Vind de beste hypothecaire lening voor je nieuwe woning in 3 minuten!

Vergelijk alle aanbieders van hypothecaire leningen in België en ontdek welke woonlening het best bij je wensen aansluit.

Dit veld is verplicht in te vullen U moet een langer antwoord geven
Dit veld is verplicht in te vullen Je hebt een eigen vermogen ingevuld dat meer dan 99% van de waarde van je onroerend goed dekt, controleer of er geen typefouten in de bedragen staan.
Dit veld is verplicht in te vullen
Tarieven vergelijken
Bereken wat realistisch is voor je vastgoedproject
image-hero image-hero

Onze partners

Cofidis
vdk bank
DHB Bank
bpost bank / bpost banque
Cetelem
Carrefour Finance

Hoe werkt onze dienstverlening?

Stap 1
Stap 1

We vragen naar je informatie

Op basis van je project, persoonlijke en financiële situatie kunnen we nagaan of je in aanmerking komt voor een lening bij één van de kredietgevers.

Stap 2
Stap 2

Jij vergelijkt de tarieven

We geven je een overzicht van alle hypothecaire leningen waar je in aanmerking voor komt, inclusief een gepersonaliseerd tarief. Speel met je voorkeuren om zo een lening op maat te vinden.

Stap 3
Stap 3

Je vraagt via onze site je lening aan

Eenmaal je een lening op maat hebt gevonden, kan je via TopCompare.be een aanvraag bij de gekozen kredietgever indienen.

Bereken wat realistisch is voor je vastgoedproject

Wil je zeker zijn dat je je vastgoeddroom kan realiseren? Gebruik dan onze tools om meer te leren over de financiering van een woning. Hoe meer je weet over je leencapaciteit, het prijskaartje en het benodigde budget, hoe gemakkelijker je de perfecte hypotheek vindt.

Hoeveel kan ik lenen?
Hoeveel kan ik lenen?

Je leencapaciteit is in grote mate afhankelijk van je netto-inkomen. Kom hier te weten hoe ver je kan springen.

Berekenen
Welke woning kan ik betalen met mijn budget?
Welke woning kan ik betalen met mijn budget?

Het beschikbare budget wordt niet enkel gebruikt om een deel van de woning te financieren, maar ook om tal van andere kosten te betalen, zoals de notariskosten. Kom hier te weten hoeveel je woning maximaal mag kosten.

Berekenen
Wat is het totale prijskaartje van mijn project?
Wat is het totale prijskaartje van mijn project?

Wil je weten welke extra kosten er komen kijken bij de aankoop van de woning op basis van de gekozen regio? Gebruik dan deze tool.

Berekenen

Hypothecaire lening in België

Een hypothecaire lening sluit je af om de aankoop van een (nieuwbouw)woning of bouwgrond te financieren. Je kan de lening ook gebruiken om een woning te bouwen.

Als tegenprestatie voor het verlenen van het krediet, neemt de bank het onroerend goed als onderpand. Dit doet ze om de garantie te hebben dat, wanneer je de lening niet af kunt betalen, ze het geleende geld toch terugkrijgt. Die garantie wordt ook wel de hypotheek genoemd.

Zodra je een hypothecaire lening aangaat, wil je kredietverstrekker er natuurlijk zeker van zijn dat je het geleende geld kan terugbetalen. Daarom zal hij je om een garantie vragen. Dit resulteert meestal in een hypotheek: je huis wordt je ‘belofte’ voor de looptijd van de lening. Mocht je je hypotheek dus niet terug kunnen betalen, dan is de financiële instelling bevoegd om het onroerend goed te verkopen en zo het verschuldigde geld terug te vorderen. Om de veiligheid te waarborgen en je status vast te leggen, wordt iedere hypotheek geregistreerd door de Belgische staat.

Over het algemeen geef je de woning waarvoor je een lening aanvraagt op als garantie. Het is echter mogelijk om je bank een andere garantie te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een boot, een winkel, of een andere woning zijn waarvan je de eigenaar bent.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan een woonkrediet aanvragen. Maar voordat je een aanvraag doet, is het essentieel om jezelf een paar vragen te stellen en vooral ook om een limiet vast te stellen gebaseerd op je financiële situatie. Wat is je salaris bijvoorbeeld? Heb je nog andere leningen lopen? Wat is precies de waarde van het vastgoed dat je voor ogen hebt?

