Menu

Vind de beste hypothecaire lening voor je nieuwe woning !

Vergelijk alle aanbieders van hypothecaire leningen in België en ontdek welke het beste bij je wensen aansluit.

Onze partners

Hoe werkt onze dienstverlening?

Stap 1
Stap 1

We vragen naar je informatie

Op basis van je project, persoonlijke en financiële situatie kunnen we nagaan of je in aanmerking komt voor een lening bij één van de kredietgevers.

Stap 2
Stap 2

Jij vergelijkt de tarieven

We geven je een overzicht van alle hypothecaire leningen waar je in aanmerking voor komt, inclusief een gepersonaliseerd tarief. Speel met je voorkeuren om zo een lening op maat te vinden.

Stap 3
Stap 3

Je vraagt via onze site je lening aan

Eenmaal je een lening op maat hebt gevonden, kan je via TopCompare.be een aanvraag bij de gekozen kredietgever indienen.

Hypothecaire lening in België

Een hypothecaire lening sluit je af om de aankoop van een (nieuwbouw)woning of bouwgrond te financieren. Je kan de lening lening ook gebruiken om een woning te bouwen.

Als tegenprestatie voor het verlenen van het krediet, neemt de bank het onroerend goed als onderpand. Dit doet ze om de garantie te hebben dat, wanneer je de lening niet af kunt betalen, ze het geleende geld toch terugkrijgt. Die garantie wordt ook wel de hypotheek genoemd.


Zodra je een hypothecaire lening aangaat, wil je kredietverstrekker er natuurlijk zeker van zijn dat je het geleende geld kan terugbetalen. Daarom zal hij je om een garantie vragen. Dit resulteert meestal in een hypotheek: je huis wordt je ‘belofte’ voor de looptijd van de lening. Mocht je je hypotheek dus niet terug kunnen betalen, dan is de financiële instelling bevoegd om het onroerend goed te verkopen en zo het verschuldigde geld terug te vorderen. Om de veiligheid te waarborgen en je status vast te leggen, wordt iedere hypotheek geregistreerd door de Belgische staat.

Over het algemeen geef je de woning waarvoor je een lening aanvraagt op als garantie. Het is echter mogelijk om je bank een andere garantie te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een boot, een winkel, of een andere woning zijn waarvan je de eigenaar bent. Het aangaan van een hypothecaire lening kan vaak een lastige keuze zijn. Om het je iets gemakkelijker te maken, kan je op onze website gebruikmaken van de hypothecaire lening simulatie.


Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan een hypothecair krediet aanvragen. Maar voordat je een aanvraag doet, is het essentieel om jezelf een paar vragen te stellen en vooral ook om een limiet vast te stellen gebaseerd op je financiële situatie. Wat is je salaris bijvoorbeeld? Heb je nog andere leningen lopen? Wat is precies de waarde van het vastgoed dat je voor ogen hebt?

Stem het bedrag dat je wilt lenen af op de maandelijkse aflossing die je voor ogen hebt. De maandelijkse aflossing mag niet meer bedragen dan één derde van je maandelijks inkomen, luidt de algemene richtlijn. Die wordt niet door alle bankinstellingen gebruikt, maar geeft wel een goede indicatie van je financiële stabiliteit en leencapaciteit. Hoe langer de looptijd van de lening, hoe meer je kan lenen. Dat komt omdat je je terugbetalingen over een langere periode spreidt voor hetzelfde bedrag. Op die manier kan je de maandelijkse aflossingen gevoelig verlagen.

Het bedrag dat je kan lenen is afhankelijk van verschillende factoren. Je moet rekening houden met:

 • Je inkomsten: salaris, vakantiegeld, spaarrekening, potentiële gezinsbijlagen, annuïteiten en dergelijke.
 • Je uitgaven: van de kleinste bedragen (dagelijkse uitgaven) tot grotere bedragen, zoals maandelijkse kosten (elektriciteitsrekeningen, een lopende lening en vakantie).

Voordat een kredietverstrekker op je aanvraag ingaat, zal die eerst kijken naar de volgende criteria:

 • De waarde van het onroerend goed dat je wilt kopen. Deze waarde wordt bepaald door een vastgoeddeskundige.
 • Je persoonlijke bijdrage (het eigen vermogen)
 • De garantie die je verstrekt (hypotheek).
 • Je terugbetalingscapaciteit (gebaseerd beschikbaar inkomen, schuld/inkomen en je professionele situatie).

