Vergelijk leningen in België

Het consumentenkrediet is een type lening dat wordt toegekend door een bank of financiële instelling aan een particulier om de aankoop van een goed of dienst te financieren. Dankzij het krediet kan de lener consumptiegoederen en zijn/haar privé-uitgaven financieren. Het consumentenkrediet wordt toegekend aan fysieke personen; ondernemingen en vzw’s komen dus niet in aanmerking. Particulieren mogen het krediet niet aanwenden om een project in het kader van een professionele activiteit te bekostigen. Als het aangekochte product vooral voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt, dan geldt het krediet toch als consumentenkrediet. Een voorbeeld is een lening voor alle doeleinden waarmee je diverse persoonlijke projecten kan financieren en kan vergelijken via onze persoonlijke lening simulatie.

Bijvoorbeeld: u bent handelaar en koopt een nieuwe wagen die u slechts occasioneel voor het leveren van goederen gebruikt; u gebruikt de auto in hoofdzaak om van uw huis naar het werk te rijden. Het krediet zal worden beschouwd als een consumentenkrediet.
Een consumentenkrediet wordt meestal aangevraagd wanneer men te maken heeft met onverwachte (aanzienlijke) kosten waarvoor men niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt. Het kan beschouwd worden als een tijdelijke oplossing om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene uitgaven en uw uitgaven te kunnen spreiden. Ga niet direct een lening aanvragen, maar informeer u eerst over de verschillende offers in België.

Als u over een gezond uitgavenpatroon beschikt en u geen groot bedrag nodig hebt, dan kan het proces om de lening te verkrijgen vrij snel verlopen. Als de nood voor een lening erg hoog is, raden wij u aan om in de eerste plaats contact op te nemen met uw bank en deze in te lichten over de situatie. Zo kunnen er eventueel maatregelen worden genomen. Lees daarom onderstaande paragraaf aandachtig door om een beeld te krijgen van de mogelijke financieringsopties.
Download ons budget formulier Wij helpen u uw budget te beheren

De persoonlijke lening

Het gaat om een lening van € 500 tot € 150.000 om een persoonlijk project te financieren, zoals het aanschaffen van een nieuwe verwarmingsketel of een tweede wagen of om uw vrijwilligersreis naar Mali te bekostigen. De tarieven van toepassing op een consumentenkrediet in België variëren tussen 5,2% en 10% afhankelijk van het bedrag, de duur en de financiële instelling. In het kader van zo'n krediet hoeft de lener zijn aankopen niet te verantwoorden en is hij/zij vrij om het geld uit te geven. Om meer te weten te komen over de werking van leningen in België, aarzel dan niet om onze leningen gids te bekijken.

De verkoop op afbetaling

U hebt uw oog laten vallen op een nieuwe televisie, maar u hebt nog een hele hoop uitgaven gepland voor de rest van de maand? In sommige winkels kunnen klanten de producten op krediet kopen door middel van maandelijkse betalingen gedurende een vastgelegde termijn. Zo’n termijn varieert meestal tussen 12 en 24 maanden en de interest is vaak hoger dan die van een persoonlijk krediet; zo kunnen de verkopers een marge nemen.

Financieringshuur of leasing

Een financieringshuur is een huurcontract met de optie om het goed te kopen via maandelijkse forfaitaire betalingen. Op het einde van het contract is het mogelijk om het goed te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Bij sommige leasingcontracten is het bijvoorbeeld mogelijk voor automobilisten om het voertuig te verwerven op de vervaldatum van het contract.

Het overbruggingskrediet

Het overbruggingskrediet is een atypisch krediet in die mate dat het een voorschot is dat in één keer moet terugbetaald worden. Het krediet wordt toegekend aan een particulier die een grote som geld verwacht in de toekomst en komt meestal voor in het kader van de verkoop van een huis gericht op de aanschaffing van een nieuwe woonst. Het huis verkocht krijgen en het geld van de verkoop ontvangen kan enige tijd in beslag nemen. In de tussentijd is het mogelijk om het overbruggingskrediet te gebruiken voor de nieuwe woning te betalen. Het krediet zal in één keer worden terugbetaald dankzij het geld van de verkoop van de eerste woning.

De geoorloofde debetstand op een rekening

Het is mogelijk om een geoorloofde debetstand verbonden aan uw zichtrekening aan te vragen. Dit geeft u de mogelijkheid om snel te reageren op onverwachte uitgaven. De limiet zal afhangen van de rekening en de gekozen financiële instelling waardoor u zich best goed informeert bij uw bank als u deze optie overweegt. Houd in het hoofd dat wanneer u de limiet overschrijdt u extra kosten zal moeten betalen die u erg duur betaald kunnen komen staan.

Dit soort consumentenkrediet vereist ook dat u betrokken bent bij uw eigen financiën: een rekening die constant in het rood staat, geeft een bepaald imago naar uw bank toe dat u parten kan spelen in de toekomst.