Stem het bedrag dat je wilt lenen voor je huis af op de maandelijkse aflossing die je voor ogen hebt. De maandelijkse aflossing mag niet meer bedragen dan één derde van je maandelijks inkomen, luidt de algemene richtlijn. Die wordt niet door alle bankinstellingen gebruikt, maar geeft wel een goede indicatie van je financiële stabiliteit en leencapaciteit. Hoe langer de looptijd van de lening, hoe meer je kan lenen. Dat komt omdat je je terugbetalingen over een langere periode spreidt voor hetzelfde bedrag. Op die manier kan je de maandelijkse aflossingen gevoelig verlagen.

Het bedrag dat je kan lenen is afhankelijk van verschillende factoren. Je moet rekening houden met:

 • Je inkomsten: salaris, vakantiegeld, spaarrekening, potentiële gezinsbijlagen, annuïteiten en dergelijke.
 • Je uitgaven: van de kleinste bedragen (dagelijkse uitgaven) tot grotere bedragen, zoals maandelijkse kosten (elektriciteitsrekeningen, een lopende lening en vakantie).

Voordat een kredietverstrekker op je aanvraag ingaat, zal die eerst kijken naar de volgende criteria:

 • De waarde van het onroerend goed dat je wilt kopen. Deze waarde wordt bepaald door een vastgoeddeskundige.
 • Je persoonlijke bijdrage (het eigen vermogen)
 • De garantie die je verstrekt (hypotheek).
 • Je terugbetalingscapaciteit (gebaseerd beschikbaar inkomen, schuld/inkomen en je professionele situatie).

Om te weten hoeveel je kan lenen voor je huis kan je onze hypothecaire lening simulatie gebruiken. Gebruik ook onze andere simulators om de prijs van je woning te berekenen en de totale kosten voor de aankoop van je woning te berekenen.

Opmerking:

Hoe langer de looptijd van een woonlening, hoe hoger de rentevoet. Het bedrag dat je moet terugbetalen aan de bank of kredietgever stijgt dus.

De coronacrisis kan grote gevolgen hebben voor je financiën. Als je je baan verliest of tijdelijk werkloos bent, komt de terugbetaling van je woonkrediet mogelijk in het gedrang. Gelukkig kun je gebruikmaken van enkele maatregelen die je helpen bij het overbruggen van deze moeilijke periode. Concreet kun je tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 een uitstel van betaling voor je hypothecaire lening vragen bij je bank. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je inkomen of het inkomen van je partner is gedaald of volledig weggevallen vanwege de coronacrisis
 • je had op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op je woonkrediet
 • met de hypothecaire lening waarvoor je uitstel vraagt, betaal je je enige woning en hoofdverblijfplaats af
 • je beschikt over onvoldoende spaargeld (minder dan €25.000) om de lening af te betalen

Je kunt van je bank tot drie maanden uitstel krijgen. Als je al eerder gebruikmaakte van deze maatregel, bijvoorbeeld tijdens de eerste coronagolf, kun je in totaal maximum negen maanden uitstel krijgen. Hoewel er geen kosten verbonden zijn aan het aanvragen van betalingsuitstel voor hypothecaire leningen tijdens de coronacrisis, moet je rekening houden met enkele gevolgen. Zo wordt de aflossing van je woonkrediet verlengd met het aantal maanden uitstel dat je krijgt. Ook de intresten gedurende de periode van het uitstel worden achteraf verrekend.

Op deze pagina vind je meer informatie over de tegemoetkomingen voor hypothecaire leningen tijdens de coronacrisis.

Wanneer je een woonlening afsluit is het belangrijk om naar het jaarlijks kostenpercentage (JKP) te kijken. Dat percentage is een samenvatting van alle kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een woonlening. Concreet bestaat het JKP onder meer uit de volgende zaken:

 • Premie schuldsaldo- en brandverzekering
 • Dossier- en expertisekosten
 • Bijdrage zichtrekening

Dankzij het JKP krijg je een globaal beeld van alle kosten die komen kijken bij je hypothecaire lening. Zo’n allesomvattende kostenpercentage maakt het overigens veel eenvoudiger om kredietgevers te vergelijken. Kom hier te weten hoe je jouw hypotheek kan berekenen.