Opmerking:

Hoe langer de looptijd van een woonlening, hoe hoger de rentevoet. Het bedrag dat je moet terugbetalen aan de bank of kredietgever stijgt dus.


Wanneer je een woonlening afsluit is het belangrijk om naar het jaarlijks kostenpercentage (JKP) te kijken. Dat percentage is een samenvatting van alle kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een woonlening. Concreet bestaat het JKP onder meer uit de volgende zaken:

 • Premie schuldsaldo- en brandverzekering
 • Dossier- en expertisekosten
 • Bijdrage zichtrekening

Dankzij het JKP krijg je een globaal beeld van alle kosten die komen kijken bij je hypothecaire lening. Zo’n allesomvattende kostenpercentage maakt het overigens veel eenvoudiger om kredietgevers te vergelijken.

Veel banken zijn overigens bereid het rentepercentage gevoelig te verlagen als je andere producten bij hen afsluit, zoals een schuldsaldoverzekering of een brandverzekering. Vergelijk daarom zoveel mogelijk banken om de beste voorwaarden te vinden op TopCompare.be. Afhankelijk van je voorkeur kan je een beroep doen op één van de makelaar waar TopCompare.be mee samenwerkt.

Hou er rekening mee dat een verlaging van het rentepercentage niet altijd resulteert in een lager JKP. Het prijskaartje van de producten die je moet afsluiten om een goedkopere lening te hebben, kunnen een opwaartse impact hebben op het JKP. Wil je meer weten over het uiteindelijke prijskaartje van je woonlening? Neem dan contact op met één van de makelaars waar TopCompare.be mee samenwerkt.


Een van de grootste kosten bij de aankoop van een woning zijn de notariskosten. Die notariskosten zijn een reeks vergoedingen die je aan de notaris moet betalen:

Kosten eigen aan aankoop woning:

Kosten eigen aan aankoop woning:

 • Ereloon notaris: Dat is een vergoeding voor het werk van de notaris.
 • De administratiekosten: Dit zijn de kosten die je betaalt voor het opzoekingswerk die de notaris verricht, zoals het opvragen van allerhande attesten.
 • Registratierechten woning: Deze belasting is afhankelijk van de regio (Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk gewest) waar je een woning koopt (zie verder).
 • BTW bij nieuwbouw: In het geval van een nieuwbouw moet er 21 procent btw betaald worden op het gebouwd en registratierechten op de grond. Wanneer de verkoper van de grond dezelfde is als de verkoper van de constructies, moet je 21 procent BTW betalen op de totale prijs.

Kosten indien je de aankoop financiert met hypothecaire lening:

 • Ereloon notaris: Dat is een vergoeding voor het werk van de notaris.
 • Administratieve kosten: Dit zijn de kosten die je betaalt voor het opzoekingswerk die de notaris verricht.
 • Registratierechten hypotheek: Je betaalt 1 procent registratierechten op het leenbedrag verhoogd met de aanhorigheden.
 • Hypotheekrecht: Je betaalt 0,30 procent inschrijvingsrecht op het leenbedrag verhoogd met de aanhorigheden.
 • Retributie: Dit is het ereloon dat wordt betaald aan de hypotheekbewaarder.

Vroeger was het mogelijk om deze kosten mee op te nemen in je hypothecaire lening. Je kon zelfs tot 125 procent van de aankoopwaarde van de woning lenen. Vandaag is dat niet langer het geval.

Veel banken vragen zelfs dat je 10 procent van de woning zelf financiert. Die bijdrage komt bovenop de notariskosten die je moet betalen. De kredietgever kan wel voorstellen om de notariskosten te financieren met een persoonlijke lening.


Wie een hypothecaire lening afsluit, moet daar een vergoeding voor betalen in de vorm van interesten. Je kan kiezen tussen twee verschillende rentevoeten: een vast en een variabel.

Vaste rentevoet

Bij deze formule blijft de rentevoet gedurende de volledige looptijd van de lening gelijk. Dit wordt aan het begin van de lening vastgeklikt waardoor je weet waar je de komende jaren aan toe bent. Als je de lening afsluit in een tijd van een lage rente, kan dit dus voordelig uitpakken: een rentestijging heeft geen invloed op jouw maandelijkse terugbetalingen. Daarnaast kan je niet genieten van een daling van de rente, wat een nadeel is van deze formule.

Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet houdt in dat de rente afhankelijk is van de markt en dus zowel kan dalen als stijgen. Hoe groot de impact is op jouw maandelijkse betalingen, hangt af van welke variabele formule je hebt gekozen.

Als je voor een woonlening met een variabele rentevoet gaat, biedt de bank je bij het begin vaak een lager tarief aan dan wanneer je voor een vaste rentevoet kiest. Weet wel dat de rentevoet maximaal mag verdubbelen: de schommelingen in je betalingen zijn dus begrensd.

De maximale wijziging van de rentevoet bij elke herziening wordt overigens vastgelegd in het contract, bijvoorbeeld twee procent. Dat wordt de ‘cap’ genoemd.

Een variabele rentevoet is voornamelijk interessant wanneer de rentevoeten hoge toppen scheren of verwacht wordt dat de rente het grootste deel van de aflossingstermijn niet (veel) zal stijgen.

Het is overigens mogelijk om een vaste rentevoet te combineren met een variabele rentevoet. In dat geval wordt wordt een rentevaste periode gevolgd door een periode van variabele rentevoet. Een voorbeeld van zo’n lening is bijvoorbeeld 10/5/5/5. In dit geval wordt de rente vastgeklikt voor 10 jaar en kan die vervolgens iedere vijf jaar wijzigen.

Financiële instelling 1/1/1 3/3/3 5/5/5 10/5/5 15/5/5 20/5/5 25/5 Overige
KBC
Axa Bank
ING
BNP Paribas Fortis 15/1/1, 20/1/1,25/1/1
Bpost bank
CPH Banque
Nagelmackers
Belfius
Elantis
Credimo
Argenta 5/3/3, 7/3/3, 30/5
Federale
Beobank
CBC
Triodos 13/5/5, 16/5/5
AG Insurance
Bank Van Breda
Creafin 12/5/5
Crelan 8/3/3
Demetris
eb-lease
Krefima
Record Credits
vdk bank 10/3/3, 15/3/3, 20/3/3
Vivium

Deze cijfers hebben betrekking tot formules met variabele rentevoeten, die volgens de aangegeven frequentie zowel naar boven als naar beneden worden herberekend.


Hypothecair krediet met kapitaalaflossing

Deze formule komt het meeste voor in ons land. Bij deze lening betaal je een deel van het kapitaal (namelijk de waarde van de woning) terug, inclusief de rente. Omdat de interesten aan het begin van terugbetaling hoog zijn (je betaalt immers rente over een hoog bedrag), betaal je op dat moment slechts een klein deel van het kapitaal terug. Naarmate de looptijd van de hypothecaire lening vordert, wordt die verdeling anders: de interesten zijn steeds lager, terwijl je meer van het kapitaal aflost.

Een woonlening met kapitaalaflossing kan gepaard gaan met degressieve maandelijkse betalingen: je lost in dat geval maandelijks evenveel kapitaal af, bovenop de interesten op de nog openstaande schuld. Omdat de resterende schuld iedere maand daalt, dalen ook de interesten en wordt de betaling iedere maand iets minder.

Hypothecaire lening met kapitaalopbouw

Een hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een lening waarbij je iedere maand een bedrag (premie) stort. Je bouwt in principe het ontleende kapitaal op voor de dag dat je krediet afloopt. Die dag moet je het geleende bedrag terugbetalen aan de kredietverstrekker. Tegelijkertijd betaal je op het geleende bedrag interesten aan de verstrekker, zolang de lening loopt.

Indien je kiest voor een woonlening met kapitaalopbouw, sluit je normaliter een levensverzekering af van het type tak 21 of tak 23. Welke het best bij je past, hangt ervan af hoeveel risico je wilt nemen.

