je ook jouw verzekeringen aanpassen. Als je het huis overneemt, zorg je er best voor dat je schuldsaldoverzekering het volledige bedrag van je nieuwe woonlening dekt. Als je ex-partner het huis overneemt, dan kan jij jouw schuldsaldoverzekering stopzetten of omzetten in een overlijdensverzekering. Als je een reserve hebt opgebouwd door vooruitbetaling dan kan je dit bij sommige banken ook omzetten naar een pensioenspaarplan of de reserve afkopen. 

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.