Menu

Vind de beste hypothecaire lening voor je nieuwe woning !

Vergelijk alle aanbieders van hypothecaire leningen in België en ontdek welke het beste bij je wensen aansluit.

Onze partners

Hoe werkt onze dienstverlening?

Stap 1
Stap 1

We vragen naar je informatie

Op basis van je project, persoonlijke en financiële situatie kunnen we nagaan of je in aanmerking komt voor een lening bij één van de kredietgevers.

Stap 2
Stap 2

Jij vergelijkt de tarieven

We geven je een overzicht van alle hypothecaire leningen waar je in aanmerking voor komt, inclusief een gepersonaliseerd tarief. Speel met je voorkeuren om zo een lening op maat te vinden.

Stap 3
Stap 3

Je vraagt via onze site je lening aan

Eenmaal je een lening op maat hebt gevonden, kan je via TopCompare.be een aanvraag bij de gekozen kredietgever indienen.

Hypothecaire lening in België

Met een hypothecaire lening, ofwel een hypotheek, woonlening of woonkrediet kan je een huis, appartement of bouwterrein kopen. Je kan ook een hypothecair krediet aangaan voor het bouwen of renoveren van een woning. De kern van een hypothecair krediet is dat de bank je het geld leent dat je nodig hebt, in ruil voor een garantie in de vorm van je huis.

Zodra je een hypothecaire lening aangaat, wil je kredietverstrekker er natuurlijk zeker van zijn dat je het geleende geld kan terugbetalen. Daarom zal hij je om een garantie vragen. Dit resulteert meestal in een hypotheek: je huis wordt je ‘belofte’ voor de looptijd van de lening. Mocht je je hypotheek dus niet terug kunnen betalen, dan is de financiële instelling bevoegd om het onroerend goed te verkopen en zo het verschuldigde geld terug te vorderen. Om de veiligheid te waarborgen en je status vast te leggen, wordt iedere hypotheek geregistreerd door de Belgische staat.

Over het algemeen geef je de woning waarvoor je een lening aanvraagt op als garantie. Het is echter mogelijk om je bank een andere garantie te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een boot, een winkel, of een andere woning zijn waarvan je de eigenaar bent. Het aangaan van een hypothecaire lening kan vaak een lastige keuze zijn. Om het je iets gemakkelijker te maken, kan je op onze website gebruikmaken van de hypothecaire lening simulatie.


Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan een hypothecair krediet aanvragen. Maar voordat je een aanvraag doet, is het essentieel om jezelf een paar vragen te stellen en vooral ook om een limiet vast te stellen gebaseerd op je financiële situatie. Wat is je salaris bijvoorbeeld? Heb je nog andere leningen lopen? Wat is precies de waarde van het vastgoed dat je voor ogen hebt?

Stem het bedrag dat je wilt lenen af op de maandelijkse aflossing die je voor ogen hebt. De maandelijkse aflossing mag niet meer bedragen dan één derde van je maandelijks inkomen, luidt de algemene richtlijn. Die wordt niet door alle bankinstellingen gebruikt, maar geeft wel een goede indicatie van je financiële stabiliteit en leencapaciteit. Hoe langer de looptijd van de lening, hoe meer je kan lenen. Dat komt omdat je je terugbetalingen over een langere periode spreidt voor hetzelfde bedrag. Op die manier kan je de maandelijkse aflossingen gevoelig verlagen.

Het bedrag dat je kan lenen is afhankelijk van verschillende factoren. Je moet rekening houden met:

 • Je inkomsten: salaris, vakantiegeld, spaarrekening, potentiële gezinsbijlagen, annuïteiten en dergelijke.
 • Je uitgaven: van de kleinste bedragen (dagelijkse uitgaven) tot grotere bedragen, zoals maandelijkse kosten (elektriciteitsrekeningen, een lopende lening en vakantie).

Voordat een kredietverstrekker op je aanvraag ingaat, zal die eerst kijken naar de volgende criteria:

 • De waarde van het onroerend goed dat je wilt kopen. Deze waarde wordt bepaald door een vastgoeddeskundige.
 • Je persoonlijke bijdrage (het eigen vermogen)
 • De garantie die je verstrekt (hypotheek).
 • Je terugbetalingscapaciteit.