 • Type tak 21: bij dit type is de rente op de premies die je stort vanaf het begin gegarandeerd. Betaal je de premies op regelmatige basis dan is het ontleende kapitaal op de vervaldatum weer opgebouwd. De kredietinstelling is op die manier zeker dat ze het ontleende kapitaal volledig terugkrijgt.
 • Type tak 23: bij dit type loopt het krediet via een levensverzekering: het kapitaal is hierbij dus afhankelijk van het rendement van een beleggingsfonds. De waarde van dit fonds kan dalen of stijgen: je bent er hier dus niet zeker van dat het kapitaal op de vervaldatum opnieuw is opgebouwd.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een kortlopend hypothecair krediet dat van pas kan komen als je voor een korte termijn een grote som geld nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je een nieuwe woonlening wilt afsluiten, terwijl je een andere woning verkoopt. Om die periode te overbruggen, kan je een overbruggingskrediet afsluiten. Eenmaal je je woning hebt verkocht, kan je het kapitaal gebruiken om het krediet volledig terug te betalen.

Bij een overbruggingskrediet betaal je geen kapitaal terug tijdens de looptijd van het krediet, maar vereffej je dus het volledige bedrag op de vervaldatum. Tijdens de looptijd van het krediet betaal je enkel interesten.


Het kopen van een woning, of het nu een huis, een appartement of een bouwgrond betreft, is niet eenvoudig. In de huidige economische situatie blijven de vastgoedprijzen stijgen. Het afsluiten van een hypothecair krediet is daarom vaak noodzakelijk om een onroerend goed te kopen. Een hypotheek is voor de meeste mensen de grootste en meest langlopende lening die ze ooit zullen aangaan. Looptijden variëren meestal tussen de 10 en 25 jaar.

Voordat je een hypothecaire lening afsluit, is het belangrijk de aanbieders te vergelijken. Je kan hiervoor uiteraard de agentschappen van verschillende instellingen contacteren of bezoeken, of het aanbod per aanbieder online vergelijken met onze hypothecaire lening simulator.

Opmerking:

Nadat je een lening hebt aangevraagd, moet je je kredietverstrekker een garantie geven. Dit resulteert meestal in een hypotheek op je toekomstige woning. Een hypotheek moet worden afgesloten bij een notaris door middel van een officiële akte. In de meeste gevallen moet je de notariskosten zelf betalen. In het geval van een bouw- of renovatieproject zal de financiële instelling het geld direct in termijnen overboeken op je eigen rekening


In veel gevallen is het mogelijk om je hypothecaire lening aan te passen. Op deze manier kan je je maandelijkse kosten verlichten of je lening vervroegd terugbetalen. Dit is alleen mogelijk als je hierover een overeenkomst kan sluiten met je kredietverstrekker. Hou er ook rekening mee dat een dergelijke verandering niet gratis is. De kredietgever zal namelijk je dossier moeten herzien en een nieuwe aanbieding in moeten dienen.

Je kan je woonlening zowel intern (bij je huidige bank) als extern (bij een andere bank) financieren. Het prijskaartje van een externe herfinanciering ligt hoger omdat je je hypothecaire lening opnieuw moet inschrijven. Dat is niet het geval als je een herfinanciering bij je huidige bank doet.

Hoe dan ook betaal je bij een herfinanciering een wederbeleggingsvergoeding. Die bedraagt maximaal drie maanden interest. Daarnaast ben je de bank waar je je lening herfinanciert dossierkosten verschuldigd. Zoals we reeds hebben vermeld komen er bij een externe herfinanciering extra kosten kijken. Die kosten bestaan uit:

 • De handlichting
 • Inschrijving van de nieuwe hypotheek
 • Notariskosten

Gelukkig is het voor de makelaars waar TopCompare.be mee samenwerkt zeer eenvoudig om die kosten te berekenen.


De dienstverlening van TopCompare.be is volledig gratis. Hoe verdienen we dan geld?

Bepaalde kredietgevers betalen ons een commissie wanneer iemand via onze tools doorklikt naar hun site om bijvoorbeeld een lening aan te vragen. Dankzij dergelijke overeenkomsten kunnen we onze dienstverlening volledig gratis houden. Daarenboven blijft TopCompare.be een onafhankelijke vergelijkingssite die op transparante wijze alle bankproducten (voor particulieren) vergelijkt. De commissie die we ontvangen van de kredietgevers heeft op geen enkele manier een impact op de tarieven op onze site.

De dienstverlening van TopCompare.be is volledig gratis. Hoe verdienen we dan geld?

Wat zeggen anderen over TopCompare.be?

Maak kennis met het team dat je helpt om duizenden euro's te besparen.

Quentin Denis
Quentin Denis CEO
Saskia Cuperus
Saskia Cuperus Marketing director
Quentin Wallez
Quentin Wallez Expert woonleningen