Wat te doen bij scheiding en een gezamenlijke lening?

|Posted by | Leningen, Persoonlijke Lening
Tags: ,
Scheiding en een gezamenlijke lening

In onze huidige maatschappij zijn echtscheidingen niet ongebruikelijk en kan de beslissing tot effectieve scheiding snel gemaakt zijn. Zo telde België in 2020 32.345 scheidingen volgens de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken. Maar dat betekent niet dat het gemakkelijk is wanneer twee partners plots hun eigen weg inslaan. De emoties kunnen hoog oplopen en bovendien krijg je te maken met een hoop financiële en juridische uitdagingen. Maar wat te doen bij een scheiding als je nog een gezamenlijke lening hebt lopen?

Een echtscheiding is niet zomaar geregeld. Naast de administratieve en juridische afhandelingen moet je immers ook jouw financiële zaken regelen met jouw ex-partner. Deze zaken hebben niet alleen te maken met jullie gezamenlijke huis, auto of hoederecht over de kinderen, maar betreffen ook de gezamenlijke leningen die nog niet zijn afbetaald. Denk bijvoorbeeld aan de lopende renovatielening op de gezinswoning.

Wat te doen bij een scheiding en openstaande, gezamenlijke leningen?

De vraag is duidelijk: wat te doen bij een scheiding en een gezamenlijke lening? Wel: wie het contract van de lening heeft ondertekend, is daar volgens de bank ook aan gebonden. Als je dus samen een lening hebt afgesloten, kan de bank bij beide personen het geld komen opeisen. Ook wanneer de ene partner de lening onderschreef en de andere zich borg stelde voor de andere, zijn beiden verantwoordelijk voor de afbetaling. Dit is onafhankelijk van jouw huwelijksstelsel. Samen een lening aangaan is dus niet zonder risico.

Als gehuwden of wettelijk samenwonenden kan je zelfs verplicht worden om een lening terug te betalen die werd afgesloten door jouw partner en waarvoor je niet borg stond. De specificaties rond deze regeling zijn in dat geval wel afhankelijk van jullie huwelijksstelsel.

Wie moet er terugbetalen? 

Wat er met de nog af te lossen schulden gebeurt, hangt grotendeels af van jullie huwelijksstatuut en huwelijkscontract. Er zijn vier mogelijkheden:

 • Je bent wettelijk of feitelijk samenwonend
  Wanneer jij en jouw partner wettelijk of feitelijk samenwonen, moeten jullie elk jullie eigen contracten respecteren. Elke partij is in dit geval verantwoordelijk voor de schulden die hij of zij alleen aanging. Als jouw wettelijk samenwonende partner echter kan bewijzen dat de lening diende voor gezinsbehoeften of voor de opvoeding van de kinderen, dan ben je mee verantwoordelijk voor de schulden.
 • Getrouwd onder het wettelijk stelsel
  Het wettelijk stelsel is automatisch van kracht wanneer je huwt, tenzij jij en jouw partner ervoor kozen om het vermogen anders te verdelen. Het wettelijk stelsel verdeelt het vermogen van de partners in drieën: het vermogen van de ene echtgenoot, het vermogen van de andere echtgenoot en het gemeenschappelijke vermogen. Bij een echtscheiding zullen alleen de gemeenschappelijke goederen verdeeld worden. Alle schulden die werden aangegaan tijdens het huwelijk, worden geacht te zijn aangegaan in het belang van het gezin en vallen dus in de huwelijksgemeenschap. Samen lenen heeft dus wel degelijk een impact op de terugbetaling van de schulden. De bank kan zowel het gemeenschappelijk als de eigen vermogens van de echtgenoten aanspreken. Bovendien is vereist dat beide partners in het wettelijk stelsel de lening ondertekenen.
 • Getrouwd onder het stelsel van scheiding van goederen
  Als je bent gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, dan zijn er twee aparte vermogens. Echtgenoten behouden ieder het eigendom van eigen goederen, inkomsten en de verantwoordelijkheid voor eigen schulden. De schulden die één van de huwelijkspartners voor of tijdens het huwelijk heeft gemaakt blijven dus persoonlijk, wat ook de oorzaak van die schulden mag zijn geweest. De enige situatie waarin beide partners verantwoordelijk zijn voor de schulden is wanneer beide partners een gezamenlijke lening hebben ondertekend.
 • Getrouwd onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen
  Wat te doen bij scheiding als je getrouwd bent onder algehele gemeenschap van goederen? Deze vorm brengt meer risico met zich mee. Geen enkele partij draait alleen op voor zijn/haar persoonlijke schulden, aangezien alle schulden worden geacht gemeenschappelijk te zijn. Schuldeisers kunnen zowel het gemeenschappelijke als het eigen vermogen van de echtgenoten aanspreken om schulden af te lossen.

Je kan steeds onze persoonlijke lening simulatie tool gebruiken om uit te zoeken welke lening het beste bij jou past.

Hoe zit het met de hypothecaire lening?

Naast persoonlijke leningen voor o.a. een nieuwe auto kan het best zo zijn dat je een hypothecaire lening bent aangegaan. In dat geval zijn er drie opties:

 • Je verkoopt het huis waarop je een hypotheek nam. De bank zal worden terugbetaald met het geld van de verkoop. Als dit voldoende is, dan heb je jouw schuld afgelost. Zo niet, dan moet je samen met jouw ex-partner het resterende bedrag aflossen. De bank kan bij jullie beiden terecht voor de opeising van het resterende tegoed.
 • Jouw partner koopt je uit. In dit geval neemt jouw partner niet alleen het huis maar ook de bijbehorende schulden over. Deze afspraken gelden alleen tussen jou en jouw partner. De bank is niet verplicht hier rekening mee te houden, tenzij je de bank inlicht en hun goedkeuring bekomt. De bank moet namelijk nagaan of de andere partner in staat is de schulden alleen af te betalen en indien nodig bijkomende waarborgen bekomen.
 • Je behoudt de woning. In dit geval blijven jij en jouw partner voor een bepaalde periode samen eigenaar onder afgesproken voorwaarden.

Kan ik een nieuwe lening afsluiten zonder partner na mijn scheiding?

Als de scheiding nog niet definitief is, dan valt een nieuwe schuld nog steeds in de gemeenschap bij het wettelijk stelsel of de gemeenschap van goederen, waardoor beide echtgenoten verantwoordelijk blijven.

Eenmaal de scheiding achter de rug is, kan je een lening gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kopen na het verlies van de gezinswagen of voor een nieuwe inboedel. Natuurlijk is het ook mogelijk om een lening te gebruiken om de kosten van de scheiding te dekken. Denk bijvoorbeeld aan partner- of kinderalimentatie.

Leen echter alleen geld als je het echt nodig hebt en de terugbetalingen aankan. Kijk daarbij of je de lening zal kunnen blijven terugbetalen na de echtscheidingsprocedure en de verdeling van geld, goederen en schulden.

Je kan gratis gebruik maken van ons online vergelijkingsplatform om alle leningen over financiële aanbieders in België te vergelijken. Bespaar nu!

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.