Veel banken zijn overigens bereid het rentepercentage gevoelig te verlagen als je andere producten bij hen afsluit, zoals een schuldsaldoverzekering of een brandverzekering. Vergelijk daarom zoveel mogelijk banken om de beste voorwaarden te vinden op TopCompare.be. Afhankelijk van je voorkeur kan je een beroep doen op één van de makelaar waar TopCompare.be mee samenwerkt.

Hou er rekening mee dat een verlaging van het rentepercentage niet altijd resulteert in een lager JKP. Het prijskaartje van de producten die je moet afsluiten om een goedkopere lening te hebben, kunnen een opwaartse impact hebben op het JKP. Wil je meer weten over het uiteindelijke prijskaartje van je woonlening? Neem dan contact op met één van de makelaars waar TopCompare.be mee samenwerkt.

Bij de aankoop van een woning komen er heel wat kosten kijken. Bovenop de aankoopprijs moet je ook nog de kosten eigen aan de aankoop van een woning en de kosten voor de hypothecaire lening tellen. De kosten die eigen zijn aan de aankoop van een woning zijn de registratierechten bij een bestaande woning (verschillend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië), BTW bij een nieuwbouw, administratiekosten en het ereloon van de notaris. Als je een hypothecaire lening afsluit om je aankoop te financieren, moet je ook nog rekening houden met de registratierechten van de hypotheek, het hypotheekrecht, de retributie of het ereloon van de hypotheekbewaarder, de administratiekosten en het ereloon van de notaris.

Een van de grootste kosten zijn de notariskosten. Je betaalt de notaris voor al het opzoekingswerk bij de aankoop van je huis en bij het afsluiten van je woonkrediet. Daarnaast betaal je ook het ereloon.

Vroeger kon je al deze kosten financieren met je woonlening en zelfs tot 125 procent van de aankoopwaarde lenen. Vandaag verwachten banken dat je voldoende eigen inbreng hebt en minstens 10 procent van je huis zelf betaalt, bovenop de notariskosten die je ook zelf moet financieren en niet kan opnemen in je woonlening.

Wie een hypothecaire lening afsluit, moet daar een vergoeding voor betalen in de vorm van interesten. Je kan kiezen tussen twee verschillende rentevoeten: een vast en een variabel.

Vaste rentevoet

Bij deze formule blijft de rentevoet gedurende de volledige looptijd van de lening gelijk. Dit wordt aan het begin van de lening vastgeklikt waardoor je weet waar je de komende jaren aan toe bent. Als je de lening afsluit in een tijd van een lage rente, kan dit dus voordelig uitpakken: een rentestijging heeft geen invloed op jouw maandelijkse terugbetalingen. Daarnaast kan je niet genieten van een daling van de rente, wat een nadeel is van deze formule.

Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet houdt in dat de rente afhankelijk is van de markt en dus zowel kan dalen als stijgen. Hoe groot de impact is op jouw maandelijkse betalingen, hangt af van welke variabele formule je hebt gekozen.

Als je voor een woonlening met een variabele rentevoet gaat, biedt de bank je bij het begin vaak een lager tarief aan dan wanneer je voor een vaste rentevoet kiest. Weet wel dat de rentevoet maximaal mag verdubbelen: de schommelingen in je betalingen zijn dus begrensd.

De maximale wijziging van de rentevoet bij elke herziening wordt overigens vastgelegd in het contract, bijvoorbeeld twee procent. Dat wordt de ‘cap’ genoemd.

Een variabele rentevoet is voornamelijk interessant wanneer de rentevoeten hoge toppen scheren of verwacht wordt dat de rente het grootste deel van de aflossingstermijn niet (veel) zal stijgen.

Het is overigens mogelijk om een vaste rentevoet te combineren met een variabele rentevoet. In dat geval wordt wordt een rentevaste periode gevolgd door een periode van variabele rentevoet. Een voorbeeld van zo’n lening is bijvoorbeeld 10/5/5/5. In dit geval wordt de rente vastgeklikt voor 10 jaar en kan die vervolgens iedere vijf jaar wijzigen.