De opening van een kredietlijn m.b.v. een kredietkaart

Dankzij een kredietkaart is het mogelijk een kredietlijn te openen, ook wel hernieuwbaar krediet genoemd. Het principe is eenvoudig: naargelang de gekozen kaart geniet u van een geldreserve waarop u eindeloos beroep kan blijven doen op voorwaarde dat u een minimaal bedrag maandelijks afbetaalt. Indien niet, dan komen er interesten bij kijken. Het kan een praktische oplossing zijn als er zich een financieel probleem voordoet, maar werkt enkel als een tijdig valscherm: u moet elke maand het minimum bedrag terugbetalen.
Met een consumentenkrediet kan u verschillende soorten goederen en diensten aanschaffen. Dit kan gaan van de vervanging van een wasmachine tot de herinrichting van een kinderkamer, een tweede wagen of de financiering van een huwelijk. Het consumentenkrediet is een lening als een andere die de lener moet terugbetalen binnen de vooropgestelde termijn. De lener moet zich eveneens inzetten om de interesten te betalen.
Het antwoord is nee. Er is een duidelijk onderscheid tussen het consumentenkrediet en een hypothecaire lening. Met het laatste krediet kan de lener een onroerend goed aankopen. In het kader van een hypothecaire lening vraagt de bank een hypotheek op het goed om zo de terugbetaling van de ontleende som te garanderen. In geval van niet-terugbetaling heeft de ontlener het recht om beslag te leggen op het onroerend goed en dit opnieuw te verkopen. Aangezien een huis of een appartement geen consumptiegoed is, is het dus niet mogelijk om hiervoor een consumentenkrediet af te sluiten.
Met een consumentenkrediet kan u uw uitgaven spreiden en een betere balans in uw budget behouden. Een uitgave zoals de aankoop van een nieuwe ijskast kan een grote hap uit uw maandelijks budget zijn en gevolgen hebben voor de komende maanden. In dat geval is het eventueel interessant om een consumentenkrediet aan te vragen. U kan ook altijd uw spaarcenten aanspreken, maar als u heel de tijd hebt gespaard voor die ene aankoop, bent u weer bij af.
Net zoals bij elke lening zal u bij een consumentenkrediet de ontleende som verhoogd met interesten moeten terugbetalen. Geld lenen kost immers ook geld. Vraag u daarom af of de voorziene uitgave echt noodzakelijk is. Kopen om te kopen is risicovol en stelt u bloot aan het sneeuwbaleffect: voordat u het beseft heeft u meerdere consumentenleningen lopen waardoor u al snel het overzicht over al uw terugbetalingen kan verliezen. Dit is de meest voorkomende oorzaak van een overmatige schuldenlast in België.

De beslissing om een dergelijk krediet aan te gaan is dus niet één die u halsoverkop moet nemen. Aandachtig de voor- en nadelen van de lening afwegen is zeker niet overbodig.
Het eerste dat u moet doen is het doel en bedrag van de lening vastleggen. Daarom moet u uw project vorm geven: wenst u enkel de keramiek in uw keuken te vervangen of alle elektrische huishoudapparaten? Aangezien het hier niet over hetzelfde budget gaat, kan een ander krediet interessanter voor u zijn naargelang het doel ervan. Een renovatie van de huishoudapparaten past perfect in het kader van een persoonlijk krediet; de vervanging van uw keukentegels zal daarentegen wat minder duur uitvallen waardoor een renovatielening meer op zijn plaats is.

De tarieven voor renovatieleningen in België schommelen tussen 2,55% en 6,40%, terwijl die voor persoonlijke leningen beginnen vanaf 5,20%. Vergelijk leningen online vooraleer u enige stappen onderneemt. Bij persoonlijke kredieten kan u maar liefst tot € 1.000 besparen; een bedrag dat oploopt tot € 2.000 bij renovatieleningen!
Hebt u ervoor gekozen om een consumentenkrediet aan te gaan? Aarzel dan niet om uw lening eerst te simuleren op TopCompare.be en zo het voordeligste tarief in de markt terug te vinden. De verschillende offers worden u gepresenteerd in de vorm van een vergelijkingstabel voor een duidelijk overzicht.

Om in België een aanvraag voor een consumentenkrediet in te dienen, zijn volgende voorwaarden wettelijk vereist:
  • u moet minimum 18 jaar zijn;
  • u moet resident in België zijn;
  • u moet reguliere inkomsten hebben en mag niet genoteerd staan op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Als u genoteerd staat op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren, raadpleeg dan ons blog artikel om meer te weten te komen over uw mogelijkheden.

Uiteindelijk zal de financiële instelling vragen naar uw inkomsten en krediethistorie om uw kredietwaardigheid en terugbetalingscapaciteit te evalueren. Weet dat verschillende banken met andere vereisten werken en dat uw kredietaanvraag bij de ene bank kan geweigerd worden maar bij de andere misschien wel wordt aanvaard. Twijfel dus niet om leningen te vergelijken en geef de moed niet op als uw kredietaanvraag aanvankelijk wordt afgewezen.

Laatst herzien: 19 mei 2021
Auteur: Amina Jedidi

Personal finance en fintech zijn slechts enkele van de onderwerpen waarin ik ben geïnteresseerd. Ik geef graag tips en advies over financiële producten, zodat je geld kunt besparen.