Lening

Lening afbetalen niet meer mogelijk: wat nu?

Door Jana Van Breusegem op 22 November 2017 | leestijd: 5 mn

lening afbetalen

Ontslag, echtscheiding, ziekte of een ongeval. Het zijn onvoorziene omstandigheden die vaker voorkomen dan we wel zouden willen. Dergelijke situaties kunnen er bovendien voor zorgen dat uw lening afbetalen u niet langer mogelijk lijkt. Uit cijfers van de Nationale Bank van België daterende van mei 2016 bleek dat meer dan 360.000 Belgen, ofwel 6% van de Belgisch leners, hun leningen niet kunnen afbetalen. Het gaat hierbij om meer dan 550.000 achterstallige kredieten ofwel 5% van alle contracten. Maar wat kan u zelf doen als u zich in zo’n situatie bevindt ? TopCompare.be geeft u enkele tips mee.

Zoek hulp bij uw naasten

Wanneer u moeite heeft met uw lening afbetalen, kan u hulp vragen aan uw dierbaren zoals een familielid of vriend. Als u een goede reden heeft en u iemand kan vinden die het volste vertrouwen in uw terugbetalingscapaciteit heeft, wil deze persoon u misschien wel wat geld voorschieten en u zodoende helpen met uw lening afbetalen totdat uw financiële situatie verbetert.

Wend u tot uw financiële instelling

Wanneer u betalingsproblemen dreigt te hebben, kan u uw geldschieter hier altijd over informeren. Het is immers ook in zijn voordeel om een oplossing te vinden. Contact opnemen doet u bij voorkeur door middel van een aangetekende brief waarin u uw financiële problemen aangeeft. Vervolgens kan u een afspraak maken met uw financiële adviseur.

Enkele mogelijke oplossingen zijn de volgende:

  • Een verlenging van de looptijd van uw lening met lagere maandelijkse betalingen
  • Een tijdelijke opschorting van de terugbetaling van het krediet

Uw bankier kan u helpen met uw lening afbetalen en zal samen met u zoeken naar een oplossing om uw maandelijkse financiële lasten te verminderen. Mocht hij u niet kunnen helpen, dan kan u nog uw heil zoeken bij de vrederechter. In geval van serieuze wanbetaling moet de bank dit hoe dan ook doorgeven aan de Nationale Bank van België, waarna u op de zwarte lijst terechtkomt.

Download hier onze gids Wij leggen u alles uit over schulden

Neem een kijkje: Wat wel en niet kan als u op de zwarte lijst staat

Gebruik de verzekering die bij uw lening hoort

Als uw financiële problemen verband houden met bijvoorbeeld het verlies van uw baan of een overlijden, dan kan u beroep doen op de verzekeringen die u hebt afgesloten bij of kort na uw lening.

Enerzijds hebt u de mogelijkheid een verzekering af te sluiten bij uw bank die de terugbetaling garandeert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de schuldsaldoverzekering, die helpt met uw lening afbetalen in geval van overlijden van (een van) de kredietnemers. Bij grote leningen, zoals een woningkrediet, is dit een gangbare praktijk.

Anderzijds bieden de Waalse en Vlaamse overheden een gratis verzekering voor de terugbetaling van een lening in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals het verliezen van een baan of onvrijwillige arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringen zijn voorbehouden voor hypothecaire kredieten bedoeld voor de aankoop, renovatie of bouw van een woonst, onder welbepaalde voorwaarden:

  • In Vlaanderen : de “Verzekering Gewaarborgd Wonen” moet worden aangegaan in de loop van het jaar volgend op het gebruik van kapitaal. De verzekering is tien jaar geldig. Aarzel niet om de voorwaarden te bekijken.
  • In Wallonië wordt een gratis verzekering tegen inkomensverlies aangeboden. De verzekering moet binnen de zes maanden na het afsluiten van het krediet worden afgesloten. De verzekering dekt de terugbetaling van het krediet tot € 6.200 per jaar voor een maximum van 3 jaar. Het verlies van uw inkomsten moet binnen de eerste 8 jaar van uw krediet zijn gebeurd. Lees meer details op hun website.

Uw lening afbetalen met de hulp van een verzekering vereist dat u goed de voorwaarden van de verzekeringen op voorhand bekijkt. Zo weet u wanneer en hoe u gedekt bent. Voel u bovendien vrij om contact op te nemen met uw bank of verzekeraar voor meer informatie.

Vraag hulp van andere instanties

Naast beroep doen op uw bank zijn er ook nog andere manieren om hulp te verkrijgen :

  • U kan een verzoek indienen bij de vrederechter om uitstel van betaling aan te vragen. Deze procedure kan echter slechts worden ingesteld na minstens een maand na uw aanvraag bij uw financiële instelling om betalingsfaciliteiten.
  • Neem contact op met een schuldbemiddelingsdienst. Dit is een buitengerechtelijke methode om te bemiddelen tussen u en uw financiële instelling over terugbetalingsvoorwaarden, vermindering van de rente en laattijdigheidssancties. Het voordeel is hierbij dat beide partijen een compromis kunnen vinden i.v.m. een haalbaar afbetalingsplan, rekening houdend met al uw kosten, schulden en noodzakelijke uitgaven om u te helpen met uw lening afbetalen. De bemiddeling kan worden uitgevoerd door advocaten, deurwaarders, notarissen en publieke of private erkende instanties. Als er een compromis wordt bereikt tussen de twee partijen, wordt er een overeenkomst getekend waarin alle verplichtingen worden neergeschreven. Geen akkoord bereikt? Dan kan u nog altijd naar de vrederechter of arbeidsrechtbank stappen.
  • Gebruik de collectieve schuldenregeling. Dit is een gerechtelijke procedure die plaatsvindt voor de arbeidsrechtbank en een andere mogelijke manier om uit de schuldenspiraal te geraken. Het is bedoeld voor private personen die geconfronteerd worden met ernstige financiële moeilijkheden om hun lening af te betalen. De rechter beslist of u in aanmerking komt voor deze procedure. Als dat het geval is, zal er een erkende schuldbemiddelaar worden aangewezen. De bemiddelaar zal rechtstreeks uw inkomen innen en zal u het geld bezorgen dat strikt noodzakelijk is voor uw huishouden. Het voordeel van deze procedure is dat alle dwangmaatregelen worden opgeschort (zoals het beslag op uw loon, etc.). De maximale duur is vijf jaar. Gedurende deze tijd kan de rechter ook (delen van) uw schuld verminderen of kwijtschelden.

Lees ons artikel: 6 tips om uw schuldenlast onder controle te houden

Let op met schuldconsolidatie of het aangaan van een nieuwe lening

Veel mensen denken dat het hun huidige lening afbetalen door middel van een nieuwe lening een goed idee is. Echter, wanneer u een nieuwe lening aanvraagt, zal u ook hier weer rente moeten betalen. Daardoor zal uw schuld steeds hoger worden. Let dus goed op!

Wel kan u ervoor kiezen om uw verschillende leningen te consolideren in een lening met langere duurtijd, een zogenaamde schuldconsolidatielening. Wees er zeker van dat u een haalbaar afbetalingstraject hebt, zonder te hoge interesten.

Wanneer u zich in een situatie bevindt waar u uw krediet niet langer kunt afbetalen, wacht dan niet tot u in een negatieve schuldenspiraal terecht komt vooraleer u begint hulp te zoeken.

Vergelijk leningen in België

Vergelijking van meer dan 30 financiële instellingen