Hypothecair krediet met kapitaalaflossing

Deze formule komt het meeste voor in ons land. Bij deze lening betaal je een deel van het kapitaal (namelijk de waarde van de woning) terug, inclusief de rente. Omdat de interesten aan het begin van terugbetaling hoog zijn (je betaalt immers rente over een hoog bedrag), betaal je op dat moment slechts een klein deel van het kapitaal terug. Naarmate de looptijd van de hypothecaire lening vordert, wordt die verdeling anders: de interesten zijn steeds lager, terwijl je meer van het kapitaal aflost.

Een woonlening met kapitaalaflossing kan gepaard gaan met degressieve maandelijkse betalingen: je lost in dat geval maandelijks evenveel kapitaal af, bovenop de interesten op de nog openstaande schuld. Omdat de resterende schuld iedere maand daalt, dalen ook de interesten en wordt de betaling iedere maand iets minder.

Hypothecaire lening met kapitaalopbouw

Een hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een lening waarbij je iedere maand een bedrag (premie) stort. Je bouwt in principe het ontleende kapitaal op voor de dag dat je krediet afloopt. Die dag moet je het geleende bedrag terugbetalen aan de kredietverstrekker. Tegelijkertijd betaal je op het geleende bedrag interesten aan de verstrekker, zolang de lening loopt.

Indien je kiest voor een woonlening met kapitaalopbouw, sluit je normaliter een levensverzekering af van het type tak 21 of tak 23. Welke het best bij je past, hangt ervan af hoeveel risico je wilt nemen.

 • Type tak 21: bij dit type is de rente op de premies die je stort vanaf het begin gegarandeerd. Betaal je de premies op regelmatige basis dan is het ontleende kapitaal op de vervaldatum weer opgebouwd. De kredietinstelling is op die manier zeker dat ze het ontleende kapitaal volledig terugkrijgt.
 • Type tak 23: bij dit type loopt het krediet via een levensverzekering: het kapitaal is hierbij dus afhankelijk van het rendement van een beleggingsfonds. De waarde van dit fonds kan dalen of stijgen: je bent er hier dus niet zeker van dat het kapitaal op de vervaldatum opnieuw is opgebouwd.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een kortlopend hypothecair krediet dat van pas kan komen als je voor een korte termijn een grote som geld nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je een nieuwe woonlening wilt afsluiten, terwijl je een andere woning verkoopt. Om die periode te overbruggen, kan je een overbruggingskrediet afsluiten. Eenmaal je je woning hebt verkocht, kan je het kapitaal gebruiken om het krediet volledig terug te betalen.

Bij een overbruggingskrediet betaal je geen kapitaal terug tijdens de looptijd van het krediet, maar vereffen je dus het volledige bedrag op de vervaldatum. Tijdens de looptijd van het krediet betaal je enkel interesten.

Het kopen van een woning, of het nu een huis, een appartement of een bouwgrond betreft, is niet eenvoudig. In de huidige economische situatie blijven de vastgoedprijzen stijgen. Het afsluiten van een hypothecair krediet is daarom vaak noodzakelijk om een onroerend goed te kopen. Een hypotheek is voor de meeste mensen de grootste en meest langlopende lening die ze ooit zullen aangaan. Looptijden variëren meestal tussen de 10 en 25 jaar.

De volgende projecten kan je financieren met een hypothecaire lening:

Voordat je een hypothecaire lening afsluit, is het belangrijk de aanbieders te vergelijken. Je kan hiervoor uiteraard de agentschappen van verschillende instellingen contacteren of bezoeken, of het aanbod per aanbieder online vergelijken met onze hypothecaire lening simulator.

Opmerking:

Nadat je een lening hebt aangevraagd, moet je je kredietverstrekker een garantie geven. Dit resulteert meestal in een hypotheek op je toekomstige woning. Een hypotheek moet worden afgesloten bij een notaris door middel van een officiële akte. In de meeste gevallen moet je de notariskosten zelf betalen. In het geval van een bouw- of renovatieproject zal de financiële instelling het geld direct in termijnen overboeken op je eigen rekening

Wil je je hypothecaire lening herzien? In veel gevallen is het mogelijk om je woonlening aan te passen. Op deze manier kan je je maandelijkse kosten verlichten of je lening vervroegd terugbetalen. Dit is alleen mogelijk als je hierover een overeenkomst kan sluiten met je kredietverstrekker. Hou er ook rekening mee dat een dergelijke verandering niet gratis is. De kredietgever zal namelijk je dossier moeten herzien en een nieuwe aanbieding in moeten dienen.