Lening

Wat te doen bij scheiding en een gezamenlijke lening?

Door Jana Van Breusegem op 2 November 2017 | leestijd: 4 mn

wat te doen bij scheiding

In onze huidige maatschappij zijn echtscheidingen niet ongebruikelijk en kan de beslissing tot effectieve scheiding snel gemaakt zijn. Zo telde België in 2016  23.583 scheidingen volgens de Algemene Directe Statistiek België. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is wanneer twee partners ineens een eigen weg inslaan. De emoties kunnen hoog oplopen en bovendien krijgt u te maken met een hoop financiële en juridische uitdagingen. Maar wat te doen bij een scheiding als u nog een gezamenlijke lening heeft lopen?

Een echtscheiding is niet zomaar geregeld. Naast de administratieve en juridische afhandelingen moet u immers ook uw financiële zaken regelen met uw ex-partner. Deze zaken hebben niet alleen te maken met uw gezamenlijke huis, auto of hoederecht over de kinderen, maar betreffen ook de gezamenlijke leningen die nog niet zijn afbetaald. Denk bijvoorbeeld aan de lopende renovatielening op de gezinswoning.

Download hier onze gids Wij leggen u alles uit over schulden

Lees ons artikel: Werd uw lening geweigerd? Geef niet op!

Wat te doen bij een scheiding en openstaande, gezamenlijke leningen?

De vraag is duidelijk: wat te doen bij een scheiding en een gezamenlijke lening? Wel: wie het contract van de lening heeft ondertekend, is daar volgens de bank ook aan gebonden. Als u dus samen een lening hebt afgesloten, kan de bank bij beide personen het geld komen opeisen. Ook wanneer de ene partner de lening onderschreef en de andere zich borg stelde voor de andere, zijn beiden verantwoordelijk voor de afbetaling. Dit is onafhankelijk van uw huwelijksstelsel. Samen een lening aangaan is dus niet zonder risico.

Als gehuwden of wettelijk samenwonenden kan u zelfs verplicht worden om een lening terug te betalen die werd afgesloten door uw partner en waarvoor u niet borg stond. De specificaties rond deze regeling zijn in dat geval wel afhankelijk van uw huwelijksstelsel.

Wie moet er terugbetalen? 

Wat er met nog af te lossen schulden gebeurt, hangt grotendeels af van uw huwelijksstatuut en huwelijkscontract. Er zijn vier mogelijkheden:

  • U bent wettelijk of feitelijk samenwonend
   Wanneer uw partner en u wettelijk of feitelijk samenwonen, moet u elk uw eigen contracten respecteren. Elke partij is in dit geval verantwoordelijk voor de schulden die hij of zij alleen aanging. Als uw wettelijk samenwonende partner echter kan bewijzen dat de lening diende voor gezinsbehoeften of voor de opvoeding van de kinderen, dan bent u mee verantwoordelijk voor de schulden.
  • Getrouwd onder het wettelijk stelsel
   Het wettelijk stelsel is automatisch van kracht wanneer u huwt, tenzij uw partner en u ervoor kozen om het vermogen anders te verdelen. Het wettelijk stelsel verdeelt het vermogen van de partners in drieën: het vermogen van de ene echtgenoot, het vermogen van de andere echtgenoot en het gemeenschappelijke vermogen. Bij een echtscheiding zullen alleen de gemeenschappelijke goederen verdeeld worden. Alle schulden die werden aangegaan tijdens het huwelijk, worden geacht te zijn aangegaan in het belang van het gezin en vallen dus in de huwelijksgemeenschap. Samen lenen heeft dus wel degelijk een impact op de terugbetaling van de schulden. De bank kan zowel het gemeenschappelijk als de eigen vermogens van de echtgenoten aanspreken. Bovendien is vereist dat beide partners in het wettelijk stelsel de lening ondertekenen.
  • Getrouwd onder het stelsel van scheiding van goederen
   Als u bent gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, dan zijn er twee aparte vermogens. Echtgenoten behouden ieders het eigendom van eigen goederen, inkomsten en de verantwoordelijkheid voor eigen schulden. De schulden die één van de huwelijkspartners voor of tijdens het huwelijk heeft gemaakt blijven dus persoonlijk, wat ook de oorzaak van die schulden mag zijn geweest. De enige situatie waarin beide partners verantwoordelijk zijn voor de schulden is wanneer beide partners een gezamenlijke lening hebben ondertekend.
  • Getrouwd onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen
   Wat te doen bij scheiding als u getrouwd bent onder algehele gemeenschap van goederen? Deze vorm brengt meer risico met zich mee. Geen enkele partij draait alleen op voor zijn/haar persoonlijke schulden, aangezien alle schulden worden geacht gemeenschappelijk te zijn. Schuldeisers kunnen zowel het gemeenschappelijke als het eigen vermogen van de echtgenoten aanspreken om schulden af te lossen.

U kan steeds onze vergelijkingstool gebruiken om uit te zoeken welke lening het beste bij u past.
Neem een kijkje: Hoe optimaliseert u uw leningsaanvraag?

Hoe zit het met de hypothecaire lening?

Naast persoonlijke leningen voor o.a. een nieuwe auto kan het best zo zijn dat u een hypothecaire lening bent aangegaan. In dat geval zijn er drie opties:

  • U verkoopt het huis waarop u een hypotheek nam. De bank zal worden terugbetaald met het geld van de verkoop. Als dit voldoende is, dan hebt u uw schuld afgelost. Zo niet, dan moet u samen met uw ex-partner het resterende bedrag aflossen. De bank kan bij u beiden terecht voor de opeising van het resterende tegoed.
  • Uw partner koopt u uit. In dit geval neemt uw partner niet alleen het huis maar ook de bijbehorende schulden over. Deze afspraken gelden alleen tussen u en uw partner. De bank is niet verplicht hier rekening mee te houden, tenzij u de bank inlicht en hun goedkeuring bekomt. De bank moet namelijk nagaan of de andere partner in staat is de schulden alleen af te betalen en indien nodig bijkomende waarborgen bekomen.
  • U behoudt de woning. In dit geval blijven u en uw partner voor een bepaalde periode samen eigenaar onder afgesproken voorwaarden.
  • Download ons budget formulier Wij helpen u uw budget te beheren

Kan ik een nieuwe lening afsluiten zonder partner na mijn scheiding?

Als de scheiding nog niet definitief is, dan valt een nieuwe schuld nog steeds in de gemeenschap bij het wettelijk stelsel of de gemeenschap van goederen, waardoor beide echtgenoten verantwoordelijk blijven.

Eenmaal de scheiding achter de rug is, kan u een lening gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kopen na het verlies van de gezinswagen of voor een nieuwe inboedel. Natuurlijk is het ook mogelijk om een lening te gebruiken om de kosten van de scheiding te dekken. Denk bijvoorbeeld aan partner- of kinderalimentatie.

Leen echter alleen geld als u het echt nodig heeft en de terugbetalingen aankan. Kijk daarbij of u de lening zal kunnen blijven terugbetalen na de echtscheidingsprocedure en de verdeling van geld, goederen en schulden.
Ontdek ons artikel: Zo houd u uw schuldenlast onder controle

U kan gratis gebruik maken van ons online vergelijkingsplatform om alle leningen over financiële aanbieders in België te vergelijken. Bespaar nu!

Vergelijk leningen in België

Vergelijking van meer dan 30 financiële instellingen