Opmerking:

Hoe langer de looptijd van een woonlening, hoe hoger de rentevoet. Het bedrag dat je moet terugbetalen aan de bank of kredietgever stijgt dus.


Vaste rentevoet

Dit type hypothecair krediet heeft een vaste rentevoet. De rentevoet die je bij de start van de lening krijgt, wordt vastgeklikt voor de volledige looptijd van het contract. Een vaste rente kan dus een slimme zet zijn op het moment dat de tarieven erg laag zijn.

Voordelen: interessant bij lage rentevoeten; je woonlening wordt bij een rentestijging niet beïnvloed. Je weet dus perfect hoeveel je maandelijks moet terugbetalen. De maandelijkse aflossingen blijven immers ongewijzigd..

Nadelen: indien de rentetarieven dalen, blijft je rentevoet en woonlening ongewijzigd.

Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet is onderhevig aan mogelijke veranderingen. De rente die je betaalt, is namelijk afhankelijk van de marktwerking en kan tijdens de looptijd dus dalen of stijgen. Hoe sterk een rentevoet kan wijzigen, wordt bij de start van de woonlening contractueel vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de momenten waarop de rentevoet kan wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld jaarlijks of elke vijf jaar zijn. De rentevoet mag tijdens de looptijd van de lening maximaal verdubbelen.

Wie kiest voor een woonlening met een variabele rentevoet aanvaardt de risico's die daarmee gepaard gaan. Zo kunnen de maandelijkse aflossingen stijgen wanneer de rente stijgt. Een rentedaling zorgt er dan weer voor dat de maandelijkse aflossingen dalen. Wie kiest voor een variabele rentevoet krijgt bij de start van de woonlening doorgaans een lager tarief dan wie kiest voor een vaste rentevoet.

Bij een 1/1/1-formule kan de rentevoet elk jaar zowel naar boven als naar beneden aangepast worden. Echter, wordt het herberekenen van deze 1/1/1-formule beperkt door een cap van 2%, dit betekent dat de rentevoet maximaal 2% kan stijgen of dalen. Daarnaast bestaan er ook aanpasbare formules die herberekend worden over verschillende jaren, bijvoorbeeld 10/5/5 of 25/5. Dit houdt in dat de rentevoet na 10 jaar en vervolgens om de 5 jaar wordt aangepast. Deze optie biedt dus een mogelijke middenweg tussen een wisselende 1/1/1-formule en een formule met een vaste rentevoet. Bij de vaste rentevoet zal je geen maandelijkse verrassingen ervaren en bij een variabele rentevoet kunnen je kosten maandelijkse schommelen, zowel in positieve als in negatieve zin. Hieronder vind je de verschillende formules die beschikbaar zijn in België:

Financiële instelling 1/1/1 3/3/3 5/5/5 10/5/5 15/5/5 20/5/5 25/5 Overige
KBC
Axa Bank
ING
BNP Paribas Fortis 15/1/1, 20/1/1,25/1/1
Bpost bank
CPH Banque
Nagelmackers
Belfius
Elantis
Credimo
Argenta 5/3/3, 7/3/3, 30/5
Federale
Beobank
CBC
Triodos 13/5/5, 16/5/5
AG Insurance
Bank Van Breda
Creafin 12/5/5
Crelan 8/3/3
Demetris
eb-lease
Krefima
Record Credits
vdk bank 10/3/3, 15/3/3, 20/3/3
Vivium

Deze cijfers hebben betrekking tot formules met variabele rentevoeten, die volgens de aangegeven frequentie zowel naar boven als naar beneden worden herberekend.

Voordelen:

 • Doorgaans een langer tarief bij de start van de lening dan bij een formule met een vaste rentevoet.
 • Is interessant wanneer de rentevoeten hoge toppen scheren.
 • De maximale wijziging van de rentevoet wordt contractueel vastgelegd. Dat is de zogeheten cap. Die kan bijvoorbeeld 2% bedragen.
 • De rentevoet mag maximaal verdubbelen.
 • Nadelen: in het geval van stijgende rentetarieven zal ook uw rente stijgen. Dat heeft een opwaarts effect op uw maandelijkse afbetalingen.


