Lening

Lening voor werklozen

Door Jana Van Breusegem op 2 November 2017 | leestijd: 3 mn

werkloos

Helaas, u behoort tot de groep Belgen die (tijdelijk) werkloos zijn en kampen met financiële problemen. U zou nochtans graag geld willen lenen om uw schulden te herfinancieren of om een nieuwe keuken aan te schaffen, maar u hebt al gemerkt dat banken niet staan te springen om u een lening toe te kennen. Geen paniek, wij leggen u uit wat de voornaamste mogelijkheden zijn voor u, ook wanneer u werkloos bent. Een lening voor werklozen toegekend krijgen is niet zo onmogelijk als het klinkt.

Download ons budget formulier Wij helpen u uw budget te beheren

Waarom geld lenen zo moeilijk is als u werkloos bent

Eerst en vooral is het belangrijk te begrijpen waarom het zo moeilijk is om een lening voor werklozen te verkrijgen. Zonder werk hebt u geen vast inkomen en bent u eigenlijk niet kredietwaardig genoeg voor de meeste banken. Banken zijn immers enkel bereid een lening toe te kennen indien ze een garantie hebben dat de lener het bedrag zal kunnen terugbetalen. Vandaag hanteren financiële instellingen strenge richtlijnen voor het verstrekken van leningen, bovenop de wettelijke voorwaarden (minstens 18 jaar en niet op de zwarte lijst van de Nationale Bank staan).

Lees ons artikel: Werd uw lening geweigerd? Geef niet op!

Een lening voor werklozen: enkele voorwaarden

Is het dan onmogelijk om een lening te verkrijgen als werkloze? Neen, want de meeste banken kijken ook naar andere factoren buiten werk. Als u een hoge werkloosheidsuitkering kan voorleggen, kan aantonen dat u maar tijdelijk werkloos bent of over veel spaargeld beschikt, bent u niet automatisch uitgesloten. Iedere bank vereist andere voorwaarden. Wel is het logisch dat u met een uitkering minder, of tegen minder voordelige voorwaarden, kan lenen dan wanneer u een vaste baan hebt: uw kredietwaardigheid is lager in de eerste situatie.

De bank kan eventueel een lening voor werklozen goedkeuren indien u bijvoorbeeld een solvabele borg kan aanstellen. Belangrijk hierbij is dat het inkomen van de borgsteller voldoende hoog is voor zijn/haar eigen levensonderhoud en betalingsverplichtingen na te komen, maar ook om de verplichtingen (aflossingen) van de kredietnemer over te nemen als dit nodig is. Daarnaast maakt u meer kans om een lening voor werklozen te bemachtigen als u reeds eigenaar bent van een onroerend goed zoals een huis. Door dit onder hypotheek te plaatsen biedt u een garantie aan de bank, die minder terughoudend zal zijn bij het toekennen van de lening.
Bekijk ons artikel: Lening afbetalen niet meer mogelijk: wat nu?

Meer dan 1 lening voor werklozen

  • Starterskrediet voor werklozen

Indien u een eigen zaak wilt oprichten als werkloze is het mogelijk om een Startlening aan te vragen bij het Participatiefonds. Deze lening is bedoeld voor de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de niet-werkende werkzoekenden ingeschreven sinds minstens 3 maanden en de begunstigden van een inschakelingsuitkering of leefloon. U kan tot € 30.000 lenen tegen een voordelig tarief, afhankelijk van de looptijd (4,25% op 5 jaar en 4,50% op 7 en 10 jaar).

  • Sociale lening

Een sociale lening is in het leven geroepen om mensen met een minimuminkomen of uitkering te helpen met het behoud, aankopen of renoveren van een huis. Indien u bijvoorbeeld dringend uw woning wilt inrichten, kan u zich wenden tot de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of het Vlaams Woningfonds. U betaalt een erg lage rente (momenteel 2%) op een dergelijke lening met een looptijd van maximaal 5 jaar en u ontvangt een begeleiding in het leenproces.

Samengevat is het dus zeker mogelijk om een (kleine) lening voor werklozen te verkrijgen, maar het is van groot belang dat u nagaat of u wel degelijk dat geld nodig hebt. U zal immers te maken krijgen met  maandelijkse aflossingen die u moet incalculeren bovenop uw nodige uitgaven. Ga steeds alle voorwaarden na van de kredietverstrekker en bekijk altijd het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) in plaats van enkel de rente. Het JKP houdt namelijk rekening met alle kosten bovenop de rentevoet.

Vergelijk leningen in België

Vergelijking van meer dan 30 financiële instellingen