Welke toekomst brengt de technologische evolutie?

|Posted by | Lifestyle
Tags: ,
technologische evolutie

De komst van nieuwe technologieën beïnvloedt steeds meer onze manier van leven. Het raakt ook de werkwijze van banken die zich meer dan ooit moeten aanpassen aan de technologische evolutie en opkijken tegen de opkomst van een nieuwe vraag en concurrentie. Maar hoe gaan de banken evolueren tegenover de groeiende technologie en hoe zal de bank van de toekomst eruitzien?

1. Technologische evolutie: 100% online bank

Het fenomeen « alles digitaal » tast de werkwijze van banken aan, die zich meer dan ooit moeten aanpassen. Zo is er een dematerialisatie merkbaar van bancaire diensten die ontstaat door de vraag naar vlottere en toegankelijke processen, mogelijk gemaakt door de technologische evolutie.

Dankzij de online bank zullen klanten gemakkelijk toegang hebben tot de acties waarvoor ze vroeger naar het bankkantoor moesten gaan. Op ieder moment van de dag kan de klant op haar smartphone of tablet haar bankrekeningen en vermogen beheren, betalingen doorvoeren, leningen aanvragen, etc. De klant zal zelfs wanneer dan ook haar bankadviseur kunnen contacteren via chat of videoconferentie. Een enquête van Solucom & Opinionway uitgevoerd in 2014 toont aan dat 64% van de ondervraagde personen de ontwikkeling van de online bank als een goede zaak beschouwt voor de consumenten.

De banken zullen de trend van technologische evolutie moeten volgen en zich aanpassen om de sterk veranderende concurrentie en vraag te kunnen overleven.

2. Mobiel betalen en sociale media

Mobiel betalen is niets nieuw meer en het gebruik van smartphones is meer dan ooit ingebed in het dagelijkse leven van de consument. De trend van mobiel betalen is reeds sterk geëvolueerd en blijft verder evolueren, waardoor het belangrijk is voor de bank van morgen om deze toepassing te implementeren. Een smartphone wordt niet meer enkel gebruikt voor het raadplegen van een bankrekening, het laat ook toe om te betalen dankzij de opkomst van toepassingen zoals Apple Pay.

De sociale media zijn ook een terrein waarop de banken de ogen moeten richten. Het zijn immers de communicatiemiddelen van morgen. Het is al bij verschillende banken mogelijk om te chatten via Facebook of een lening aan te vragen op Twitter.

3. Welke toekomst hebben de kantoren?

Met al deze technologische evolutie zouden we kunnen denken dat bankkantoren zullen verdwijnen bij volledig digitale banken. De kantoren vertegenwoordigen een belangrijke kost voor de banken en de trend richting 100% online zal de zaken er niet beter op maken. ING plant bijvoorbeeld om de helft van haar kantoren te sluiten.

Hoewel het aantal vermindert, zullen de kantoren een belangrijke rol blijven hebben, namelijk het beschermen en zorgen voor de belangen van haar klanten door hun geld veilig te stellen en te laten renderen. Logischerwijs is een aanpassing aan de digitalisatie essentieel!

4. Naar innovatieve banken met respect voor het milieu?

De wereld is meer dan ooit bezig met het milieuvraagstuk en de banken staan hier zeker niet buiten. De klimaatproblemen en de duurzame ontwikkeling zijn zeer belangrijk geworden in de ogen van de klanten en de banken hebben hier reeds op ingespeeld. Sommige banken bieden duurzame investeringsfondsen aan en proberen ook hun ecologische voetafdruk te verminderen. Er bestaan al kantoren die geen papier meer gebruiken en anderen slaan ook deze weg in.

Conclusie

De globale technologische overgang die vandaag de dag plaatsvindt, heeft een sterke impact op de werkwijze van de hele wereld. De banken ontsnappen hier niet aan en moeten deze trend volgen als ze de veranderende manier van consumeren willen overleven. De bank van de toekomst moet op een intelligentere manier gaan werken door de nieuwe technologieën en communicatiekanalen van vandaag te gebruiken en ze te combineren met de huidige kennis.

Aarzel niet om alle banken te vergelijken op ons vergelijkingsplatform om zo de lening en kredietkaart te vinden die het beste bij u past.

Mitch Scheiner

Over Mitch Scheiner

Ik heb mijn diploma in financiën gehaald, en voer graag analyses uit over hoe consumenten zoveel mogelijk kunnen besparen op lange termijn.