  Hypothecair krediet met kapitaalaflossing

  Deze formule komt het meeste voor in ons land. Bij deze lening betaal je een deel van het kapitaal (namelijk de waarde van de woning) terug, inclusief de rente. Omdat de interesten aan het begin van terugbetaling hoog zijn (je betaalt immers rente over een hoog bedrag), betaal je op dat moment slechts een klein deel van het kapitaal terug. Naarmate de looptijd van de hypothecaire lening vordert, wordt die verdeling anders: de interesten zijn steeds lager, terwijl je meer van het kapitaal aflost.

  Een woonlening met kapitaalaflossing kan gepaard gaan met degressieve maandelijkse betalingen: je lost in dat geval maandelijks evenveel kapitaal af, bovenop de interesten op de nog openstaande schuld. Omdat de resterende schuld iedere maand daalt, dalen ook de interesten en wordt de betaling iedere maand iets minder.

  Hypothecaire lening met kapitaalopbouw

  Een hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een lening waarbij je iedere maand een bedrag (premie) stort. Je bouwt in principe het ontleende kapitaal op voor de dag dat je krediet afloopt. Die dag moet je het geleende bedrag terugbetalen aan de kredietverstrekker. Tegelijkertijd betaal je op het geleende bedrag interesten aan de verstrekker, zolang de lening loopt.

  Indien je kiest voor een woonlening met kapitaalopbouw, sluit je normaliter een levensverzekering af van het type tak 21 of tak 23. Welke het best bij je past, hangt ervan af hoeveel risico je wilt nemen.

  • Type tak 21: bij dit type is de rente op de premies die je stort vanaf het begin gegarandeerd. Betaal je de premies op regelmatige basis dan is het ontleende kapitaal op de vervaldatum weer opgebouwd. De kredietinstelling is op die manier zeker dat ze het ontleende kapitaal volledig terugkrijgt.
  • Type tak 23: bij dit type loopt het krediet via een levensverzekering: het kapitaal is hierbij dus afhankelijk van het rendement van een beleggingsfonds. De waarde van dit fonds kan dalen of stijgen: je bent er hier dus niet zeker van dat het kapitaal op de vervaldatum opnieuw is opgebouwd.

  Overbruggingskrediet

  Een overbruggingskrediet is een kortlopend hypothecair krediet dat van pas kan komen als je voor een korte termijn een grote som geld nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je een nieuwe woonlening wilt afsluiten, terwijl je een andere woning verkoopt. Om die periode te overbruggen, kan je een overbruggingskrediet afsluiten. Eenmaal je je woning hebt verkocht, kan je het kapitaal gebruiken om het krediet volledig terug te betalen.

  Bij een overbruggingskrediet betaal je geen kapitaal terug tijdens de looptijd van het krediet, maar vereffej je dus het volledige bedrag op de vervaldatum. Tijdens de looptijd van het krediet betaal je enkel interesten.


  Het kopen van een woning, of het nu een huis, een appartement of een bouwgrond betreft, is niet eenvoudig. In de huidige economische situatie blijven de vastgoedprijzen stijgen. Het afsluiten van een hypothecair krediet is daarom vaak noodzakelijk om een onroerend goed te kopen. Een hypotheek is voor de meeste mensen de grootste en meest langlopende lening die ze ooit zullen aangaan. Looptijden variëren meestal tussen de 10 en 25 jaar.

  Voordat je een hypothecaire lening afsluit, is het belangrijk de aanbieders te vergelijken. Je kan hiervoor uiteraard de agentschappen van verschillende instellingen contacteren of bezoeken, of het aanbod per aanbieder online vergelijken met onze hypothecaire lening simulator.

  Opmerking:

  Nadat je een lening hebt aangevraagd, moet je je kredietverstrekker een garantie geven. Dit resulteert meestal in een hypotheek op je toekomstige woning. Een hypotheek moet worden afgesloten bij een notaris door middel van een officiële akte. In de meeste gevallen moet je de notariskosten zelf betalen. In het geval van een bouw- of renovatieproject zal de financiële instelling het geld direct in termijnen overboeken op je eigen rekening


  Een hypotheek is pas geldig als deze gevalideerd is door een notaris. Het afsluiten van een hypothecair krediet brengt mede daardoor veel extra kosten met zich mee. De notariskosten variëren afhankelijk van de prijs van het onroerend goed en de regio waarin het gelegen is, evenals de tarieven van de notaris. De kosten die je aan de notaris betaalt, zijn onder meer vergoedingen die rechtstreeks door de notaris zelf worden geïnd als compensatie, maar ook de verschillende belastingen voor de staat. Deze verschillende kosten variëren afhankelijk van het geleende bedrag en omvatten voornamelijk belastingen, notariskosten en onderzoeks- en administratieve formaliteiten. Daarnaast kan je ook met behulp van onze hypothecaire lening simulatie zien hoeveel extra kosten je moet betalen bij de aankoop van een onroerend goed. Deze kosten bestaan uit:

  • Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgelegd. Deze kosten zijn overal hetzelfde. De schaal is echter anders als het gaat om een lening of een kredietopening (waardoor je een reeds terugbetaald bedrag kan lenen). Deze kosten zijn hetzelfde ongeacht de notaris waar je naartoe gaat en zijn afhankelijk van de hoogte van je hypothecaire lening. Ook zijn deze kosten onderworpen aan btw.
  • Onderzoeks- en administratiekosten: dat zijn de kosten die je moet betalen zodat de notaris de hypotheekakte kan valideren. De notaris moet zich daarbij aan verschillende wetten houden. De kosten kunnen per notaris enigszins verschillen, maar bedragen normaal gesproken €1000 en zijn onderworpen aan btw.
  • Hypotheekrecht: 0,3% van de waarde van de hypothecaire lening en aanhorigheden (geschat op 10% van het krediet), plus de kosten van de hypotheekbewaarder die €250 voor een krediet lager dan €272.727 bedragen en €950 voor een krediet daarboven.
  • Forfaitaire recht op geschriften (voorheen zegelrecht) bedragen €50 euro en 21% btw, wat uitkomt op €60,50.
  • Forfaitaire registratie bijlagen bedragen €100.
  • Registratierechten van het krediet: dit is 1% van de waarde van de gevraagde hypotheeklening en aanhorigheden (geschat op 10% van het krediet).
  Download ons budget formulier Wij helpen u uw budget voor 2019 te beheren

  In veel gevallen is het inderdaad mogelijk om je hypothecaire lening aan te passen. Op deze manier kan je je maandelijkse kosten verlichten of je lening vervroegd terugbetalen. Dit is alleen mogelijk als je hierover een overeenkomst kan sluiten met je kredietverstrekker. Hou er ook rekening mee dat een dergelijke verandering niet gratis is. De financiële instelling zal namelijk je dossier moeten herzien en een nieuwe aanbieding in moeten dienen. Dat gaat gepaard met een resem kosten. De wederbeleggingsvergoeding is daar één van.

  Indien het tarief van je hypothecaire lening hoger is dan de huidige rentetarieven, kunt je je kredietverstrekker dus vragen een nieuwe hypotheek af te sluiten voor het nog resterende saldo. Het is echter essentieel om de voorwaarden van uw contract goed na te lezen en goed na te gaan wat precies de kosten zijn voor een nieuw hypothecair krediet. En vergeet niet dat een nieuwe hypotheek ook overige kosten (zoals notariskosten) met zich meebrengt. Wees dus voorzichtig en verander je hypothecaire lening niet in een opwelling.


  De dienstverlening van TopCompare.be is volledig gratis. Hoe verdienen we dan geld?

  Bepaalde kredietgevers betalen ons een commissie wanneer iemand via onze tools doorklikt naar hun site om bijvoorbeeld een lening aan te vragen. Dankzij dergelijke overeenkomsten kunnen we onze dienstverlening volledig gratis houden. Daarenboven blijft TopCompare.be een onafhankelijke vergelijkingssite die op transparante wijze alle bankproducten (voor particulieren) vergelijkt. De commissie die we ontvangen van de kredietgevers heeft op geen enkele manier een impact op de tarieven op onze site.

  De dienstverlening van TopCompare.be is volledig gratis. Hoe verdienen we dan geld?

  Wat zeggen anderen over TopCompare.be?

  Maak kennis met het team dat je helpt om duizenden euro's te besparen.

  Quentin Denis
  Quentin Denis CEO
  Saskia Cuperus
  Saskia Cuperus Marketing director
  Quentin Wallez
  Quentin Wallez Expert woonleningen